Meat Avatar สตาร์ตอัปไทย ที่เปลี่ยน "ผัก" เป็น "เนื้อ"

Meat Avatar สตาร์ตอัปไทย ที่เปลี่ยน "ผัก" เป็น "เนื้อ"

14 ก.พ. 2020
กระแสการบริโภคอาหารที่ทำมาจากพืชทดแทนเนื้อสัตว์
(Plant-Based Meat) กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
เนื่องจากผู้บริโภคตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพและกระบวนการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
ข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ คาดการณ์ว่า จำนวนประชากรโลกและรายได้ที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ของโลกเพิ่มขึ้น 30% ภายใน 15 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนา
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสังคม หากการผลิตอาหารยังคงดำเนินไปในรูปแบบเดิม
การสนับสนุนการบริโภคโปรตีนจากพืชจึงเป็นหนึ่งในแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด
ปัญหาทั้งหมดเลยเป็นจุดเริ่มต้นของ สตาร์ตอัปไทยน้องใหม่ Meat Avatar
นำโดยสองผู้บริหารรุ่นใหม่ คุณวิภู เลิศสุรพิบูล และวรุตม์ จันทร์โพธิ์
ที่มีแนวคิดอยากผลิต "เนื้อจากพืช" เพื่อเป็น "เนื้อสัตว์ทางเลือก"
ซึ่งบริโภคได้โดยไม่ทำร้ายสัตว์ และได้ดูแลสิ่งแวดล้อมไปในคราวเดียวกัน
บริษัทนับเป็นผู้นำในธุรกิจอาหารเนื้อจากพืชรายแรกในประเทศไทย
คุณวิภู เลิศสุรพิบูล กล่าวว่า "ในต่างประเทศมองว่าอาหารจากพืชเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ดี และช่วยบรรเทาปัญหาโลกร้อนได้
เพราะพื้นที่ปลูกพืชไม่รบกวนพื้นที่ป่ามากเท่าการเลี้ยงสัตว์ และไม่ได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมหาศาลเท่ากับทำปศุสัตว์
ซึ่งการทำปศุสัตว์มีส่วนในภาวะโลกร้อนถึง 14.5 เปอร์เซ็นต์ และปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าการคมนาคมหลายเท่า
การกินอาหารจากพืชแทนเนื้อสัตว์ เลยเป็นการตัดวงจรโลกร้อน และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย"
วรุตม์ จันทร์โพธิ์ กล่าวเสริม "เนื้อแพลนต์เบสที่นำเข้าจากเมืองนอกมีราคาสูง จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับคนที่มีกำลังซื้อเท่านั้น
ซึ่งผมมองว่าไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น และคิดว่าในบ้านเราสามารถผลิตอาหารแพลนต์เบสเวอร์ชันคนไทย ที่ราคาเอื้อมถึงได้สำหรับคนทั่วไป"
ผลิตภัณฑ์ของ Meat Avatar จะผ่านกระบวนการผลิตแปรรูปจากธัญพืชหลากหลายชนิด อาทิ ถั่วลันเตา ถั่วเหลือง เห็ด บุก บีทรูท แครอท
โดยคัดพืชเฉพาะส่วนที่สามารถนำไปสกัดโปรตีนได้มากที่สุด เพื่อให้มีคุณค่าทางโภชนาการเทียบเท่าเนื้อจริง
เมื่อสกัดส่วนที่เป็นโปรตีนได้แล้วก็จะนำไปผสม ผสานจนออกมาเป็น หมูกรอบ หมูสับ และไข่ดาว ที่มีหน้าตารสชาติและคุณค่าทางสารอาหารเหมือนกับเนื้อสัตว์
ซึ่งนำมาประกอบเป็นอาหารคุ้นเคย "ผัดกระเพราะหมูสับ - หมูกรอบ - ไข่ดาว" เมนูชวัญใจคนไทย โดยไร้กลิ่นของพืช
Meat Avatar วางแผนจะเปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับร้านอาหารที่สนใจซื้อวัตถุดิบไปปรุงเมนูพิเศษในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้
ส่วนแผนการวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าให้ประชาชนทั่วไปได้เลือกซื้อ คาดว่าเป็นช่วงกลางปี และมีแผนจะส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศในอีกไม่นาน
© 2017-2020 Marketthink. All rights reserved.