เปิดกลยุทธ์ OR ปี 2566 ทุ่ม 3.1 หมื่นล้าน ลุยธุรกิจไลฟ์สไตล์เต็มตัว ตั้งสถานีชาร์จ EV เพิ่มอีก 500 แห่ง

เปิดกลยุทธ์ OR ปี 2566 ทุ่ม 3.1 หมื่นล้าน ลุยธุรกิจไลฟ์สไตล์เต็มตัว ตั้งสถานีชาร์จ EV เพิ่มอีก 500 แห่ง

21 ก.พ. 2023
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่าในปี 2566 นี้ ได้เตรียมงบลงทุนไว้กว่า 31,197 ล้านบาท
และจะให้ความสำคัญกับการลงทุน เพื่อขยาย และสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจ Lifestyle เป็นสำคัญ
โดยได้จัดสรรงบลงทุน 14,193 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 45% ของงบลงทุนทั้งหมด สำหรับการขยายสาขาร้าน Café Amazon และ Texas Chicken รวมไปถึงการแสวงหาพันธมิตร และการลงทุนใหม่ ๆ
และนอกจากธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่มแล้ว OR ยังให้ความสำคัญในกลุ่มธุรกิจด้าน Health & Wellness และ Tourism อีกด้วย
นั่นหมายความว่าในปีนี้ สิ่งที่เราจะได้เห็นจาก OR ก็คือการรุกเข้าสู่ธุรกิจ Lifestyle มากขึ้น
โดยเราจะได้เห็น PTT Station ในรูปแบบใหม่ ที่เน้นธุรกิจ Lifestyle อย่างเต็มรูปแบบ มีพื้นที่สำหรับร้านค้าต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
ซึ่งเริ่มที่บริเวณวิภาวดี 62 เป็นแห่งแรก ก่อนที่จะขยายไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้ เป็นต้นไป
ส่วนการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Mobility นั้น ในปีนี้จะมีการทุ่มงบลงทุน 6,799 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 22% ของงบลงทุนทั้งหมด เพื่อขยายสาขา PTT Station และ EV Station PluZ เพิ่มเติม
รวมถึงผลักดันให้เกิดความร่วมมือในธุรกิจ EV ของกลุ่ม ปตท. อย่างเป็นระบบ
ซึ่งในปีนี้ OR ตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะขยาย PTT Station ออกไปเพิ่มเติมอีก 122 แห่ง
และขยายสถานีชาร์จรถ EV “EV PluZ Stattion” ออกไปอีก 500 แห่ง เพิ่มเติมจาก 300 แห่ง ที่มีอยู่เดิม รวมเป็น 800 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมการเดินทางบนถนนสายหลักทั่วประเทศ อีกด้วย
รวมไปถึงลงทุนใน Green Energy เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของแหล่งพลังงาน ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างครอบคลุม เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานเป็นไปอย่างไร้รอยต่อ
กลุ่มธุรกิจ Global จะยังคงมุ่งเน้นการลงทุนในการเปิด PTT Station และ Café Amazon ผ่านบริษัทในเครือในต่างประเทศ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในประเทศที่ OR เข้าไปดำเนินกิจการแล้ว
พร้อมแสวงหาโอกาสการลงทุนในประเทศใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพ ด้วยงบทลงทุน 4,954 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 16% ของงบลงทุนทั้งหมด
และกลุ่มธุรกิจ OR Innovation จะใช้งบลงทุน 5,251 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 17% ของงบลงทุนทั้งหมด ไปกับการแสวงหาธุรกิจใหม่ เพื่อต่อยอดยอดธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงมีการลงทุนในนวัตกรรม เพื่อพัฒนาโมเดลทางธุรกิจใหม่ ๆ
สำหรับภาพรวมในการดำเนินธุรกิจของ OR ในปี 2565 ที่ผ่านมานั้น OR มีรายได้จากการขายและบริการ อยู่ที่ราว 789,785 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54.3%
มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 43.2% และมีกำไรสุทธิ 10,370 ล้านบาท
Tag:PTTOR
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.