โอกิลวี่ ประเทศไทย เปิดเทรนด์ความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้เส้นแบ่ง พร้อมพันธกิจจาก 3 แม่ทัพใหม่ สร้าง “อิมแพค” เพื่อการสื่อสารอันทรงพลัง

โอกิลวี่ ประเทศไทย เปิดเทรนด์ความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้เส้นแบ่ง พร้อมพันธกิจจาก 3 แม่ทัพใหม่ สร้าง “อิมแพค” เพื่อการสื่อสารอันทรงพลัง

18 พ.ค. 2023
โอกิลวี่ ประเทศไทย เผยแนวคิด “ความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้เส้นแบ่ง” (Borderless Creativity) ซึ่งจะสื่อสาร Big Idea ให้เกิดขึ้นอย่างมีพลัง สร้าง “อิมแพค” (Impact) หรือแรงกระเพื่อมที่ส่งผลเชิงบวกต่อโลก สังคม ความสำเร็จของธุรกิจหรือยอดขาย ตลอดจนนำพาองค์กรธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
พร้อมบอกเล่าภารกิจในการสร้างแบรนด์ให้มีความหมาย และบทพิสูจน์ความสำเร็จจากผลงานที่สร้างคุณค่า และความเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย น่าจดจำ จนสามารถคว้า 3 รางวัล Grand Prix ระดับโลกในปี 2023
โดยทีมผู้บริหารชุดใหม่ จิรวรา วีรยวรรธน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กำพล ลักษณะจินดา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์ และชาตรี โชคมงคลเสถียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยุทธ์
จิรวรา วีรยวรรธน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โอกิลวี่ ประเทศไทย เปิดประเด็นว่า “โอกิลวี่ นำเสนอแนวทาง “ความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้เส้นแบ่ง” (Borderless Creativity)
ซึ่งเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ที่ทำให้ผู้คนสื่อสารเชื่อมโยงกันได้รวดเร็วและใกล้ชิดกันมากขึ้น เราสามารถรับรู้และสัมผัสกับประสบการณ์ ความคิด ค่านิยม หรือความฝันต่าง ๆ ของผู้คนนับพันล้านทั่วโลกได้อย่างไม่น่าเชื่อ
เมื่อสิ่งเหล่านี้มาบรรจบกันในรูปแบบของไอเดียสร้างสรรค์และสื่อสาร จากมิติอันหลากหลายบนแพล็ตฟอร์ม หลักการ วัฒนธรรม หรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันไป เราจึงสร้างพลังการเปลี่ยนแปลง หรือ “อิมแพค”ในเชิงบวกให้เกิดขึ้นต่อผู้คน โลก และต่อธุรกิจในวงกว้างและมีประสิทธิผลกว่าเดิม”
“วิสัยทัศน์ของโอกิลวี่คือ การจุดประกายแรงบันดาลใจให้ผู้คนและแบรนด์ต่าง ๆ สามารถสร้าง “อิมแพค” ให้กับโลกใบนี้ การทำงานและความคิดสร้างสรรค์ในงานยุคใหม่ของเราจึงไร้เส้นแบ่ง ด้วย 5 กลุ่มธุรกิจที่ ประกอบด้วย
-โฆษณา (Advertising)
-ประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
-การสร้างประสบการณ์ลูกค้า (Experience)
ที่ปรึกษาทางธุรกิจ (Consulting)
-เฮลธ์ (Health)
ทีมงานจากแต่ละกลุ่มธุรกิจต่างนำความเชี่ยวชาญมาร่วมทำงานกับลูกค้าอย่างสอดประสานกัน ผลลัพธ์ก็คือเราสามารถช่วยลูกค้าก้าวข้ามข้อจำกัดด้านการสื่อสาร นำเสนอไอเดียหลากหลายมิติและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างอิมแพคให้เกิดขึ้นได้จริง”
ผู้บริโภคในปัจจุบันมองหาแบรนด์ที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นและสร้างความยั่งยืนให้กับโลก การสร้างสรรค์งานโฆษณาหรือการสื่อสารที่มีอิมแพคนั้น แบรนด์จึงจำเป็นต้องขับเคลื่อนและสร้างอิมแพคใน 3 มิติ ได้แก่
- People ช่วยให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สะดวกสบายขึ้น และประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้น
