ทะลุเป้า! MINT ขอบคุณทุกความผูกพันแห่งความสำเร็จ หลังนักลงทุนเชื่อมั่นจองหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ครั้งที่ 1/2566 ปิดดีลกวาดยอดขาย 10,500 ล้านบาท

ทะลุเป้า! MINT ขอบคุณทุกความผูกพันแห่งความสำเร็จ หลังนักลงทุนเชื่อมั่นจองหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ครั้งที่ 1/2566 ปิดดีลกวาดยอดขาย 10,500 ล้านบาท

10 ก.พ. 2023
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ “MINT” ประกาศความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ครั้งที่ 1/2566 สามารถปิดดีลมูลค่ารวม 10,500 ล้านบาท หลังพบดีมานด์จากนักลงทุนให้ความสนใจลงทุนเพิ่มเกินความคาดหมายจากที่ตั้งเป้าไว้ สะท้อนภาพความเชื่อมั่นในทุกกลุ่มธุรกิจของ MINT โดยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเดินหน้าสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ
ตามกลยุทธ์ “Back to Growth” ซึ่ง MINT มีความเชื่อมั่นว่าเงินทุนจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทางฐานะการเงินและสภาพคล่อง และทำให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายการดำเนินธุรกิจและการเติบโตในปี 2566 รวมถึงสามารถต่อยอดความสำเร็จให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนและมีความเชื่อมั่นกับการดำเนินธุรกิจของ MINT ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
มร. ดิลลิป ราชากาเรีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT กล่าวว่า “ในปี 2565 ที่ผ่านมา ทั้ง 3 ธุรกิจหลักในเครือ ประกอบด้วย ไมเนอร์ โฮเทลส์ ไมเนอร์ ฟู้ด และ ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ มีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง จากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและการอุปโภคบริโภคที่คึกคักขึ้นหลังจากโควิดกลายเป็นโรคประจำถิ่น ส่งผลให้ภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทสามารถพลิกฟื้นกลับมาสร้างผลกำไร รวมถึงมีผลการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะรายได้เฉลี่ยต่อห้องของธุรกิจโรงแรมในทุกภูมิภาคได้เติบโตสูงกว่าช่วงก่อนการระบาดของโควิดด้วยซ้ำ ส่วนในปี 2566 นี้ บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าจะได้เห็นตัวเลขผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ รวมถึงได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจที่สูงกว่าการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาสำหรับทุกธุรกิจในเครือ
ซึ่งความสำเร็จของการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ครั้งนี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทอย่างต่อเนื่อง จากศักยภาพในการสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรและการเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงท่ามกลางทุกความท้าทายจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้บริษัทขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ ซึ่งเราพร้อมเดินหน้าสร้างความผูกพันแห่งความสำเร็จ ตามแนวคิด “Bond with Us” เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในระยะยาว”
ด้าน นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT กล่าวเสริม "MINT ได้รับผลตอบรับจากการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ชุดล่าสุดเป็นอย่างดี มีนักลงทุนแสดงความสนใจลงทุนเข้ามาเกินกว่าที่บริษัทคาดการณ์ไว้มาก โดยหลังจากที่เปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สามารถกวาดยอดจองซื้อได้เกิน 9,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าเป้าหมายในตอนแรก
บริษัทจึงตัดสินใจใช้หุ้นกู้สำรองเพิ่มเติม (กรีนชู) อีกจำนวน 1,500 ล้านบาท เพื่อรองรับกับความต้องการส่วนเกินดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ได้ทั้งสิ้น 10,500 ล้านบาท ตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัท โดยเงินทุนจากการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุนรวมถึงการจัดการต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดรับกับแนวทางการกลับมาเร่งสร้างการเติบโตอย่างมั่งคงในปีนี้ ทั้งนี้ ในนามของทีมผู้บริหารของ MINT ผมขอขอบคุณนักลงทุนทุกรายและสถาบันการเงินชั้นนำที่ช่วยจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่ให้การสนับสนุน และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จให้กับบริษัทตลอดมา”
สำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ชุดใหม่ดังกล่าว ซึ่ง MINT มีสิทธิไถ่ถอนตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไปนั้น ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ย 5 ปีแรกอยู่ที่ร้อยละ 6.10 ต่อปี โดยจะทำการจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และจะปรับอัตราดอกเบี้ยทุก 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี และได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ “BBB+” ในขณะที่ MINT ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ “A” ด้วยแนวโน้ม “คงที่” จากบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566
Tag:MINT
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.