CEO ของบริษัท Tech ระดับโลก ได้ค่าตอบแทน มากแค่ไหน ?

CEO ของบริษัท Tech ระดับโลก ได้ค่าตอบแทน มากแค่ไหน ?

2 พ.ค. 2023
รู้ไหม MarketThink มีอีกหนึ่งช่องทางนำเสนอคอนเทนต์สนุก ๆ ทั้งกลยุทธ์การตลาด และเรื่องราวของแบรนด์ บน YouTube แล้ว > https://www.youtube.com/channel/UCiKBxvrqZeq4gc_VSehH0QA
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.