MG ประกาศนโยบายยกระดับการบริการผู้จำหน่ายทั่วประเทศ พร้อมแนวทางการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

MG ประกาศนโยบายยกระดับการบริการผู้จำหน่ายทั่วประเทศ พร้อมแนวทางการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

3 ก.พ. 2023
บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย จัดงาน “MG Dealer Conference 2023” ประกาศนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ ถ่ายทอดสู่ผู้จำหน่ายกว่า 162 แห่ง ทั่วประเทศ เสริมความแข็งแกร่งด้านการขายควบคู่กับการยกระดับบริการหลังการขาย มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
และเผยแนวคิด Customer Centric ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางในทุกมิติ พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมในด้านต่างๆ ที่ ห้องคริสตัล ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก
เอ็มจี จัดงาน MG Dealer Conference 2023  ผนึกผู้จัดจำหน่ายทั่วประเทศ ร่วมเดินหน้าผลักดันด้านการขายและบริการหลังการขายให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น ตามแนวคิด Customer Centric โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนายกระดับบริการหลังการขายให้เข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด
รวมไปถึงการขยายและเพิ่มประสิทธิภาพของสถานีชาร์จรถไฟฟ้า เพื่อปูทางไปสู่เป้าหมายใหญ่ในการพา เอ็มจี เป็นแบรนด์รถยนต์ที่ผู้บริโภคชาวไทยนึกถึง ทั้งนี้ ภายในงานประชุมผู้จำหน่ายดังกล่าว เอ็มจี ได้มอบรางวัลอันทรงเกียรติที่เป็นเครื่องการันตีในคุณภาพ งานบริการให้กับผู้จำหน่ายที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในด้านต่าง ๆ ประจำปี 2565 ประกอบด้วย
รางวัล Best Sales Performance
รางวัลที่มอบให้แก่ผู้จำหน่ายที่มียอดขายปลีกสูงสุดรายโชว์รูม สูงสุด 3 อันดับแรกของประเทศ ที่ผ่านเงื่อนไขการประเมินเบื้องต้นในทุกหัวข้อ
อันดับที่ 1
บริษัท เอ็มจี รุ่งเจริญ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เทพารักษ์
อันดับที่ 2
บริษัท 824 จำกัด
อันดับที่ 3
บริษัท เอ็มจี เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด
รางวัล Best Market Share
รางวัลที่มอบให้แก่ผู้จำหน่ายที่สามารถสร้างส่วนแบ่งการตลาดรายจังหวัดสูงสุดในประเทศ โดยคิดจาก  ยอดจดทะเบียน ช่วงเดือน ม.ค. – พ.ย. ในปีที่ผ่านมา โดยหากจังหวัดใดมีผู้จำหน่ายมากกว่าหนึ่งแห่ง รางวัลนี้จะมอบให้กับผู้จำหน่ายที่สร้างยอดขายสูงสุดภายในจังหวัดนั้น ประกอบด้วย
อันดับที่ 1
บริษัท เอ็มจี ภูเก็ต จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อันดับที่ 2
บริษัท เอ็มจี สุโขทัย จำกัด
จังหวัด สุโขทัย
อันดับที่ 3
บริษัท เอ็มจี ดีเลิศ ออโต้คาร์ จำกัด
จังหวัด อำนาจเจริญ
รางวัล Best Parts Performance
รางวัลที่มอบให้แก่ผู้จำหน่ายที่มียอดสั่งซื้ออะไหล่สูงสุด 3 อันดับแรกของประเทศ ที่ผ่านเงื่อนไขการประเมินเบื้องต้นในทุกหัวข้อ ประกอบด้วย
อันดับที่ 1 บริษัท เซควอญ่า หลักสี่ จำกัด (สาขารามอินทรา)
อันดับที่ 2 บริษัท 824 จำกัด
อันดับที่ 3 บริษัท เอ็มจี รุ่งเจริญ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เทพารักษ์
รางวัล Best Accessory Performance
รางวัลที่มอบให้แก่ผู้จำหน่ายที่มียอดสั่งซื้ออุปกรณ์ตกแต่งสูงสุด 3 อันดับแรกของประเทศ ที่ผ่านเงื่อนไขการประเมินเบื้องต้นในทุกหัวข้อ ประกอบด้วย
อันดับที่ 1 บริษัท เอ็มจี รุ่งเจริญ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เทพารักษ์
อันดับที่ 2 บริษัท 824 จำกัด
อันดับที่ 3 บริษัท เอ็มจี เอเบิล มอเตอร์ส จำกัด
รางวัล Best SSI
