ออริจิ้น เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป จำนวน 2 รุ่น มีนาคมนี้  3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.15% ต่อปี และ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.45% ต่อปี

ออริจิ้น เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป จำนวน 2 รุ่น มีนาคมนี้ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.15% ต่อปี และ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.45% ต่อปี

14 ก.พ. 2023
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ดำเนินแผนธุรกิจภายใต้แนวคิด ORIGIN MULTIVERSE เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (“หุ้นกู้”) ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
คาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 17 และ 20 - 21 มีนาคม 2566 จำนวน 2 รุ่น อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.15% ต่อปี และอายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.45% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายผ่าน 4 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย และ บล. เกียรตินาคินภัทร
นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ORI เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อนำไปใช้ในการซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาโครงการ ชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจโดยหุ้นกู้จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป จำนวน 2 รุ่น อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.15% ต่อปี และอายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.45% ต่อปี
คาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 17 และ 20 - 21 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้ม “คงที่”และปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ทั้งนี้ ยอดขาย (Presales) โครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทตลอดทั้งปี 2565 อยู่ที่ประมาณ 41,032 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายทั้งปีที่วางไว้ที่ 35,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นกว่า 17% ถือเป็นยอดขายที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท (All Time High) โดยแบ่งเป็นยอดขายจากกลุ่มบ้านจัดสรร 27% ซึ่งยังคงทำยอดขาย All Time High ต่อเนื่องตามแผน และกลุ่มคอนโดมิเนียม 73% เมื่อแบ่งตามสถานะโครงการ มีสัดส่วนยอดขายจากโครงการพร้อมอยู่ (Ready to move) ประมาณ 53% และยอดขายจากกลุ่มโครงการที่เพิ่งเปิดขายหรืออยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (Ongoing) อีกราว 47%
โดยในปี 2566 บริษัทมีแผนจะเปิดตัวโครงการใหม่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 20% บุกเข้าสู่ทำเลใหม่ๆ รวมไปถึงเมืองท่องเที่ยวนอกเหนือจากแถบ EEC ด้วย พร้อมกันนี้จะยังคงรักษาสถานะเจ้าตลาดคอนโดมิเนียมสำหรับคน Gen Y และ Gen Z คู่ขนานไปกับการตอบโจทย์ลูกค้าทุกเซ็กเมนต์ ด้วยเหตุนี้ บริษัทคาดว่าหุ้นกู้ของบริษัทจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการลงทุนของผู้ลงทุนได้อย่างดี ด้วยสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งและอัตราผลตอบแทนในหุ้นกู้ที่น่าพึงพอใจ
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจลงทุนหุ้นกู้ สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณของ 100,000 บาท ผ่านสถาบันการเงินทั้ง 4แห่ง ดังต่อไปนี้ 
ธนาคารกสิกรไทย (โดยบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน https://www.kasikornbank.com/kmyinvest ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) โทร. 02-888-8888 กด 819
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย โทร.02-626-7777 หรือ จองซื้อผ่าน Mobile application - CIMB Thai Digital Banking
ธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1111 หรือจองซื้อทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next หรือ ผ่าน Money Connect by Krungthai(https://moneyconnect.krungthai.com/)
บล. เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (รวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ในฐานะหน่วยงานขาย) โทร. 02-165-5555
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.