Adobe เปิดสำนักงานในไทย พร้อมระบุ เศรษฐกิจดิจิทัลของไทย มีศักยภาพ ไม่แพ้สิงคโปร์

Adobe เปิดสำนักงานในไทย พร้อมระบุ เศรษฐกิจดิจิทัลของไทย มีศักยภาพ ไม่แพ้สิงคโปร์

19 พ.ค. 2023
หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้ว Adobe เพิ่งจะมีการประกาศเปิดสำนักงานในประเทศไทย เป็นครั้งแรก
พร้อมระบุว่าประเทศไทย เป็นตลาดที่มีความสำคัญสำหรับ Adobe
ล่าสุด คุณไซมอน เดล รองประธานบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเกาหลีของ Adobe ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้ามาเปิดสำนักงานในประเทศไทย โดยระบุว่า
การเข้ามาเปิดสำนักงานในประเทศไทย ของ Adobe นั้น เกิดขึ้นจากความต้องการในการเข้าใจลูกค้า ซึ่งทำธุรกิจในประเทศไทย
โดยในขณะนี้ Adobe มีการจ้างพนักงาน ประจำในสำนักงานในประเทศไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากที่แต่เดิม สำนักงานของ Adobe ที่ดูแลประเทศไทยนั้น จะตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์เป็นหลัก
นอกจากนี้ คุณไซมอน ยังระบุถึงประโยชน์ที่ Adobe จะได้รับ จากการเปิดสำนักงานในไทย ด้วยว่า จะทำให้ Adobe เข้าถึงและเข้าใจลูกค้าที่อยู่ในประเทศไทยได้ง่ายขึ้น
โดยจะให้ความสำคัญกับทั้งลูกค้า Adobe Creative Cloud และ Adobe Express Cloud ซึ่งเป็นลูกค้าองค์กรเป็นหลัก ที่ต้องการคำปรึกษาต่าง ๆ
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง ก็คือ การที่คุณไซมอน และ Adobe มองว่าประเทศไทย มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ที่สูงมาก ในระดับเดียวกับประเทศสิงคโปร์เลยทีเดียว
แต่ก็มีสิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาคู่ขนานกันไป ก็คือ เรื่องของ “ดิจิทัลสกิล” ที่คุณไซมอน ยกให้ประเทศสิงคโปร์ เป็นตัวอย่างที่ดี ในด้านดิจิทัลสกิล ที่เด็ก ๆ ในโรงเรียนสามารถใช้เครื่องมือของ Adobe ในการสร้างสรรค์งานต่าง ๆ ได้
ถือเป็นการเรียนรู้ เสริมสร้างศักยภาพ และสร้างโอกาส ให้กับเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี
ในขณะที่เกาหลีใต้ ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่คุณไซมอน ยกเป็นตัวอย่าง ของประเทศที่มีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ที่ดี เพราะมีการสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ส่งออกไปยังต่างประเทศ
ซึ่งประเทศไทย ก็นับว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพในด้านนี้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย
และคุณไซมอน อยากใช้นวัตกรรมของ Adobe ในการขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย ไปสู่สายตาชาวโลก
นอกจากนี้ คุณไซมอน ยังระบุถึงการเลือกตั้งที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปด้วยว่า อยากทราบนโยบายทางด้านดิจิทัลของรัฐบาลใหม่ ว่าจะมีการสนับสนุนอย่างไร
รวมถึงบทบาทที่ Adobe จะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนด้านดิจิทัล ของประเทศไทย อีกด้วย..
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.