LINE MAN Wongnai คว้ารางวัล Digital Startup of the Year จาก Prime Minister’s Digital Awards 2022

LINE MAN Wongnai คว้ารางวัล Digital Startup of the Year จาก Prime Minister’s Digital Awards 2022

9 ก.พ. 2023
LINE MAN Wongnai ผู้นำแพลตฟอร์มออนดีมานด์และข้อมูลร้านอาหารของไทย นำโดยคุณยอด ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับมอบรางวัล Digital Startup of the Year จาก Prime Minister’s Digital Awards 2022 โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า รางวัลเชิดชูเกียรติที่มอบให้แก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศไทย ประจำปี 2565 ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
โดย LINE MAN Wongnai เป็นแพลตฟอร์มไทยหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัล Digital Startup of the Year ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับสตาร์ตอัพที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถแก้ไขปัญหาในเชิงธุรกิจ อันก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของประชาชน
นับเป็นรางวัลที่เป็นการตอกย้ำศักยภาพการเป็นบริษัทเทคสตาร์ตอัพที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้วิสัยทัศน์ “Help Thai People Live Better” ทั้งในด้านการให้บริการที่สะดวกแก่ผู้ใช้ เพิ่มช่องทางการขายให้กับร้านอาหาร ร้านค้า และผู้ประกอบการรายเล็ก (SME) รวมถึงการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ไรเดอร์ทั่วประเทศ
เป้าหมายต่อไปสำหรับ LINE MAN Wongnai คือการเป็น National Champion ที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับทุกภาคส่วน และเดินหน้าสู่การ IPO ในประเทศไทยเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับสตาร์ตอัพไทยรุ่นถัดไป
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.