กองทัพอากาศสหรัฐฯ ทดลองใช้ AI ขับเครื่องบินรบ F-16 ยาวนาน 17 ชั่วโมง โดยไม่ต้องใช้นักบินแม้แต่คนเดียว

กองทัพอากาศสหรัฐฯ ทดลองใช้ AI ขับเครื่องบินรบ F-16 ยาวนาน 17 ชั่วโมง โดยไม่ต้องใช้นักบินแม้แต่คนเดียว

15 ก.พ. 2023
กองทัพอากาศสหรัฐฯ ประกาศความสำเร็จ ในการทดลองใช้เทคโนโลยี AI ควบคุมเครื่องบินรบ F-16 หลังจากที่พัฒนาอัลกอรึทึมของ AI มานานกว่า 3 ปี
โดยกองทัพอากาศสหรัฐฯ ระบุว่า เครื่องบินรบ F-16 ที่ใช้ AI ในการควบคุมนี้ เป็นเครื่องบินรบรุ่นที่ได้รับการปรับแต่งมาเป็นพิเศษ จาก F-16 รุ่นเดิม และมีระยะเวลาการทดสอบทุกเที่ยวบินรวมกันทั้งสิ้น 17 ชั่วโมง
ซึ่งความพิเศษของเทคโนโลยี AI ที่ใช้ควบคุมเครื่องบิน F-16 นี้ คือ ไม่จำเป็นต้องอาศัยการควบคุมของนักบินเลยแม้แต่น้อย และความสามารถในการควบคุมเครื่องบินของ AI ก็อยู่ในระดับที่น่าเชื่อถือ
แม้ว่าในระหว่างการทดสอบ จะมีนักบินนั่งอยู่ในเครื่องบิน F-16 ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยก็ตาม..
โดยประโยชน์สำคัญในการใช้ AI ควบคุมเครื่องบินรบ ก็คือ นักบินสามารถบริหารจัดการด้านการต่อสู้ ซึ่งมีความสำคัญกว่าได้ โดยปล่อยให้ AI ควบคุมเครื่องบินแทน
รวมถึง AI ยังสามารถช่วยลด “ความสูญเสีย” ที่จะเกิดขึ้นกับนักบินได้ เนื่องจากในอนาคตอาจมีจำนวนนักบินที่เข้ามาบังคับเครื่องบินรบน้อยลง
นอกจากนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ ยังมีโครงการพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงอีกจำนวนมาก รวมแล้วกว่า 600 โครงการ
โดยที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศว่า จะลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยี AI ด้วยงบประมาณกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 68,100 ล้านบาท) ตลอดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นมา
รวมถึงในปีที่แล้ว รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ประกาศว่า มีการใช้งบประมาณ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี AI ประเภทต่าง ๆ ไปแล้วกว่า 2,580 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 87,800 ล้านบาท) ในปี 2022 เพียงปีเดียว..
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.