เจาะกลยุทธ์ ทียูวี ไรน์แลนด์ (TÜV Rheinland) ผู้นำด้านการทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับโลก

เจาะกลยุทธ์ ทียูวี ไรน์แลนด์ (TÜV Rheinland) ผู้นำด้านการทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับโลก

17 มี.ค. 2023
เปิดบ้านทียูวี ไรน์แลนด์ (TÜV Rheinland) ครั้งแรกในประเทศไทยพร้อมชูบริการ มาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์ และระบบการทำงานที่มีคุณภาพ เป็นกลาง สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับทุก ๆ ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ไปจนถึงมาตรฐานระบบการทำงานต่าง ๆ ให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น
ด้วยการผ่านการทดสอบคุณภาพจาก TÜV Rheinland  โดย Mr. Michael Weppler – Executive Vice President, Sale, Marketing & Communications , Mr. Frank Mager -  Vice President, Sale Mobility  และคุณพัชราวรรณ อิทธิสัทธากุล – รองประธานกรรมการฝ่ายขาย ฝ่ายยานยนต์ – เอเชียแปซิฟิก อินเดีย ร่วมให้ข้อมูล
ทียูวี ไรน์แลนด์ (TÜV Rheinland) เป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินกิจการมากว่า 151 ปี ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมด้วยการให้บริการทดสอบมาตรฐานหม้อแรงดันในระบบอุตสาหกรรมเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง มีการขยายธุรกิจไปในพื้นที่ที่มีการขยายฐานอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจในพื้นที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อรองรับลูกค้าที่ต้องการทดสอบและรับรองคุณภาพให้ครอบคลุมทั้งด้านมาตรฐาน การบริการ และระยะเวลาที่รวดเร็ว
ทียูวี ไรน์แลนด์ ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1991 ด้วยการบริการที่ครอบคลุมตอบโจทย์ลูกค้าได้หลากลายกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอาทิ กลุ่มยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก  การทดสอบคุณภาพสำหรับสินค้าอุปโภคและบริโภค ไปจนถึงการทดสอบคุณภาพของบรรจุภัณฑ์และบริการขนส่ง
ด้านการเติบโตในประเทศคณะผู้บริหารกล่าวว่า - ประเทศไทยเป็นประเทศมีฐานการส่งออกขนาดใหญ่ที่ทุกการลงทุนในผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องมีการทดสอบ เพื่อให้ผ่านมาตรฐานคุณภาพสินค้าของแต่ละประเทศคู่ค้าที่ส่งออก ซึ่งทียูวี ไรน์แลนด์ สามารถตอบโจทย์การบริการโดยมีห้องทดสอบ, เครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมทีมงานที่เชี่ยวชาญในมาตรฐานการรับรองของทุก ๆ ประเทศทั่วโลกได้อย่างครอบคลุมด้วยกลุ่มบริการหลัก ได้แก่
Mobility - ให้บริการทดสอบ ตรวจสอบและรับรอง ในธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
Electrical - ให้บริการทดสอบมาตรฐานด้านไฟฟ้า
Softlines - ให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ครอบคลุมการทดสอบทั้งเคมีและกายภาพ
Hardlines - การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย กระบวนการผลิตจนถึงการขนส่ง
Certification of Management Systems - บริการวิเคราะห์และประเมินระบบการจัดการองค์กร
Government Inspection & International Trade – บริการตรวจสินค้าเชิงรัฐบาลและการค้าระหว่างประเทศ
ความร่วมมือกับภาครัฐ ทียูวี ไรน์แลนด์ มีการลงนาม MOU เพื่อช่วยสนับสนุนในเรื่องของการอบรมเจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้ด้านการทดสอบมาตรฐาน รวมถึงการร่วมเสนอแนวทาง และให้ข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ ของภาคอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ในประเทศ
จุดแข็งของทียูวี ไรน์แลนด์ ประเทศไทย คือการบริการที่ครอบคลุม ห้องปฏิบัติงานที่มาตรฐานและทันสมัย มีเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบ (Laboratory) จากทั่วโลกในเครือของทียูวี ไรน์แลนด์ กว่า 126 บริษัทสามารถรองรับลูกค้าในประเทศไทยได้อย่างครบถ้วน ซึ่งการที่มีบริษัทแม่ที่มีการให้บริการมากว่า 151 ปี พร้อมมีการบริการที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน จึงเป็นหนึ่งสิ่งที่ทำให้คนอื่นเลียนแบบเราได้ยาก
สัดส่วนตลาดที่สำคัญในประเทศได้แก่ กลุ่มยานยนต์ส่วนแบ่งการตลาดโดยรวมมากถึง 70-80%
กลุ่มสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ เครื่องปรับอากาศ มีส่วนแบ่งการตลาด 80% ซึ่งการมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูง มาจากการที่องค์กรมีวิศวกรที่ได้รับการรับรองเฉพาะด้านครบถ้วนและครอบคลุมมากที่สุดในประเทศ จึงเป็นจุดแข็งหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
ในปีนี้ ทียูวี ไรน์แลนด์ มีการวางกลยุทธ์และเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทแม่ TÜV Rheinland wได้ตั้งเป้าหมายทั่วโลกไว้ที่ 2,500 ล้านยูโร (ราวเก้าหมื่นล้านบาท) ในส่วนประเทศไทยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 320 ล้านบาท – ผู้บริหารกล่าวเสริม
นอกจากการให้บริการที่ครบวงจรแล้วทียูวี ไรน์แลนด์ ยังมุ่งมั่นสร้างองค์กรโดยเน้นเรื่องของความยั่งยืน (Sustainability) มาเป็นอันดับต้น ๆ และได้ดำเนินกิจการควบคู่กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนาน พร้อมวิสัยทัศน์ขององค์กรทั้งในระดับโลกและในเมืองไทย ที่มุ่งเน้นความเป็นเอกเทศ (Individually) และความไว้วางใจเป็นแกนสำคัญ ให้ตั้งมั่นทำงานเพื่อให้ได้รับการไว้วางใจจากลูกค้า ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานที่ทำให้องค์กรมีความมั่นคง และสามารถดำเนินกิจการมาได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
---------------------------
เกี่ยวกับทียูวี ไรน์แลนด์
ทียูวี ไรน์แลนด์ (TÜV Rheinland) ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพของธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงความปลอดภัยของชีวิต บริษัทฯ ดำเนินกิจการมากว่า 150 ปี และเป็นผู้ให้บริการทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองระบบและผลิตภัณฑ์ชั้นนำอันดับต้น ๆของโลก
ทียูวี ไรน์แลนด์ มีพนักงานมากกว่า 20,000 คนในกว่า 50 ประเทศ และสามารถสร้างรายได้ต่อปีประมาณ 2.1 พันล้านยูโร เรามีผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านคุณสมบัติในการทดสอบระบบและผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคทั่วโลก เราสนับสนุนนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ รวมถึงการฝึกอบรมบุคลากรในสายวิทยาการต่าง ๆ และรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ที่ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน
ทียูวี ไรน์แลนด์ เป็นสมาชิกของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact - UNCG) ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนและต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง
ติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติม และสอบถามรายละเอียดของการบริการได้ที่ www.tuv.com
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.