Kerry Logistics Network พร้อมทุ่มงบ 3.4 พันล้านบาท ดัน Kerry Express ขยายธุรกิจพร้อมเสริมแกร่งตำแหน่งผู้นำตลาดจัดส่งพัสดุในไทย

Kerry Logistics Network พร้อมทุ่มงบ 3.4 พันล้านบาท ดัน Kerry Express ขยายธุรกิจพร้อมเสริมแกร่งตำแหน่งผู้นำตลาดจัดส่งพัสดุในไทย

31 มี.ค. 2023
บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ เน็ทเวิร์ค จำกัด (KLN) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในฮ่องกง ได้ประกาศข้อเสนอในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 780,000,000 ดอลลาร์ฮ่องกง หรือประมาณ 3,438,396,000 บาท ให้กับบริษัทที่  บริษัท เอส เอฟ โฮลดิ้ง จำกัด  ถือหุ้นทางอ้อม 100%
การออกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วนระหว่างประเทศของ KLN ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสนับสนุนธุรกิจของ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “KEX”
โดย KLN ยังคงมุ่งมั่นดำเนินกลยุทธ์ขยายธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วนระหว่างประเทศ และสนับสนุนธุรกิจของเคอรี่ เอ็กซ์เพรสในไทย ซึ่งการออกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้ ถือเป็นเพียงก้าวแรกจากอีกหลากหลายขั้นตอน ที่ KLN จะดำเนินการเพื่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบและโครงสร้างพื้นฐานของ KEX อีกด้วย
KEX เชื่อว่า การจับมือกันของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และด้วยชื่อเสียงระดับโลกของ KLN ในด้านโซลูชันที่ตอบโจทย์เรื่องการบริหารจัดการซัพพลายเชน ความเชี่ยวชาญในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ กว่า 59 ประเทศ ทั่วโลก รวมถึง การเข้ามาของบริษัท เอส เอฟ โฮลดิ้ง จำกัด ที่มีทั้งประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีและความรู้ในอุตสาหกรรมจัดส่งพัสดุด่วน จะทำให้เราสามารถก้าวข้ามปีแห่งการเปลี่ยนแปลง พร้อมขับเคลื่อนประสิทธิภาพการดำเนินงาน และเสริมความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำตลาดได้อย่างยั่งยืน
โดยหากได้รับการสนับสนุนทางการเงินนี้ KEX จะเร่งลงทุนในเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบที่ทันสมัย ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติในหลาย ๆ ด้านทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ KLN ตั้งใจที่จะใช้รายได้สุทธิจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพนี้ เติมเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปและชำระหนี้ที่มีอยู่อีกด้วย
ข้อเสนอในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพนี้เป็นการยืนยันแรงสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ KLN อย่าง บริษัท เอส เอฟ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดส่งด่วนชั้นนำในประเทศจีน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ KEX ในประเทศไทย โดย KLN ถือหุ้น 100% ของบริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ KEX
การออกหุ้นกู้แปลงสภาพนี้ ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับ KEX บ่งชี้ถึงการสนับสนุนทั้งด้านการดำเนินงานและการเงินจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขบางประการที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ซึ่งอาจดำเนินการต่อหรือไม่ก็ได้  และกระบวนการออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจะต้องใช้ระยะเวลาอีกพักหนึ่ง ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง  นอกจากนี้ รูปแบบการให้การสนับสนุนมายัง KEX ยังไม่ได้มีข้อตกลงอย่างแน่ชัดจากผู้ถือหุ้น
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.