พฤกษา ชวนลูกบ้านสร้างสังคมน่าอยู่ สู่เป้าหมายบ้านดีมีสุข ตอกย้ำ Brand Purpose “Live well stay Well”

พฤกษา ชวนลูกบ้านสร้างสังคมน่าอยู่ สู่เป้าหมายบ้านดีมีสุข ตอกย้ำ Brand Purpose “Live well stay Well”

12 พ.ค. 2023
โครงการทาวน์โฮมพฤกษา ชวนลูกบ้านสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่เพื่อตอกย้ำ Brand Purpose ของพฤกษา ร่วมส่งเสริมการอยู่อาศัยที่ดีร่วมกันในโครงการ ผ่านวิดีโอคอนเทนต์ “บ้านดีมีสุข” ตอกย้ำ Brand Purpose “พฤกษาอยู่ดีมีสุข Live well Stay well”
นายธีระ ทองวิไล กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจทาวน์เฮาส์ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า พฤกษาเห็นความสำคัญของการสร้างสังคมให้น่าอยู่ ควบคู่ไปการส่งมอบที่อยู่อาศัยที่ดีมีคุณภาพ โดยมองว่า ชุมชุนคือหน่วยหนึ่งในสังคม ซึ่งการที่ชุมชนนั้นน่าอยู่จะช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพ หากคนในชุมชนอยู่ร่วมอย่างมีความสุข ปัญหาการอยู่อาศัยร่วมกันก็จะลดลง เพื่อเป็นการตอกย้ำ Brand Purpose “อยู่ดีมีสุข Live well Stay well”
จึงสร้างสรรค์วิดีโอคอนเทนต์ “บ้านดีมีสุข” แนวปฏิบัติหลังการเข้าอยู่อาศัย  เช่น การใช้พื้นที่ส่วนกลาง  การจอดรถ การทิ้งขยะให้เป็นที่ หรือ การดูแลสัตว์เลี้ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ สร้างการรับรู้ การตระหนักถึงกฎระเบียบ ให้ลูกบ้านสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในชุมชนของพฤกษา
โดยนำเสนอผ่านบทบาทการแสดงของเด็ก ๆ ที่มีความน่ารักสดใส ทำให้เข้าถึงและเข้าใจง่าย  โดยพฤกษาไม่ได้เพียงสร้างที่อยู่อาศัย แต่เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบการอยู่อาศัยที่ดีให้กับลูกบ้าน ซึ่งไม่เพียงแค่มุ่งสื่อสารไปยังลูกบ้านของทาวน์โฮมพฤกษา โดยทุกคนยังสามารถรับชมและนำไปปฏิบัติ เพื่อให้ทุกชุมชนอยู่ดีมีสุขได้เช่นกัน
ติดตามชมวิดีโอเรื่อง “บ้านดีมีสุข” ได้ทาง YouTube: Pruksa Family Club
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.pruksa.com
#พฤกษาอยู่ดีมีสุข #พฤกษาใส่ใจเพื่อทั้งชีวิต #PruksaLivewellStaywell #ทาวน์เฮาส์พฤกษา #บ้านดีมีสุข
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.