4 หลักการสร้างผู้นำ เพื่อสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน ตามแบบฉบับ ทอม ธเนศ TTI ใน Creative Talk 2023 Festival “The Next Big Things”

4 หลักการสร้างผู้นำ เพื่อสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน ตามแบบฉบับ ทอม ธเนศ TTI ใน Creative Talk 2023 Festival “The Next Big Things”

5 ก.ค. 2023
ผู้นำที่ดี นอกจากจะต้องทำงานในหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อสร้างให้องค์กรเติบโตแล้ว หลักการสำคัญที่ผู้นำยุคใหม่ควรมีเพื่อพาธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ตามแบบฉบับของ ทอม ธเนศ ลีลาภรณ์ Founder & CEO ของ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ TTI ซึ่งให้ข้อมูลไว้อย่างน่าสนใจในงาน Creative Talk 2023 Festival “The Next Big Things” มี 4 ประการ นั่นคือ
1. Move with Vision ผู้นำต้องเดินทางด้วยวิสัยทัศน์
2. Mission to the Dream ผู้นำต้องรู้ว่า ต้องทำภารกิจอะไรเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย
3. Culture Creation ผู้นำต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กร และสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม หากลุ่มบุคคลที่จะมาช่วยสนับสนุน
4. System Automation การสร้างระบบในการทำงาน เพื่อพัฒนาให้เกิดผู้นำรุ่นต่อไป
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ TTI (Tom Thanet Incubator) ก่อตั้งและบริหารงานโดย คุณทอม ธเนศ ลีลาภรณ์ ภายใต้แนวคิด ‘ความรู้ของผู้นำคือความยั่งยืนขององค์กร’ โดยปัจจุบันทำหน้าที่ให้คำปรึกษาธุรกิจ SMEs และเทรนนิ่งผู้ประกอบการตลอดจนพนักงาน เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน กล่าวว่า
“TTI มีวิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์กลางเครือข่ายให้แก่ผู้ประกอบการ ผ่าน Vision ของ TTI ที่ประกอบไปด้วย 4C โดยจะเน้นหลักสูตรที่ให้ความรู้และคุณธรรมในการทำธุรกิจ (Class) เน้นสร้างเครือข่ายให้ผู้ประกอบการแต่ละแขนงได้แลกเปลี่ยนความรู้และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Community) ร่วมมือกับคู่ค้า หาความรู้ที่ดีและเป็นประโยชน์มานำเสนอต่อผู้ประกอบการ (Collaboration)
และในอนาคตเรายังได้วางแผนด้านการสนับสนุนเงินทุน (Capital) ให้กับผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่ขาดเงินทุน ให้ได้มาเรียนรู้กับ TTI และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนเก่งๆ เพื่อให้เติบโตมาเป็นผู้ประกอบการที่ดี มีคุณธรรม มีความสามารถ และหากเขาต้องการขยายธุรกิจให้โตขึ้น เราก็พร้อมที่จะร่วมลงทุนไปกับเขา เพื่อให้การสนับสนุนธุรกิจที่มีศักยภาพได้เติบโตอย่างยั่งยืน”
ภายในงานคุณทอม ธเนศ ได้มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ‘4 Principles of Building Leaders to Sustain the Business’ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารคน Gen Z เจาะอินไซต์การสร้างผู้นำมืออาชีพ เพื่อสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยระบุ 4 หลักการสำคัญได้แก่
Principle 1 : Move with Vision ผู้นำเดินทางด้วยวิสัยทัศน์
ผู้นำต้องมีเป้าหมาย และผู้นำต้องรู้ว่าเป้าหมายของตนนั้น มีปัญหา หรืออุปสรรคอะไรที่ขวางกั้นระหว่างตัวผู้นำกับเป้าหมาย และยอมรับในการเผชิญปัญหา โดยมีความเชื่อที่ว่าการเดินทางผ่านปัญหา จึงจะทำให้เก่งขึ้น เติบโตขึ้นและได้ขยายพื้นที่ของ Comfort Zone ออกไป หลักการนี้จะเป็นการถามหา WHY ที่ชัดเจน ว่าเป้าหมายของผู้นำหรือ Vision คืออะไร และปัญหาและอุปสรรคคืออะไร
Principle 2 : Mission to the Dream ทำภารกิจให้สำเร็จด้วยตัวตนใหม่
สิ่งที่ผู้นำต้องทำหลังมีเป้าหมาย หรือ Vision นั่นคือการตั้ง Mission ของตัวเองและองค์กร ซึ่งสิ่งสำคัญคือภารกิจที่จะทำนั้น ต้องสอดคล้องกับ Vision ที่ตั้งเอาไว้ และเรียนรู้ว่าอะไรคือ Key solutions ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเพื่อให้เราไปถึงเป้าหมาย
Principle 3 : Culture Creation
ช่วงแรกตัวเจ้าของกิจการจะเป็นเหมือนวัฒนธรรมองค์กรและเจ้าของต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเกิดวัฒนธรรมองค์กรนั้น รวมไปจนถึงหากลุ่มผู้คน เช่น ทีมงาน หรือ พนักงาน ที่พร้อมจะสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรรมองค์กรนั้นๆ ขึ้นมา
Principle 4 : System Automation
เมื่อวัฒนธรรมองค์กรเกิดขึ้นเป็นรูปเป็นร่าง จำเป็นต้องมีการสร้างระบบในการทำงาน ระบบในการพัฒนาเพื่อให้เกิดผู้นำในองค์กร และการหาผู้นำที่จะเป็นผู้นำตัวอย่างที่ใช้ระบบขององค์กรเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีที่มีค่ากว่าคำสอนต่อคนในองค์กร
โดยสรุป 4 Principles of Building Leader to Sustain Business คือ ผู้นำต้องเริ่มต้นที่ Why มีเป้าหมาย นำคนด้วย Vision รู้ว่าปัญหาคืออะไร รู้  ‘What’  ว่าอะไรคือ Mission สิ่งที่เราต้องทำ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย
แล้วอะไรคือ Key Solutions ที่จำเป็นต้องเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ปัญหา รู้ ‘How และ Who’ ว่าการจะสร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมในองค์กร (Culture Environment) ทำได้อย่างไร  ใครคือกลุ่มคน (People) ที่จะมาช่วยสนับสนุนให้เกิดขึ้น  รู้ว่าจะต้องสร้างระบบ สรรหาเครื่องมือที่จะพัฒนาผู้นำอย่างไร แล้วใครคือผู้นำต้นแบบที่ใช้ระบบของเรา
“TTI จะยึดมั่นปรัชญาในการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยโปรแกรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความพร้อมทุกด้าน ผ่านการออกแบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีการพัฒนาตัวเองได้ดีที่สุด
เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนให้พร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ และใจที่รักการส่งมอบคุณค่า เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้มีธุรกิจที่เติบโตยั่งยืนได้อย่างแท้จริง” คุณทอม ธเนศ กล่าวทิ้งท้าย
ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถทดลองเรียนคอร์สการสร้างธุรกิจให้ยั่งยืนได้ โดยจะเป็นคอร์สออนไลน์เรียนฟรี 2 ชั่วโมง ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/ttifreecourse
และผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหว เคล็ดลับการทำธุรกิจ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนได้ทาง https://www.facebook.com/tomthanetincubator/
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.