กรุงไทย จับมือ ฟิเดลิตี้ ยกระดับบริการบริหารความมั่งคั่ง ตั้งเป้าขยายฐานลูกค้า Wealth โต 100% ใน 3 ปี

กรุงไทย จับมือ ฟิเดลิตี้ ยกระดับบริการบริหารความมั่งคั่ง ตั้งเป้าขยายฐานลูกค้า Wealth โต 100% ใน 3 ปี

10 พ.ค. 2023
ผนึกความแข็งแกร่งของทั้งสององค์กร ด้วยผลิตภัณฑ์ และบริการที่ออกแบบเฉพาะ พร้อมข้อมูลเชิงลึกจากทีมนักวิเคราะห์ของฟิเลดิตี้ ที่มีความเชี่ยวชาญในทุกสินทรัพย์ทั่วโลก
คุณผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ในปัจจุบันธนาคารกรุงไทย มีลูกค้ากลุ่มเวลธ์ ที่มีสินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหาร (AUM) ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป อยู่ราว 200,000 ราย
และธนาคารกรุงไทย เดินหน้านำนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาพัฒนาบริการด้านการเงินบริหารสินทรัพย์ (Wealth Tech) เพื่อขยายฐานลูกค้ากลุ่มเวลธ์ ให้เติบโต 100% ภายใน 3 ปี
ล่าสุด ธนาคารกรุงไทย ได้จับมือกับ ฟิเดลิตี้ อินเตอร์เนชันแนล (Fidelity International) ซึ่งเป็นบริษัทจัดการลงทุน ที่ทำหน้าที่บริหารสินทรัพย์รวมมูลค่ากว่า 7.28 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ
เพื่อยกระดับบริการด้านการลงทุนของธนาคารแบบครบวงจร ทั้งการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล การแนะนำการจัดสรรพอร์ตเงินลงทุน กลยุทธ์การจับจังหวะตลาดเพื่อเข้าลงทุน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลงทุนที่หลากหลาย ไร้พรมแดน และบริการด้านบทวิเคราะห์ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญของฟิเดลิตี้ ที่จะช่วยสร้างประสบการณ์การลงทุนที่แตกต่าง และเหนือระดับให้ลูกค้าธนาคาร
ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการผสานเอาจุดแข็งของทั้งสององค์กรทางการเงิน เข้าด้วยกัน
นั่นคือธนาคารกรุงไทย ที่มีจุดแข็งอยู่ภายในประเทศ มีฐานลูกค้ากว่า 40 ล้านคน มีความรู้ ความเข้าใจด้านตลาดการเงิน และลูกค้าภายในประเทศ
ในขณะที่ฟิเลดิตี้ มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนในตลาดโลก มีทีมผู้จัดการกองทุน และนักวิเคราะห์ที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการสินทรัพย์ที่หลากหลาย
ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ สินทรัพย์ผสม และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนมุมมอง งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของธนาคาร
ช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจลงทุนได้อย่างแม่นยำ ยกระดับการลงทุน ไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน
ซึ่งในเบื้องต้น ความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงไทย ฟิเลดิตี้ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย (KTAM) จะร่วมกันจัดตั้งกองทุนรวมที่เข้าลงทุนกระจายในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก 3 กองทุน
แยกตามเป้าหมายผลตอบแทน และระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้ สำหรับลูกค้าธนาคารกรุงไทยโดยเฉพาะ
ด้านคุณราจีฟ มิตตัล กรรมการผู้จัดการ ฟิเดลิตี้อินเตอร์เนชันแนล ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมญี่ปุ่น) ให้ข้อมูลถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า
เล็งเห็นถึงศักยภาพ และแนวโน้มการเติบโต ของธุรกิจบริหารความมั่งคั่งของเอเชีย จึงมุ่งเน้นขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
และสำหรับในภูมิภาคเอเชีย ฟิเลดิตี้ ได้ให้บริการลูกค้าภายในภูมิภาคนี้มานานกว่า 20 ปี
ความร่วมมือในครั้งนี้ จึงเป็นการนำประสบการณ์ที่มีมาใช้กับหนึ่งในตลาดที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาค
นอกจากนี้ คุณราจีฟ ยังระบุด้วยว่า ฟิเลดิตี้ จะให้การสนับสนุนธนาคารกรุงไทย ในหลากหลายด้าน เช่น ด้านผลิตภัณฑ์การลงทุน ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์ และสินทรัพย์ที่หลากหลาย
ช่วยให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับการจัดสรรพอร์ตเงินลงทุนอย่างเหมาะสมตามเป้าหมายผลตอบแทน รวมถึงด้านการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากร ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการลงทุน ให้กับผู้ดูแล แนะนำการลงทุนของธนาคาร เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักลงทุนไทย
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.