แม็คโคร เปิดรับสมัครพนักงานเพิ่มกว่า 5,000 ตำแหน่ง ตั้งเป้าสร้างงาน 400,000 ราย ภายในปี 2030

แม็คโคร เปิดรับสมัครพนักงานเพิ่มกว่า 5,000 ตำแหน่ง ตั้งเป้าสร้างงาน 400,000 ราย ภายในปี 2030

9 มิ.ย. 2023
นายวสันต์ สินพิทักษ์สกุล ผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ธุรกิจค้าส่งแม็คโคร บอกว่า
แม็คโคร ดำเนินธุรกิจเคียงข้างสังคมไทยมากว่า 33 ปี โดยมีการสร้างงานและเปิดรับตำแหน่งงานใหม่ เพื่อรองรับการเติบโต และขยายตัวของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2023 นี้ แม็คโคร ได้เปิดรับสมัครพนักงานเพิ่มกว่า 5,000 ตำแหน่ง ทั้งที่สำนักงานใหญ่ สาขา และศูนย์กระจายสินค้า
เน้นสายงาน O2O งานขายออนไลน์ (e-commerce) แผนกอาหารสด ตลอดจนตำแหน่งงานปฏิบัติการต่าง ๆ ที่แม็คโคร
แม็คโคร พร้อมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ซึ่งมีความสามารถ เข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรให้เดินไปสู่เป้าหมายการเป็นธุรกิจค้าส่งชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย
“การเข้าร่วมกิจกรรม JOB EXPO THAILAND 2023 กับกระทรวงแรงงาน นอกจากจะเป็นการช่วยสนับสนุนในเรื่องของการสร้างงานแล้ว ยังเป็นโอกาสในการเฟ้นหาบุคลากรคุณภาพ เข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศของแม็คโคร ที่เดินหน้าขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ทั้งด้านการเปิดสาขาใหม่ที่เพิ่มขึ้นทุกปี ตลอดจนการรุกธุรกิจในรูปแบบ Omni Channel และการทำธุรกิจออนไลน์ Makro PRO การจ้างงานของแม็คโคร จึงโตขึ้นถึงกว่า 20% จากปีที่ผ่านมา”
สำหรับตำแหน่งงานที่ต้องการสูงสุดได้แก่ กลุ่มงาน คอมเมอร์เชียล, ซัปพลายเชน, ดิจิทัล, แผนกอาหารสด, ทีมขาย, พนักงานประจำสาขา และพนักงาน Makro PRO (ระดับหัวหน้างาน) ฯลฯ
นอกจากนี้ ยังมีการเปิดตำแหน่งงานใหม่ เช่น Tech Talent ในธุรกิจ Makro PRO, โครงการเถ้าแก่ และอีกหลายตำแหน่งงาน เพื่อรองรับการเปิดตัวของศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ที่มีความทันสมัย
ทั้งนี้ นโยบาย “สร้างงาน สร้างอาชีพ” ของแม็คโคร ยังมุ่งเน้นการฝึกอบรม พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อบรรลุเป้าหมาย สร้างงาน 400,000 ราย ภายในปี 2030
โดยได้ดำเนินการสนับสนุนในหลายด้าน ทั้งการจ้างงานผ่านทุกส่วนในธุรกิจ สร้างงานให้กับกลุ่มเปราะบาง นอกจากนั้นยังช่วยเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยเพิ่มรายได้ ซึ่งนับเป็นเจตนารมณ์ของแม็คโคร ในการทำธุรกิจเคียงข้างสังคมไทยด้วย
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.