HKTDC ร่วมมือกับ DoJ จัดงานสัมมนาในหัวข้อ Resolve2Win Legal Services of Hong Kong Opportunities for All

HKTDC ร่วมมือกับ DoJ จัดงานสัมมนาในหัวข้อ Resolve2Win Legal Services of Hong Kong Opportunities for All

21 มี.ค. 2023
องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) ในฐานะผู้จัดงาน ร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมฮ่องกง (DoJ) จัดงานสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ Resolve2Win Legal Services of Hong Kong Opportunities for All บริการด้านกฎหมายระหว่างประเทศจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมคำแนะนำจัดการความเสี่ยง และระงับข้อพิพาททางการค้าผู้ประกอบการไทย สร้างโอกาสธุรกิจเติบโตใน กวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (Greater Bay Area :GBA) ตั้งเป้าผลักดันฮ่องกงก้าวสู่ศูนย์กลางบริการด้านกฎหมายในเอเชียแปซิฟิก
องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) ในฐานะผู้จัดงานร่วมกับ กระทรวงยุติธรรมฮ่องกง (The Department of Justice) จัดงานสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก ในหัวข้อ “Resolve2Win Legal Services of Hong Kong Opportunities for All”  เพื่อผลักดันให้ฮ่องกงก้าวสู่ศูนย์กลางบริการด้านกฎหมาย และการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
การเปิดตัว “Resolve2Win Legal Services of Hong Kong Opportunities for All” อย่างเป็นทางการ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ปี ฉบับที่ 14  รวมถึงการลงนามในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า Greater Bay Area (GBA) เพื่อการบริการด้านกฎหมายและการระงับข้อพิพาทของฮ่องกง โดยมีผู้แทนประมาณ 30 คน จากภาคกฎหมายของฮ่องกง พร้อมด้วยนักกฎหมายไทย และผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน
ดร.แพทริค เลา รองผู้อำนวยการบริหาร องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) กล่าวว่า การจัดงานสัมมนา Resolve2Win Legal Services of Hong Kong Opportunities for All นับเป็นแนวคิดใหม่ของการให้บริการด้านกฎหมายของฮ่องกง การไกล่เกลี่ย และการระงับข้อพิพาททางการค้าผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่เปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบการไทยที่สนใจเข้าไปทำธุรกิจในฮ่องกง รวมถึง “กวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า” Greater Bay Area (GBA) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ศักยภาพทางการค้า และยังสามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศการค้าอื่นได้ด้วย เช่น จีน ญี่ปุ่น และ เกาหลีใต้
ทั้งนี้ ในแต่ละประเทศจะมีข้อกฎหมายในการทำธุรกิจที่มีรายละเอียดแตกต่างกัน ดังนั้นงานสัมมนา “Resolve2Win Legal Services of Hong Kong Opportunities for All” นับเป็นประโยชน์ และสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ประกอบการไทยเป็นอย่างมากในการรับรู้ถึงข้อดีของกฎหมายของฮ่องกง รวมถึงสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการแก้ไขข้อพิพาททางการค้าผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และการไกล่เกลี่ย เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยเลือกฮ่องกงเป็นแพลตฟอร์มการค้า และระงับข้อพิพาททางการค้า โดยในงานสัมมนาครั้งนี้เป็นการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายจากฮ่องกงและสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC)  
“ในปีที่ผ่านมา มูลค่าการค้าไทยในฮ่องกงสูงถึง 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งงานสัมมนา Resolve2Win Legal Services of Hong Kong Opportunities for All นี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน และส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการไทยให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยทาง HKTDC และกระทรวงยุติธรรมฮ่องกงเล็งเห็นความสำคัญของผู้ประกอบการไทยในการทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเรามุ่งหวังว่างานสัมมนาในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จ และได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการไทย” ดร.แพทริค กล่าว
ด้าน คุณริมสกี้ หยวน ประธานสมาคมรับรองวิชาชีพผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแห่งฮ่องกง (HKMAAL) กล่าวว่า การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญนี้จะเป็นผลดีและเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ซึ่งพบว่ามีบริษัทไทยมากกว่า 10 แห่งที่ยืนยันความตั้งใจที่จะใช้การไกล่เกลี่ยก่อนที่จะหันไปใช้วิธีอื่นในการแก้ปัญหา รวมถึงขั้นตอนการฟ้องร้องเพื่อระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการทุกคนที่จะมาทำธุรกิจในฮ่องกงได้เป็นอย่างดี
คุณซี.เอ็ม.ชาน ประธานสมาคมกฎหมายแห่งฮ่องกง กล่าวว่า สมาคมกฎหมายแห่งฮ่องกงได้เข้ามามีบทบาทในงานสัมมนานี้ เพื่อช่วยแนะนำผู้ประกอบการไทยได้เข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และเข้าถึงกฎหมายที่ควรรู้ พร้อมทั้งเตรียมรับมือหากเกิดข้อพิพาทการค้าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต
ปัจจุบัน ในฮ่องกงมีทนายความมากถึง 1,400 คน จาก 34 ประเทศที่ดำเนินการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าไปทำธุรกิจทั้งในฮ่องกง รวมถึง “กวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า”  Greater Bay Area (GBA) พื้นที่ศักยภาพทางการค้าแห่งใหม่ในฮ่องกง เป็นโอกาสใหม่ ๆ ด้านการค้าที่จะใช้ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อไปยังอีกหลายประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้
“ทางสมาคมฯ หวังว่าจะได้มีโอกาสร่วมมือกับทาง HKTDC ในการนำเสนอและผลักดันกฎหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการไทย ทั้งเป็นการช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการไทยในด้านอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต พร้อมกันนี้ก็มีความคาดหวังว่า ฮ่องกง จะเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายที่ดีที่สุดในภูมิภาคนี้” คุณ ซี.เอ็ม.ชาน กล่าว
รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) โทร. 02-343-9000 หรือ www.hktdc.com
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.