งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

2 พ.ค. 2023
บุษบา ดาวเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ภาวิต จิตรกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พร้อมด้วย ดร.นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการตรวจสอบ จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอทุกประการ โดยได้ทำการถ่ายทอดสดจากห้องออดิทอเรียม อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส เมื่อวันก่อน
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.