ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยเปิดโครงการ “ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต” ประจำปี 2566

ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยเปิดโครงการ “ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต” ประจำปี 2566

16 ก.พ. 2023
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในการจัดหาปริมาณโลหิตให้มีเพียงพอต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดโครงการ ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต” มาอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 28 เพื่อเติมเต็มปริมาณโลหิตให้มีเพียงพอต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วประเทศ บรรเทาปัญหาการขาดแคลนโลหิต 
โดยรณรงค์เชิญชวนลูกค้า ประชาชน ร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจำสม่ำเสมอทุก 3 เดือน เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้จัดให้มีพิธีเปิดโครงการ“ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต” ประจำปี 2566 ขึ้น โดยมี นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมเปิดโครงการ ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
ในโอกาสนี้ ธนาคารได้ส่งมอบปริมาณโลหิตที่ธนาคารได้ร่วมรณรงค์และเปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตตลอดปี 2565 ที่ผ่านมา จำนวน 60 ล้านซีซี และสนับสนุนรถตู้สำหรับรับบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ (Rh-negative) ขนาด 1 เตียง พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็น ได้แก่ เครื่องชั่งและเขย่าถุงโลหิต ตู้เย็นเก็บถุงโลหิต และอุปกรณ์การแพทย์ประจำรถ จำนวน 1คัน ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดหาโลหิตหมู่พิเศษได้ทันเวลาและมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการใช้โลหิตของผู้เจ็บป่วยทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ซึ่งมีพนักงาน ลูกค้า ประชาชน รวมถึงพนักงานหน่วยงาน องค์กรใกล้เคียงธนาคารมาร่วมบริจาคโลหิตจำนวนมาก อาทิ กองทัพอากาศ สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นต้น และเพื่อต้อนรับปีกระต่าย
ธนาคารได้จัดทำกระบอกน้ำ ลายกระต่าย ชุด “โชคดี ร่ำรวย เป็นสุข สมหวัง” มอบเป็นที่ระลึกแทนคำขอบคุณสำหรับ 500 ท่านแรกที่มาร่วมบริจาคโลหิต มี 4 สี4 ลาย ให้ผู้บริจาคโลหิตได้เก็บสะสมให้ครบทั้ง 4 สี โดยแจกครั้งละ 1 สี เฉพาะผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมมหิศร
ซึ่งกำหนดจัดขึ้นทุก 3 เดือนตลอดปี 2566 ครั้งต่อไปกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15พฤษภาคม 15 สิงหาคม และ 15 พฤศจิกายนนอกจากนี้ธนาคารยังได้รณรงค์ ปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาฝึกงานของธนาคารได้เห็นถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต โดยร่วมเป็นจิตอาสาอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มาบริจาคโลหิตและร่วมบริจาคโลหิต
ขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดี ร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง โลหิตที่ได้รับจากผู้บริจาคแต่ละท่าน 1 ครั้ง สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากกว่า 3 ชีวิต การบริจาคโลหิตทุก 3 เดือน นอกจากจะเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่แล้ว ยังช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดี กระตุ้นการทำงานของไขกระดูกได้สร้างเม็ดเลือดใหม่ ทำให้มีสุขภาพแข็งแรงอีกด้วย
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.