รพ. เปาโล พหลโยธิน มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์ผ่าตัดผ่านกล้องรักษาโรคอ้วนในระดับนานาชาติ

รพ. เปาโล พหลโยธิน มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์ผ่าตัดผ่านกล้องรักษาโรคอ้วนในระดับนานาชาติ

12 มิ.ย. 2023
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน เดินหน้าพัฒนาความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคยากและซับซ้อนในระดับนานาชาติ โดยล่าสุดได้เข้าร่วมเวิร์คช็อปในงาน APMBSS 2023 (Asia Pacific Metabolic and Bariatric Surgery Society) ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2023 
โดยมี ผศ.นพ.วีรยะ เภาเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ พร้อมด้วย นพ.ศิขริน ศรพิพัฒน์พงศ์ ศัลยแพทย์เฉพาะทาง ด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง และการผ่าตัดเพื่อบำบัดรักษาโรคอ้วน ทีมศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดรักษาโรคอ้วน และทีมสหสาขาวิชาชีพเข้าร่วมเวิร์คช็อปในครั้งนี้
ทั้งนี้ได้นำเสนอศักยภาพความพร้อมของศูนย์ลดน้ำหนัก Weight Wellness สร้างสุขภาวะที่ดีในการดูแลผู้ป่วยโรคอ้วนในทุกกระบวนการ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เมื่อไม่อ้วนก็จะไม่เป็นโรคร้าย นับเป็นการยกระดับการให้บริการเพื่อส่งมอบการดูแลรักษาสุขภาพระยะยาวในทุกช่วงอายุเพื่อให้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.