ทีเอ็มบีธนชาต ผนึกกำลัง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย พร้อมแข่งขันในตลาดโลก

ทีเอ็มบีธนชาต ผนึกกำลัง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย พร้อมแข่งขันในตลาดโลก

15 ก.พ. 2023
ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี ลงนามความร่วมมือ กับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ไทย ที่ทำการค้าระหว่างประเทศ ผนึกกำลังพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผ่านโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้หลากหลายรูปแบบ พร้อมดิจิทัลโซลูชันทางการเงินครบครัน มุ่งผลักดันการขยายธุรกิจส่งออกให้เติบโตเต็มศักยภาพ เดินหน้าช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
นายศรัณย์ ภู่พัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี กล่าวว่า ธุรกิจ SME ถือว่ามีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย เนื่องจากมีจำนวนผู้ประกอบการมากถึง 3.2 ล้านราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.2 ของ GDP โดยรวมของประเทศ และมีอัตราการจ้างงานสูงถึง 72% ของการจ้างงานโดยรวมในประเทศ ดังนั้นการสนับสนุน SME ถือเป็นภารกิจที่ธนาคารให้ความสำคัญภายใต้เป้าหมายการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม นอกจากความมุ่งมั่นในการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแล้ว ธนาคารยังได้มีการสนับสนุนและช่วยเสริมศักยภาพ และความสามารถในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ผ่านโครงการ finbiz by ttb โครงการเสริมความรู้สู่การเป็น Smart SME ในยุคดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ทั้งเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และงานสัมมนาอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุด ทีเอ็มบีธนชาต จับมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) ลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือในการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการไทย” ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นพันธมิตรระหว่างกัน ในการร่วมกันผลักดันการยกระดับผู้ประกอบการไทยทุกระดับ โดยเฉพาะ SME สู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศอย่างยั่งยืน เป็นการเติมเต็มส่วนที่ผู้ประกอบการไทยต้องการ ทั้งด้านบริการทางการเงิน สินเชื่อ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึงการสนับสนุนด้านข้อมูลการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศผ่านหลักสูตรอบรม / สัมมนา และสื่อต่าง ๆ พร้อมกับร่วมส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดมากมาย
ด้านนายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เชื่อมั่นว่า ความร่วมมือกันในครั้งนี้ จะช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยก้าวสู่ความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น และต่อยอดการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศผู้ประกอบการไทยอย่างยั่งยืน เพราะนอกจากการพัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบการ และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงตลาดแล้ว การพัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และช่องทางเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ก็เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตทางธุรกิจของผู้ประกอบการทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับผู้ประกอบการ SME ให้สามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการไทย เพื่อเป็น “ทัพธุรกิจ” ที่มีความเข้มแข็งและพร้อมที่จะขับเคลื่อนภาคการส่งออก ซึ่งเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
ทั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาร่วมกันเป็นครั้งแรกเป็นที่เรียบร้อย โดยวิทยากรมากประสบการณ์จากทั้งสององค์กร เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ที่ทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเข้าถึงองค์ความรู้ที่ช่วยวางแผนและเตรียมความพร้อมสู่การค้าระหว่างประเทศรอบด้าน ภายใต้หัวข้อ “โอกาสใหม่เอสเอ็มอีไทยสู่ตลาดโลก 2023” และจะมีกิจกรรมเช่นนี้ออกมาอย่างสม่ำเสมอ
ทีเอ็มบีธนชาต มุ่งมั่นสู่การเป็นธนาคารพันธมิตรที่ลูกค้าธุรกิจไว้วางใจให้ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ผ่านดิจิทัลโซลูชันที่ครบครัน และทีมงานมากประสบการณ์ ที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของลูกค้าธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นและเติบโตอย่างยั่งยืน
Tag:ttb
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.