บางจากฯ ร่วมภาคีเครือข่าย แก้ไข PM 2.5 ลดปัญหาฝุ่นเมือง

บางจากฯ ร่วมภาคีเครือข่าย แก้ไข PM 2.5 ลดปัญหาฝุ่นเมือง

7 ก.พ. 2023
บางจากฯ ร่วมสนับสนุนกรุงเทพมหานคร และพันธมิตร แก้ปัญหาฝุ่นเมือง ในกิจกรรม “Action Day PM 2.5 BKK กทม.ชวนภาคีขยับเรื่องฝุ่นเมืองด้วยกัน” เป็นหนึ่งในภาคีเครือข่าย Earth Month ลดฝุ่นละออง PM 2.5 โดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ สวนเบญจกิติ เมื่อเร็วๆ นี้
นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน Action Day PM 2.5 BKK จัดโดยสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย Earth Hour จำนวนกว่า 25 องค์กร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5
โดยบางจากฯ มีการดำเนินกิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลดฝุ่น PM 2.5 หลายด้าน ทั้งด้านการปฏิบัติงาน เช่น การเหลื่อมเวลาเข้างานและเชิญชวนให้พนักงานใช้บริการรถสาธารณะ การสื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจ รวมถึงให้คำแนะนำพนักงานในการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับ PM 2.5 การอนุญาตให้พนักงานที่จำเป็นต้อง Work From Home (WfH) จากสภาวะฝุ่น (อาการแพ้ ฯลฯ)
การมีระบบ Car Pool สำหรับพนักงาน การจัดรถ EV Bus รับส่งพนักงานระหว่างสำนักงานใหญ่อาคารเอ็มทาวเวอร์ และโรงกลั่นน้ำมันบางจาก การใช้รถ EV Car สำหรับการปฏิบัติภารกิจนอกบริษัทฯ ด้านการดำเนินธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การจำหน่ายน้ำมันลดฝุ่น น้ำมันดีเซลมาตรฐานยูโร 5 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 การสนับสนุนการใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าด้วยธุรกิจวินโนหนี้ แพลตฟอร์มให้เช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพร้อมบริการชาร์จและสลับแบตเตอรี่
และการติดตั้ง EV Charging Stations สำหรับรถ EV ในสถานีบริการน้ำมันบางจาก รวมถึงด้านการร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและดูดซับฝุ่นด้วยการปลูกต้นไม้ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ และสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ในภารกิจป้องกันไฟป่า เป็นต้น
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.