กลุ่มเซ็นทรัล เผยโมเดลต้นแบบค้าปลีกและบริการ ให้การต้อนรับ ภาครัฐและเอกชนประเทศเวียดนาม ในโอกาสเยี่ยมชมธุรกิจในเครือ

กลุ่มเซ็นทรัล เผยโมเดลต้นแบบค้าปลีกและบริการ ให้การต้อนรับ ภาครัฐและเอกชนประเทศเวียดนาม ในโอกาสเยี่ยมชมธุรกิจในเครือ

29 พ.ค. 2023
ด้วยความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจและสานสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและเวียดนาม คณะผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล นำโดย คุณจริยา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กลุ่มเซ็นทรัล ได้ให้การต้อนรับภาคีภาครัฐและเอกชนจากประเทศเวียดนาม จำนวน 2 คณะ โดยคณะแรก ประกอบด้วย คณะผู้แทนจากจังหวัดด่งท้าปและนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม นำโดย คุณ เหงียน เฟือก เถียน รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งท้าป และ คุณ เจิ่น ฟู้ หลือ รองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการค้าการลงทุนนครโฮจิมินห์
และคณะที่สอง ได้แก่ คณะนักธุรกิจจากเวียดนาม จากการนำของ The Center of Business Studies and Assistance (BSA) หรือ ศูนย์การศึกษาและช่วยเหลือด้านธุรกิจ ประเทศเวียดนาม ทั้งนี้เพื่อแบ่งปันวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจในฐานะผู้นำค้าปลีกและบริการชั้นนำของไทยและต่างประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม สู่การเติบโตร่วมกันในทุกมิติอย่างยั่งยืน
คุณจริยา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า  “รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กลุ่มเซ็นทรัลได้มีโอกาสต้อนรับคณะภาครัฐและเอกชนจากประเทศเวียดนามในโอกาสเดินทางมาศึกษาโมเดลธุรกิจและรับฟังภาพรวมการดำเนินธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัล ตลอดจนแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นซึ่งกันและกัน นำไปสู่การต่อยอดธุรกิจระหว่างสองประเทศในอนาคต โดยมีทีมผู้บริหารจากกลุ่มเซ็นทรัลมาถ่ายทอดประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
ภาพรวมธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัล โดย คุณอนาวิน ตั้งพงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ด้านการตลาด กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า กลุ่มเซ็นทรัล ประกอบด้วยธุรกิจหลัก 3 ส่วน คือ ธุรกิจค้าปลีก-บริการ โดยบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) , ธุรกิจศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ โดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จำกัด และธุรกิจโรงแรม-ร้านอาหาร โดยบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ซึ่งมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้แนวคิด Central of Life หรือ ศูนย์กลางการใช้ชีวิตของทุกคน ผ่านการพัฒนาสังคมและชุมชนในทุกแห่งที่เข้าไปดำเนินธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน
ภายใต้โครงการเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มเซ็นทรัล “เซ็นทรัล ทำ” เช่น การนำองค์ความรู้ค้าปลีกเข้าไปพัฒนาสินค้าชุมชนให้เป็นที่ต้องการของตลาด ตลอดจนสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายผ่านร้านค้าในเครือกลุ่มเซ็นทรัล เช่น ท็อปส์ ,ร้าน good goods เป็นต้น รวมทั้งยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ในปี 2050  เป็นต้น
จากนั้นได้พาเยี่ยมชม ตลาดจริงใจ ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต และ ท็อปส์  โดยมี คุณพิริยะ กมลเดชเดชา รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดซื้อสินค้าอาหารสด บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดจริงใจ ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต ว่า “จริงใจ FARMERS’ MARKET เป็นแหล่งรวมผักผลไม้ปลอดภัย ปลอดสารพิษ และของดีประจำจังหวัดจากเกษตรกรท้องถิ่นทั่วประเทศมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในกรุงเทพฯ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน
โดยหวังว่าการเยี่ยมชมครั้งนี้จะมีส่วนช่วยสร้างแรงบันดาลใจหรือต้นแบบในการนำไปต่อยอดและสร้างสรรค์สินค้าชุมชนในประเทศเวียดนามให้มีความโดดเด่นและน่าสนใจยิ่งขึ้นต่อไป ถัดไปได้เยี่ยมชมท็อปส์โดย คุณอรินทร์ จันทมาศรักษา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล อธิบายว่า ‘ท็อปส์ (Tops) ถือเป็นผู้นำฟู้ดรีเทลเมืองไทย ที่เน้นความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดในทุกวันตามแนวคิด 'Every Day DISCOVERY' ครบครันด้วยสินค้าคุณภาพ วัตถุดิบพรีเมียม สด ใหม่ รวมทั้งสนับสนุนผลผลิตจากเกษตรกรและ เอสเอ็มอีภายในประเทศด้วยการนำมาจำหน่ายที่ท็อปส์อีกด้วย”
ด้าน คุณ เฉลิมชัย พรศิริปิยกูล รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ, เซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม กล่าวว่า เซ็นทรัล รีเทล ได้เริ่มเข้าไปพัฒนาธุรกิจในเวียดนามตั้งแต่ปี 2012  จนปัจจุบันกลายเป็นผู้นำค้าปลีกต่างชาติรายใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนาม โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น การสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ชาวเวียดนามผ่านโครงการรับซื้อสินค้าท้องถิ่น (Local Sourcing) เพื่อวางจำหน่ายในเครือข่ายธุรกิจเซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม เป็นต้น
นอกจากนี้ยังเสริมแกร่งทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและเวียดนามด้วยการจัดงาน Vietnamese Week in Thailand เป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดตลาดสินค้าเวียดนามและสร้างโอกาสในการจับคู่ทางธุรกิจในประเทศไทยอีกด้วย
กลุ่มเซ็นทรัล พร้อมที่จะเป็นโมเดลต้นแบบองค์กรค้าปลีกและบริการ ที่มุ่นเน้นเจตนารมณ์ในดำเนินธุรกิจบนรากฐานความเข้มแข็งและยั่งยืนของสังคมและชุมชนตลอดไป
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.