กลุ่มเซ็นทรัลร่วมมือ Action day PM2.5 BKK พร้อมลดฝุ่น PM2.5 บุกกรุงเทพฯ

กลุ่มเซ็นทรัลร่วมมือ Action day PM2.5 BKK พร้อมลดฝุ่น PM2.5 บุกกรุงเทพฯ

9 ก.พ. 2023
ฝุ่นละออง PM2.5 บุกกรุงเทพฯ.. ปัญหาที่เกิดขึ้นมาแต่ละที ทำเอาสุขภาพเสียทุกครั้ง
งานนี้ กลุ่มเซ็นทรัลไม่ยอมอยู่เฉย พร้อมจะขับเคลื่อนตามแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
เพื่อมุ่งลดฝุ่น PM2.5 ที่อาจส่งผลถึงปัญหาสุขภาพในระยะยาว
โดยแสดงจุดยืนร่วมกันกับภาคีเครือข่าย ในกิจกรรม “Action day PM2.5 BKK - กทม. ชวนภาคีขยับเรื่อง ฝุ่นเมือง ด้วยกัน” ที่จัดโดยกรุงเทพมหานคร ณ สวนเบญจกิติ
ซึ่งต้องบอกก่อนว่า.. งานนี้เกิดจากความร่วมมือกันของกรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
เพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 25 องค์กร
โดยกลุ่มเซ็นทรัล ตั้งใจจะเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ร่วมแก้ไขปัญหาปริมาณฝุ่นละอองอย่างจริงจัง
ที่สำคัญ กลุ่มเซ็นทรัล ยังได้รับมอบประกาศนียบัตร เครือข่าย Earth month ลดปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 จากคุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อีกด้วย
ทีนี้ ลองมาดูกันว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
กลุ่มเซ็นทรัล มุ่งมั่นพัฒนาแนวทางใด ที่จะมาช่วยลดฝุ่น PM2.5 บุกกรุงกันบ้าง..
จริง ๆ แล้ว กลุ่มเซ็นทรัล ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด
ผ่านโครงการที่มีชื่อว่า “Central Tham Love The Earth”
โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ที่มีสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นทุกปี
ซึ่งในช่วงที่ผ่านมานั้น กลุ่มเซ็นทรัล มุ่งมั่นตั้งใจรณรงค์การใช้พลังงานสะอาดไว้มากมาย เช่น
- การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาศูนย์การค้า เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน
- การเปลี่ยนผ่านสู่การเป็น Low carbon logistics โดยใช้รถบรรทุกไฟฟ้าในการขนส่งสินค้าทดแทนการใช้รถยนต์
- การส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า ด้วยการติดตั้งสถานีบริการชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้า
- การนำโครงการป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง มาปฏิบัติจริง เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่สำคัญ กลุ่มเซ็นทรัลได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูป่าไปแล้ว 5,519 ไร่ และมุ่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบห้าง
นอกจากนี้ ยังสนับสนุนเจตนารมณ์ของกรุงเทพมหานครในโครงการ “ปลูกต้นไม้ล้านต้น”
โดยเข้าร่วมทำการปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น เพื่อตอกย้ำจุดยืนในการขานรับกิจกรรม เพื่อสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม อากาศที่ดีปราศจากฝุ่น PM2.5 ในเมืองกรุง คงจะเกิดขึ้นไม่ได้ด้วยมือของ กลุ่มเซ็นทรัล เพียงกลุ่มเดียว
คงจะถึงเวลาแล้ว ที่เราทุกคนจะร่วมมือกันคนละไม้คนละมือ ตั้งใจลดฝุ่น PM2.5 อย่างจริงจัง
เพื่อให้มีอากาศดี ๆ ให้คนกรุงเทพฯ ได้สูดหายใจอย่างเต็มปอดกัน อีกครั้ง..
Reference
-เอกสารประชาสัมพันธ์ กลุ่มเซ็นทรัล
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.