บ้านปู ก้าวสู่ปีที่ 40 โชว์ผลประกอบการปี 2565 ทำกำไร 40,519 ล้านบาท

บ้านปู ก้าวสู่ปีที่ 40 โชว์ผลประกอบการปี 2565 ทำกำไร 40,519 ล้านบาท

1 มี.ค. 2023
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เผยผลการดำเนินธุรกิจปี 2565 มีรายได้จากการขายรวม 272,270 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 139,080 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 40,519 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 282
ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวขึ้นของราคาพลังงานโลก และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจด้วยความคล่องตัวและยืดหยุ่น ทำให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม จากราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูง เพื่อสร้างผลกำไรและกระแสเงินสดได้อย่างแข็งแกร่ง 
โดยในปี 2566 บ้านปูยังคงเดินหน้าเปลี่ยนผ่านธุรกิจ (Banpu Transformation) ภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter เพื่อส่งมอบอนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน 
คุณสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า 
ปี 2565 เป็นปีที่บ้านปูมีผลประกอบการที่ดี สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นสามเท่าตัว เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา นอกจากประโยชน์ที่ได้รับ จากราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูงแล้ว บริษัทฯ ยังเน้นการดำเนินงานที่คล่องตัวและยืดหยุ่นในทุกหน่วยธุรกิจ 
รวมถึงการเร่งขยายธุรกิจตามกลยุทธ์ Greener & Smarter อย่างจริงจังตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทำให้เราสามารถเพิ่มรายได้อย่างต่อเนื่อง จากธุรกิจพลังงานที่สะอาดขึ้น 
เช่น การขยายธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา และการขยายพอร์ตธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานในเอเชียแปซิฟิก ควบคู่ไปกับการหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ซึ่งเป็นจุดแข็งของบ้านปู
ในปัจจุบัน และธุรกิจที่นอกเหนือจากพลังงาน เพื่อสร้าง New S-Curve ใหม่ ๆ 
ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจยังคงคำนึงถึงความยั่งยืนเป็นหัวใจหลัก โดยในปี 2565 บ้านปูได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก ในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 และล่าสุดได้รับคัดเลือกเข้าคำนวณในดัชนี MSCI Global Standard ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั่วโลก
สำหรับกลยุทธ์ทางธุรกิจในปี 2566-2568 นี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าสร้างการเติบโตตามกลยุทธ์ Greener & Smarter โดยวางแนวทางสำคัญสำหรับ 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้ 
1) กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน 
สำหรับ ธุรกิจเหมือง ยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเน้นที่ประสิทธิภาพการผลิต เพื่อส่งมอบสินค้าคุณภาพ ตลอดจนศึกษาความเป็นไปได้ ของการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตสูง เช่น แร่แห่งอนาคต (Strategic Minerals) 
ทางด้าน ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ยังคงความเป็นผู้นำในการผลิตก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา แสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ในธุรกิจที่ส่งเสริมและต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่ และพัฒนาโครงการดักจับและการกักเก็บคาร์บอน โดยจะดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 และ 2 ภายในปี 2568
2) กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน 
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน จะยังคงเพิ่มมูลค่า และรักษาประสิทธิภาพการผลิตในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ให้สามารถสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคง มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าของธุรกิจไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกา ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่า เช่น 
- การซื้อขายไฟฟ้าในตลาดไฟฟ้าเสรี มองหาโอกาสการลงทุนโรงไฟฟ้าใหม่ ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Efficiency, Low Emissions: HELE) 
- ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน มองหาโอกาสการลงทุนเพิ่มในประเทศยุทธศาสตร์ที่บ้านปูดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว
3) กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน 
สร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด ในพอร์ตธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตสูง และมีศักยภาพในการสร้างกระแสเงินสด โดยร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่ส่งเสริมศักยภาพและการเติบโตซึ่งกันและกัน ตลอดจนแสวงหาการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ (New S-Curve)
ทั้งนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้เพิ่มสัดส่วนการเข้าถือหุ้นในบริษัท ดูราเพาเวอร์ โฮลดิ้งส์ จํากัด (Durapower) จากร้อยละ 47.68 เป็น ร้อยละ 65.10 ด้วยเงินลงทุน 70 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตของธุรกิจแบตเตอรี ซึ่งจะเป็นกลไกหนึ่งในการเชื่อมโยงระบบนิเวศที่แข็งแกร่ง ภายในกลุ่มบริษัทบ้านปู
ปี 2566 นี้ บ้านปูจะมีอายุครบ 40 ปี เรายังคงเดินหน้านำเสนอโซลูชันด้านพลังงานที่ดีที่สุด ต่อยอดระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) ให้แข็งแกร่ง และขยายการลงทุนที่ตอบโจทย์โลกแห่งอนาคต 
เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับโลก และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (Better Living for All) ซึ่งเป็นไปตามพันธสัญญา “พลังบ้านปู สู่พลังงานที่ยั่งยืน (Our Way in Energy)
*หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยปี 2565 ที่ USD 1: THB 35.06
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.