- Planet ทำให้สังคม ชุมชน และโลกน่าอยู่ขึ้น สำหรับชีวิตผู้คนทั้งในยุคปัจจุบันและอนาคต
- Performance มีคุณค่าและศักยภาพที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อผู้บริโภคทั้งในด้านความคิดและการใช้ชีวิต ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถผลักดันให้ธุรกิจเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
ชาตรี โชคมงคลเสถียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยุทธ์ โอกิลวี่ ประเทศไทย ได้นำเสนอแนวคิดในการพัฒนากลยุทธ์สื่อสารที่ส่งผลให้ลูกค้าของโอกิลวี่ ประเทศไทย ประสบความสำเร็จ 3 แนวทาง ประกอบด้วย
- IMPACT THINKING คือการสร้างสรรค์กลยุทธ์เพื่อให้เป็นโซลูชั่นทางธุรกิจ ใช้องค์ประกอบหลาย ๆ ส่วนที่อาจไม่เกี่ยวข้องกันมาประกอบกัน ทำให้เกิดผลลัพธ์ในหลายมิติ ทั้งสร้างการรับรู้หรือการเข้าใจ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
- IMPACT CONTEXT คือการพัฒนากลยุทธ์ที่คำนึงถึงบริบทและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ซึ่งเป็นการผนวกคอนเทนต์ (Content) และบริบท (Context) ที่มีความเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง ทำให้แบรนด์สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างถูกที่ถูกเวลา
- IMPACT RESULT คือการพัฒนากลยุทธ์ที่ดึงความโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้าง
อิมแพคใน 3 มิติ ได้แก่ People, Planet และ Performance เกิดคุณค่าต่อผู้บริโภค สังคม และธุรกิจ
ขณะที่ กำพล ลักษณะจินดา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์ โอกิลวี่ ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า
“การนำมุมมองด้าน “อิมแพค” และ “Borderless Creativity” มาใช้ในการทำงานด้านความคิดสร้างสรรค์ทำให้เกิดเป็นประสิทธิภาพด้านความคิดสร้างสรรค์อย่างแท้จริง (Creative Effectiveness)
ซึ่งสามารถวัดผลเป็นตัวเลขได้ชัดเจนจากทั้งยอดขาย, Brand Love และ Engagement โดยทีมงานครีเอทีฟจะเข้าร่วมทำงานกับทุกกลุ่มธุรกิจของเรา”
ทั้งหมดนี้จึงส่งผลให้ โอกิลวี่ ประเทศไทย สามารถคว้ารางวัลระดับ Grand Prix หรือเทียบเท่ามาได้จาก 3 เวทีประกวดระดับโลก ได้แก่
- รางวัล Grand LIA บนเวทีลอนดอน อินเตอร์เนชั่นแนล อวอร์ด 2022 (London International Awards หรือ LIA) จากผลงาน Voiz - The Innocent Eyes ในหมวด TV/Cinema
- รางวัล Best of Discipline บนเวทีวัน เอเชีย ครีเอทีฟ อวอร์ด 2022 (ONE Asia Creative Awards) จากผลงาน Googo Green – No Pests Allowed ในหมวด Print/OOH
- รางวัล Grand Prix บทเวทีสไปค์ เอเชีย อวอร์ด 2023 (Spikes Asia Awards) จากผลงาน IKEA – More Space ในหมวด Print & Publishing
จิรวรา กล่าวปิดท้ายว่า “โอกิลวี่ มุ่งเป็นแพล็ตฟอร์มด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creative Platform) ที่มีเครือข่ายทั่วโลก มีความพร้อมในการเป็นพันธมิตรกับลูกค้าเพื่อสร้างการเติบโตสู่อนาคต (Partner for Growth)
เราเติมเต็มความคาดหวังของผู้บริโภคและคุณค่าของแบรนด์ ด้วยการพัฒนาโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า
โดยอาศัยการผสานความเชี่ยวชาญระหว่างทั้ง 5 กลุ่มธุรกิจ ที่ต่างมีความสามารถอย่างโดดเด่นในการสร้างคอนเทนต์ การหาอินไซต์จากดาต้า และการมุ่งใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายต่อโลก สังคม และธุรกิจ”
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.