‘ซีเค พาวเวอร์’ ประสบความสำเร็จต่อเนื่อง คว้า 2 รางวัลระดับสากล จากการออก กรีนบอนด์ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งแรกในประเทศไทย

‘ซีเค พาวเวอร์’ ประสบความสำเร็จต่อเนื่อง คว้า 2 รางวัลระดับสากล จากการออก กรีนบอนด์ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งแรกในประเทศไทย

2 มี.ค. 2023
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower (ชื่อย่อหลักทรัพย์: CKP) หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุด และมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรที่ต่ำที่สุดรายหนึ่งของภูมิภาค คว้า 2 รางวัลอันทรงเกียรติระดับโลกจากผลงานด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ รางวัล Best Green Bond Hydropower Plant Framework จากเวที International Finance Awards  และ รางวัล Most Sustainable Hydro Power Company จากเวที The Global Economics Awards
นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เป็นที่น่ายินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่การเสนอขาย หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือกรีนบอนด์ โดยโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนครั้งแรกในตลาดทุนไทย (วงเงิน 8.4 พันล้านบาท) ของ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ CKPower
ได้รับรางวัล Best Green Bond Hydropower Plant Framework จาก งาน International Finance Awards ซึ่งจัดโดย International Finance Magazine นิตยสารทางธุรกิจและการเงินชั้นนำจากลอนดอน สหราชอาณาจักร ที่ดำเนินการคัดเลือกองค์กรจากทั่วโลกที่มีผลงานโดดเด่นในด้านต่างๆ
นอกจากนี้ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การดูแลชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องของ CKPower ก็ยังได้รับรางวัล Most Sustainable Hydro Power Company จากงาน The Global Economics Awards ในกลุ่ม The Utility & Energy Award Winners จัดโดย The Global Economics เป็นนิตยสารการเงินชั้นนำของสหราชอาณาจักร
ตอกย้ำเป้าหมายความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาและการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ที่สร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน”
“ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจแก่กลุ่มบริษัท CKPower ซึ่งการได้รับ 2 รางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ที่ได้มีส่วนร่วมในธุรกรรม การเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือกรีนบอนด์โดยโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนครั้งแรกในตลาดทุนไทย
ตอกย้ำและสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัท CKPower ในการให้ความสำคัญเรื่องความยั่งยืนในการดำเนินงานขององค์กร ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG: Environmental, Social, and Governance) พร้อมก้าวสู่การเป็นหนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน” นายธนวัฒน์ กล่าว
ไซยะบุรี เป็นโรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัท CKPower ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ถือเป็นพลังงานสะอาดที่มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึงประมาณ 4.1 ล้านตันเทียบเท่าต่อปี  
CKPower มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้เป้าหมายเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านพลังงานโดยรวมของประเทศ โดยการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งหมดจากเดิม 89% เป็น 95% ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดภายในปี 2567 ตลอดจนการสร้างสมดุลทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับโลก โดยตั้งเป้าเดินหน้าสู่ CKPower NET ZERO EMISSIONS 2050 หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ที่สามารถหวังผลในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรมภายในปี พ.ศ. 2593  
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.