รางวัลที่มอบให้แก่ผู้จำหน่ายที่มีคะแนนจากการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าด้านขาย หรือ คะแนน SSI สะสม 12 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2564 – ต.ค. 2565 โดยในปีนี้เรามอบรางวัลให้แก่ผู้จำหน่ายที่ทำคะแนนสะสม ได้สูงสุดในแต่ละกลุ่มผู้จำหน่าย ที่ผ่านเงื่อนไขการประเมินเบื้องต้นในทุกหัวข้อ ประกอบด้วย
กลุ่มกรุงเทพฯและปริมณฑล – Bangkok & Vicinity ได้แก่ บริษัท เคพีออโต้คลองหลวง จำกัด
กลุ่มจังหวัดใหญ่ – Big Province ได้แก่ บริษัท เอ็มจี มอเตอร์ อุดรธานี จำกัด (สาขารอบเมือง)
กลุ่มจังหวัดขนาดกลางและขนาดเล็ก – Small & Medium Province ได้แก่ บริษัท วี.จี. คาร์ จำกัด (สาขากระบี่)
รางวัล Best CSI
รางวัลที่มอบให้แก่ผู้จำหน่ายที่มีคะแนนจากการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าด้านบริการหลังการขาย หรือ คะแนน CSI สะสม 12 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2564 – พ.ย. 2565 โดยในปีนี้เรามอบรางวัลให้แก่ผู้จำหน่าย ที่ทำคะแนนสะสมได้สูงสุดในแต่ละกลุ่มผู้จำหน่าย ที่ผ่านเงื่อนไขการประเมินเบื้องต้นในทุกหัวข้อ
กลุ่มกรุงเทพฯและปริมณฑล – Bangkok & Vicinity ได้แก่ บริษัท เอ็มจี รุ่งเจริญ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เทพารักษ์
กลุ่มจังหวัดใหญ่ – Big Province ได้แก่ บริษัท เบส ออโต้ เซลส์ จำกัด (สาขาพัทยา)
กลุ่มจังหวัดขนาดกลางและขนาดเล็ก – Small & Medium Province ได้แก่ บริษัท เอ็มจี ลพบุรี จำกัด
รางวัล Special Contribution ประกอบด้วย 5 กลุ่มรางวัลย่อย ได้แก่
ด้าน Group Wholesale รางวัลพิเศษที่มอบให้แก่กลุ่มผู้จำหน่ายที่ให้ความร่วมมือกับบริษัท และสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นใน “ด้านการสั่งซื้อรถยนต์” ได้แก่ กลุ่มผู้จำหน่าย บริษัท เบส ออโต้ เซลส์ จำกัด
ด้าน Market Share รางวัลพิเศษที่มอบให้แก่ผู้จำหน่ายที่ให้ความร่วมมือกับบริษัท และสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นใน “การร่วมกันสร้างส่วนแบ่งการตลาด” โดยพื้นที่จังหวัด ภูเก็ต มีส่วนแบ่งการตลาดของเอ็มจีสูงที่สุดในประเทศ โดยผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว ประกอบด้วย 2 ผู้จำหน่าย ได้แก่ บริษัท ภูเก็ตปิยะเอ็มจี จำกัด และ บริษัท เอ็มจีลักซูรี่ หาดใหญ่ จำกัด (สาขาภูเก็ต)
ด้าน Corporate Fleet Sales รางวัลพิเศษที่มอบให้แก่ผู้จำหน่ายที่ให้ความร่วมมือกับบริษัท และสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นใน “ด้านการขายฟลีท (Fleet) ให้แก่บริษัทเอกชนหรือองค์กรต่างๆ” ได้แก่ บริษัท เซควอญ่า หลักสี่ จำกัด (สาขารามอินทรา)
ด้าน Government Fleet Sales รางวัลพิเศษที่มอบให้แก่ผู้จำหน่ายที่ให้ความร่วมมือกับบริษัท และสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นใน “ด้านการขายฟลีทให้แก่หน่วยงานราชการต่างๆ” ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรศิลป์ เอ็มจี ออโต้
ด้าน Customer Service รางวัลพิเศษที่มอบให้แก่ผู้จำหน่ายที่ให้ความร่วมมือกับบริษัท และสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นใน “ด้านการบริการหลังการขาย” ได้แก่ บริษัท ที ออโต้ จำกัด
รางวัล Best New Dealer
รางวัลที่มอบแก่ผู้จำหน่ายใหม่ที่เปิดให้บริการ 3S ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2565 โดยคำนวณจากผลคะแนน KPI ในทุกๆ ด้าน ประกอบด้วย ด้านขาย ด้านบริการหลังการขาย และด้านกิจกรรมการตลาด ในช่วงครึ่งปีหลังที่ผ่านมา โดยต้องผ่านเงื่อนไขการประเมินเบื้องต้นในทุกหัวข้อ ได้แก่ บริษัท เอ็มจี รุ่งเจริญ จำกัด (สาขาฉะเชิงเทรา)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ MG CALL CENTRE โทร. 1267 และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมของเอ็มจีได้ที่
Website: www.mgcars.com
Line: @MGThailand
Twitter: @mg_thailand
Instagram: @mgthailand
Youtube: MG Thailand
TikTok: @mgthailand
© 2023 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.