แต่ละ Generation มีพฤติกรรมเลือกซื้อ "อสังหาฯ" ต่างกันอย่างไร ?

แต่ละ Generation มีพฤติกรรมเลือกซื้อ "อสังหาฯ" ต่างกันอย่างไร ?

11 มี.ค. 2023
ได้ความรู้ด้านการตลาด และธุรกิจ แบบเข้าใจง่าย ๆ ภายใน 1 นาที > tiktok.com/@marketthinkth
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.