Tesla เปิดให้รถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์อื่น ในจีน ใช้สถานีชาร์จ Supercharger ได้แล้ว

Tesla เปิดให้รถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์อื่น ในจีน ใช้สถานีชาร์จ Supercharger ได้แล้ว

26 เม.ย. 2023
ล่าสุดมีข่าวดีสำหรับคนใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีน
เพราะตอนนี้ รถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์อื่น ๆ เช่น BYD, BMW ฯลฯ ที่ไม่ใช่ของ Tesla
จะสามารถใช้บริการสถานีชาร์จ Supercharger ของ Tesla ได้แล้ว
โดยที่ผ่านมา Tesla จะมีการใช้ขั้วชาร์จไฟที่จะใช้ได้เฉพาะกับรถยนต์ของ Tesla เท่านั้น
แต่ไม่นานมานี้ Tesla สามารถคิดค้นกลไกชนิดพิเศษที่เรียกว่า Magic Dock ทำให้รถยนต์แบรนด์อื่น สามารถเข้ามาใช้ Tesla Supercharger ได้นั่นเอง
โดยข้อมูลเบื้องต้นระบุว่า Tesla จะเปิดให้บริการสถานนีชาร์จกับรถยนต์แบรนด์อื่น ๆ ในจีน
ที่กรุงปักกิ่ง และเซี่ยงไฮ้ เป็นจำนวน 10 สถานี
และอีก 120 สถานี ใน 25 เมืองสำคัญ ๆ ก่อน
ซึ่งตอนนี้มีรถยนต์อยู่ประมาณ 37 รุ่นที่สามารถใช้สถานี Tesla Supercharger ได้
เริ่มจาก Aiways, BMW, Porsche, BYD, Dongfeng, Ford, Geely, Zeekr, Polestar, Nio, Volvo, XPeng และอื่น ๆ
โดยวิธีใช้ก็ง่ายมากเพียงโหลดแอป Tesla เพื่อสร้างบัญชี
และเข้าสู่เมนูเพื่อค้นหาจุดชาร์จที่รองรับแบรนด์ที่ไม่ใช่ Tesla ก็จะสามารถใช้งานได้ปกติ
น่าสนใจว่า ในช่วงที่ผ่านมา Tesla ก็ได้นำร่องโครงการดังกล่าวที่สหรัฐฯ ไปแล้ว
นี่จึงนับเป็นครั้งแรกที่ Tesla ได้ลองเปิดให้รถไฟฟ้าแบรนด์อื่น สามารถใช้สถานีขาร์จของตัวเองได้นอกพื้นที่สหรัฐฯ
และเป็นสัญญาณดีว่า ในอนาคต Tesla อาจจะปรับใช้
กลยุทธ์แบบนี้ในประเทศอื่น ๆ ที่ตัวเองไปทำตลาดด้วย
ซึ่งอาจจะมี “ประเทศไทย” ด้วยนั่นเอง..
—————————————-
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.