“เบทาโกร” ตอกย้ำเพื่อนคู่คิดธุรกิจด้วย Intelligent Business Solutions เพื่อความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน

“เบทาโกร” ตอกย้ำเพื่อนคู่คิดธุรกิจด้วย Intelligent Business Solutions เพื่อความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน

20 มิ.ย. 2023
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ “BTG” เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการอาหาร ชูจุดเด่น “Intelligent Business Solutions” ครบวงจร ตั้งแต่การส่งมอบผลิตภัณฑ์โปรตีนคุณภาพที่เหมาะกับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ
พร้อมให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการธุรกิจ การขยายธุรกิจ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ ตอกย้ำจุดยืนเบทาโกรพร้อมเป็นเพื่อนคู่คิดทางธุรกิจเพื่อความสำเร็จและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
นายไตรรัตน์ ทองปลอด ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจโปรตีน เบทาโกร เปิดเผยว่า เบทาโกรมีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพมากกว่า ปลอดภัยสูงกว่า ในราคาที่เป็นธรรม และเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างผ่านช่องทางต่าง ๆ หนึ่งในนั้นคือการส่งมอบผ่านผู้ประกอบการอาหาร ที่เบทาโกรพร้อมเป็น “เพื่อนคู่คิดธุรกิจ”
ด้วยการนำเสนอ “Intelligent Business Solutions” โดยทีม BETAGRO CRM เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอาหาร เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
โดยนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และบริการของเบทาโกร ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่
1) การให้คำแนะนำพร้อมส่งมอบวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์โปรตีนและอาหารคุณภาพ หลากหลาย (Smart Product Solutions) เพื่อสร้างสรรค์เมนูอาหารที่โดดเด่น แตกต่าง พร้อมความอร่อย
2) การให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ (Smart Operation Solutions)
และ 3) การให้คำแนะนำ พร้อมเป็นที่ปรึกษาด้านการขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างโอกาสการต่อยอดธุรกิจอย่างยั่งยืน (Business Expansion Solutions)
ปัจจุบันเบทาโกรมีคู่ค้าในกลุ่มธุรกิจ B2Bมากกว่า 60,000 ราย และผู้ประกอบการอาหารมีโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันออกไป โดยการทำงานเริ่มต้นจากการวางแผน และคัดเลือกลูกค้าที่มีจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกันกับเบทาโกร
คือ ต้องการช่วยให้ทุกคนเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพมากขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น ในราคาที่เป็นธรรม โดยจะร่วมรับฟังแนวทางธุรกิจ ปัญหา หรือโอกาส และร่วมกันพัฒนาพร้อมกับการทำงานร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียว
ด้าน นายภเดช กันตจินดา กรรมการบริหาร ร้านนิตยาไก่ย่าง เผยว่า “เบทาโกรนอกจากจะเป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้ว ยังเป็นเพื่อนคู่คิดธุรกิจในทุกมิติอย่างแท้จริง ทีม BRTAGRO CRM ได้เข้ามาช่วยวางแผนพัฒนา และยกระดับการจัดการครัวกลางให้เป็นระบบ มีมาตรฐาน
โดยเปิดมุมมองเพื่อให้ร้านนิตยาไก่ย่างมองเห็นโอกาสการเติบโตที่เพิ่มขึ้น ด้วยการให้เราจัดลำดับในการปรับปรุงและพัฒนาร้านได้อย่างตรงจุดสอดคล้องทิศทางการเติบโต พร้อมกับแนะนำให้ผู้บริหารตั้งโจทย์และเป้าหมายในการปรับปรุงระบบการทำงาน”
ขณะที่ นายวรวิทย์ เกียรติพงษ์เลิศ  เจ้าของร้านหมูแดงแสงทอง กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของร้านหมูแดง แสงทอง มีหน้าร้านอยู่ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยเมนูซิกเนเจอร์ ได้แก่ หมูกรอบ หมูแดง และการเข้าร่วมเป็นคู่ค้าพันธมิตรกับเบทาโกร เพราะมองว่าหัวใจของความอร่อยคือ การใช้วัตถุดิบหรือเนื้อหมูที่มีคุณภาพดีที่สุด
นอกจากนี้ เบทาโกรยังมีโซลูชันต่าง ๆ ที่สนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตล่าสุดทีม BETAGRO CRM และทีมขาย ต่อยอดธุรกิจโดยการให้คำแนะนำการขยายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านระบบแฟรนไชส์ (Master Franchise Development) เริ่มตั้งแต่การขยายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านระบบตู้กับข้าวชุมชน การสร้างช่องทางจัดจำหน่ายรูปแบบคีออส การขยายสู่ช่องทางแคนทีน และการจัดจำหน่ายผ่านร้านหมูแดงแสงทองขนาดกลาง-ใหญ่
อีกทั้งยังช่วยแนะนำและสนับสนุนลูกค้าด้วยการนำสินค้ามากระจายผ่านช่องทางของเบทาโกร ได้แก่ ร้าน BETAGRO SHOP และ BETAGRO Deli ทำให้ร้านหมูแดงแสงทองสามารถขยายช่องทางจัดจำหน่ายใหม่ได้อย่างครอบคลุม
สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า เบทาโกรพร้อมยืนหยัดเป็นเพื่อนคู่คิดธุรกิจของผู้ประกอบการอาหาร เพื่อความสำเร็จและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน และยังตอกย้ำจุดประสงค์และความเชื่อของเบทาโกรในการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.