‘แม็คโคร’ เดินหน้าสู่เป้าหมาย สร้างงานสร้างอาชีพ 4 แสนรายในปี 2573 จับมือ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดโครงการสร้างงานสร้างอาชีพปี 2566

‘แม็คโคร’ เดินหน้าสู่เป้าหมาย สร้างงานสร้างอาชีพ 4 แสนรายในปี 2573 จับมือ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดโครงการสร้างงานสร้างอาชีพปี 2566

7 เม.ย. 2023
แม็คโคร เดินหน้าโครงการสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการ  ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดอบรมหลักสูตรทำธุรกิจอาหารด้วยเงินลงทุนน้อย ส่งมอบโอกาสให้คนพิการทั่วไทย มีอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน
นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หนึ่งในพันธกิจที่แม็คโครให้ความสำคัญ ก็คือ การสร้างงานสร้างอาชีพ ที่ได้ดำเนินการสนับสนุนหลายกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง อย่าง ‘คนพิการ’ ที่แม็คโคร จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคงมาอย่างต่อเนื่อง
ในปีที่ผ่านมาเราได้ทำงานร่วมกับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรมอบรมอาชีพการทำธุรกิจอาหารด้วยเงินลงทุนน้อย โดยเริ่มจัดคอร์สแรกที่โรงงานปีคนพิการสากล จังหวัดนนทบุรี โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ ให้เกียรติร่วมเปิดงานโครงการนำร่อง
“แม็คโครมียุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน ที่ว่าด้วย การสร้างคุณค่าและการสร้างประโยชน์ให้สังคม โดยมีเป้าหมายสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชน 400,000 ราย ภายในปี 2573 โดยหนึ่งในโครงการดังกล่าวคือ การสนับสนุน สร้างอาชีพและทำให้คนพิการมีรายได้ที่มั่นคงขึ้น  สำหรับปีนี้แม็คโครได้ร่วมมือกับ แม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี หรือ MHA  ทีมเชฟผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจอาหารมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้  เพื่อสร้างสรรค์เมนูทำง่าย ขายคล่อง ใช้ต้นทุนไม่มาก
อาทิ สลัดโรล สตรอเบอรี่โยเกิร์ต ให้กับคนพิการที่อยากมีอาชีพมีรายได้ ซึ่งเราจัดอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ที่โรงงานปีคนพิการสากล จังหวัดนนทบุรี, บ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี, ศูนย์หยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ และ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ตามลำดับ”
ที่ผ่านมา ผลลัพธ์จากโครงการสร้างงานสร้างอาชีพในปี 2565 แม็คโคร ได้ร่วมพัฒนาและรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรและตะกร้ากระจูด จากคนพิการในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจำหน่ายใน แม็คโครสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ สร้างรายได้ให้คนพิการและผู้ดูแลอย่างต่อเนื่อง ส่วนหลักสูตรอบรมธุรกิจอาหารในปี 2566 นี้คาดว่าจะมีคนพิการเข้าร่วมอบรมมากกว่า  200 คน  
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.