AIS ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมฯ เปิดตัว Yellow.co.th แพลตฟอร์ม e-Marketplace สำหรับธุรกิจ SME

AIS ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมฯ เปิดตัว Yellow.co.th แพลตฟอร์ม e-Marketplace สำหรับธุรกิจ SME

31 พ.ค. 2023
คุณธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร AIS ให้ข้อมูลว่าธุรกิจ SME เป็นหนึ่งในธุรกิจ ที่มีส่วนสำคัญต่อการเติบโตของประเทศ
โดยในปัจจุบัน ธุรกิจ SME หรือธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
มีจำนวนกว่า 3.18 ล้านราย ส่วนใหญ่อยู่ใน 3 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ การค้า การผลิต และบริการ
และที่สำคัญคือผู้ประกอบการ SME เหล่านี้ มีส่วนในการสร้าง GDP ให้กับประเทศ คิดเป็นสัดส่วนมากถึง 34.2%
รวมถึงทำให้เกิดการจ้างงานทั้งสิ้น 12.61 ล้านคน ทั่วประเทศ
อย่างไรก็ตาม แม้ธุรกิจ SME จะยังมีโอกาสเติบโต แต่ปฎิเสธไม่ได้เลยว่ายังมีความท้าทายที่ธุรกิจ SME จะต้องพบ
ทำให้ AIS มองว่าการเพิ่มขีดความสามารถให้กับการดำเนินธุรกิจผ่านการทำ Digital Transformation จะช่วยให้ธุรกิจ SME มีอาวุธใหม่ ๆ ในการสร้างโอกาสและการเติบโตในอนาคตได้
ซึ่ง AIS พบว่าสิ่งที่ผู้ประกอบการ SME ต้องการ ก็คือ เครื่องมือด้านการตลาดดิจิทัล และแพลตฟอร์ม E-Commerce ที่เสริมศักยภาพ เพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน
สามารถลดต้นทุนการดำเนินงาน ขยายช่องทางการขาย หรือแม้กระทั่งการขยายฐานลูกค้าและการเข้าถึงตลาดใหม่ ๆ
ล่าสุด AIS ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดตัว Yellow แพลตฟอร์ม e-Marketplace แบบ B2B2C สำหรับธุรกิจ SME โดยเฉพาะ
ช่วยให้ผู้ประกอบการ SME สามารถต่อยอดธุรกิจ ทั้งในเชิง B2B และ B2C ได้อย่างครบวงจร เพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการ SME พบผู้ซื้อทั้งรายใหญ่ และรายเล็กได้ง่ายขึ้น ผ่าน www.yellow.co.th
โดยฟีเชอร์สำคัญของ Yellow ก็คือ ผู้ซื้อสามารถค้นหาสินค้าและบริการ หรือโพสต์ความต้องการซื้อสินค้า หรือบริการ เพื่อให้ผู้ขาย ติดต่อเสนอราคาได้แบบทันที
ในขณะที่ผู้ขายสามารถเจรจาธุรกิจ รวมถึงปิดการขาย ผ่าน “แช็ต”
นอกจากนี้ Yellow ยังมีเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ผู้ประกอบการ SME สามารถทำธุรกิจ ได้ทุกที่ ทุกเวลาอีกด้วย
โดย AIS ระบุว่าแพลตฟอร์ม Yellow นี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เข้ามาร่วมเป็นพันธมิตร เพื่อเปิดโอกาส ให้สมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สามารถใช้บริการนี้ด้วยข้อเสนอพิเศษอีกด้วย
นอกจากการเปิดตัวแพลตฟอร์ม Yellow แล้ว AIS ยังมีสิทธิเศษ ที่มอบให้กับลูกค้า SME โดยเฉพาะอีกด้วย
เช่น แพ็กเกจสำหรับผู้ค้า SME ออนไลน์ ใช้แอปถุงเงิน หรือแอป TikTok ในราคาประหยัด
รวมถึงแพ็กเกจ AIS Fibre พร้อมกล้องวงจรปิดผ่านระบบ Cloud ให้เลือกดูย้อนหลังได้ เป็นต้น
อีกทั้งยังมีโปรแกรม AIS SME BIZ UP ที่อัปเดตความรู้ เทรนด์ใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจ SME ด้วย
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.