Pepsi เปลี่ยนโลโกใหม่ ในรอบ 14 ปี กลับมาใช้โลโกยุค 90s แต่ปรับให้ทันสมัย สะท้อนถึงความกล้า และความมั่นใจ

Pepsi เปลี่ยนโลโกใหม่ ในรอบ 14 ปี กลับมาใช้โลโกยุค 90s แต่ปรับให้ทันสมัย สะท้อนถึงความกล้า และความมั่นใจ

30 มี.ค. 2023
Pepsi เครื่องดื่มน้ำดำที่อยู่ในตลาดมาอย่างยาวนานกว่า 125 ปี จนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ประกาศเปลี่ยนโลโกครั้งใหม่ในรอบ 14 ปี
ซึ่งในครั้งนี้ Pepsi นำโลโกที่เคยใช้ในช่วงปี 1987-1997 กลับมาดิไซน์ใหม่ ให้ทันสมัยขึ้น
ต้องเล่าก่อนว่า โลโกที่ใช้ Pepsi ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นโลโกที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2008
เป็นโลโกรูปวงกลม ที่มีคำว่า pepsi ตัวพิมพ์เล็กวางอยู่ด้านขวามือ
ซึ่ง Pepsi มองว่า โลโกนี้ได้ล้าสมัยไปแล้ว
อีกทั้งยังไม่ได้สะท้อนถึง ความมั่นใจ ความมีพลัง หรือความกล้าหาญ ของแบรนด์อีกด้วย
จึงเป็นเหตุผลให้ Pepsi คิดที่จะเปลี่ยนโลโกใหม่ ประกอบกับ Pepsi เห็นว่า โลโกอันเดิมที่ใช้ในยุค 90s เป็นโลโกที่เป็นจำจด และยังอยู่ในความทรงจำของใครหลาย ๆ คน
Pepsi จึงเลือกหยิบโลโกยุค 90s มาปรับให้ทันสมัยมากขึ้น
นั่นก็คือ จะใช้คำว่า “PEPSI” ซึ่งเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดอยู่ตรงกลาง แล้วล้อมด้วยวงกลมสีแดง ขาว และน้ำเงิน อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์
ซึ่ง Pepsi ได้มีการปรับให้สีแดง และสีน้ำเงิน มีความเข้มมากขึ้นด้วย
นอกจากนี้ ยังมีการตัดขอบโลโกด้วยเส้นสีดำ
เหตุผลหนึ่งก็คือ เพื่อให้โลโกดูโดดเด่นขึ้น
และอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ สีดำ เป็นสีของเครื่องดื่มน้ำตาล 0% (Zero Sugar)
ซึ่งเครื่องดื่มน้ำตาล 0% จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทให้ความสำคัญมากขึ้นนับจากนี้นั่นเอง..
ซึ่งโลโกใหม่นี้ Pepsi เชื่อว่า สามารถสะท้อนถึง ความกล้าหาญ ความมั่นใจ และทรงพลัง ของแบรนด์ได้เป็นอย่างดี
โดย Pepsi วางแผนว่า จะเริ่มใช้งานก่อนในสหรัฐ ช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายนนี้ และเริ่มใช้งานทั่วโลกในปีหน้า
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.