เซ็นทรัล รีเทล และ โครงการเซ็นทรัล ทำ ชู จริงใจ มาหา...นคร ต่อยอดความสำเร็จการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้ที่ยั่งยืน

เซ็นทรัล รีเทล และ โครงการเซ็นทรัล ทำ ชู จริงใจ มาหา...นคร ต่อยอดความสำเร็จการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้ที่ยั่งยืน

10 ก.ค. 2023
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC ร่วมกับ โครงการเซ็นทรัล ทำ โครงการด้านความยั่งยืนของกลุ่มเซ็นทรัล ได้มีการจัดอิเวนต์ “จริงใจ มาหา…นคร” ณ โซน Eden 1, 2 และ 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ที่ได้นำผักผลไม้ปลอดสารพิษ ผลผลิตแปรรูป งานหัตถกรรม และของดีประจำท้องถิ่นมากกว่า 1,000 รายการ 
ส่งตรงจาก จริงใจ Farmers’ Market ซึ่งเป็นโมเดลที่ถูกออกแบบมาให้เป็น “ตลาดค้าปลีกรูปแบบใหม่” ที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรไทย มาจำหน่ายสินค้าได้ จากทั้ง 33 จังหวัดทั่วประเทศ รวม 50 บูท มากกว่า 60 ชุมชน มาที่ใจกลางเมือง
โดยมุ่งไปที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ผักผลไม้ปลอดสารพิษ และเกษตรอินทรีย์ รวมถึงอาหารพร้อมรับประทาน
เซ็นทรัล รีเทล และ โครงการเซ็นทรัล ทำ ไม่ได้เพียงสนับสนุนในส่วนของพื้นที่การขายสินค้าในงาน จริงใจ มาหา…นคร และ จริงใจ Farmer’s Market 
แต่ยังได้ช่วยเกษตรกรตั้งแต่การลงพื้นที่จริงไปให้ความรู้กับชุมชน ทำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ จนก่อให้เกิดโครงการและความร่วมมือต่าง ๆ มากมาย ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลผลิต การรับซื้อ การสร้างแบรนด์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้การสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และการสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
การเกิดขึ้นของงาน จริงใจ มาหา…นคร สะท้อนให้เห็นว่า เมื่อนำศักยภาพของเกษตรกรไทย มารวมพลังกับความสามารถของบริษัทเอกชน ทำให้เกิดโปรเจกต์ที่เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อคน สังคม และประเทศ รวมถึงยังเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ในอีกทางหนึ่งด้วย
การจัดงาน จริงใจ มาหา…นคร ในครั้งนี้ นับเป็นอีกบทพิสูจน์ความสำเร็จ ของเซ็นทรัล รีเทล ในเรื่องของการต่อยอดความสำเร็จการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ที่ต้องยั่งยืนและไม่ส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (Carbon Neutral) 
ตั้งแต่การ Reuse วัสดุภายในงาน จนถึงเมื่อใช้งานแล้วจะนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือนำไป Recycle อย่างถูกวิธี 
รวมไปถึงการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
ตั้งแต่การใช้ไฟฟ้า การเดินทางของผู้มาร่วมงาน อาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนการคัดแยกขยะที่เกิดขึ้นภายในงานเพื่อนำไปบริหารจัดการต่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
และจะทำการชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เท่ากับศูนย์ เพื่อเป็นต้นแบบของการจัดกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
สุดท้ายแล้ว เราอาจสรุปได้ว่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก คือการนำสิ่งที่ดี ที่มีอยู่แล้ว มาต่อยอดให้กลายเป็นสิ่งใหม่ ที่มี “คุณค่า” มากกว่าเดิม
เหมือนกับงาน จริงใจ มาหา…นคร ที่รวบรวมเหล่าเกษตรกรทั่วประเทศ 
พร้อมกับนำสินค้าดีเด่นประจำจังหวัด มาพัฒนา ปรับปรุง และปั้นแบรนด์ 
จนเกิดเป็นเครือข่ายเกษตรกรคุณภาพ ที่สร้างทั้งรายได้ อาชีพ และเติมเต็มความฝันให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป..
งาน จริงใจ มาหา…นคร นับว่าเป็นโมเดลต้นแบบ ของการสร้างเศรษฐกิจฐานราก ที่ล้อไปกับการทำธุรกิจของเซ็นทรัล รีเทล ที่คำถึงถึงหลัก Creating Shared Value (CSV) หรือการสร้างคุณค่าและการเติบโตร่วมกันทั้งธุรกิจและสังคม
แล้วโครงการ “จริงใจ Farmers’ Market” มีจุดเริ่มต้นมาจากอะไร ?
จริงใจ Farmers’ Market เกิดขึ้นจากความตั้งใจของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC และโครงการเซ็นทรัล ทำ โครงการเพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนของกลุ่มเซ็นทรัล
ที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการสร้างรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ผ่านแนวคิด Creating Shared Value (CSV) 
หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ เซ็นทรัล รีเทล ต้องการให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อม ๆ กับสังคม (Inclusive Growth) 
นี่จึงเป็นที่มาของโครงการ จริงใจ Farmers’ Market ต้นแบบของการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีอาชีพ รายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
โดยวิธีการทำ CSV ของเซ็นทรัล รีเทล คือการนำศักยภาพ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และองค์ความรู้ต่าง ๆ ในการทำงานร่วมกันกับเกษตรกรอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง มาเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย รวมถึงเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร จนสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้เป็นรูปธรรม 
และต่อยอดมาเป็นโครงการ ตลาดจริงใจ Farmers’ Market และงานจริงใจ มาหา…นคร ที่ชูจุดเด่นเรื่องการคัดสรรผักผลไม้ปลอดภัย ปลอดสารพิษ มาวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตในเครือของเซ็นทรัล รีเทล ได้เป็นผลสำเร็จ 
ผลลัพธ์ที่ได้ นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมาก เพราะทำให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าและสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนและเกษตรกรไปแล้วกว่า 1,094 ล้านบาท 
อีกทั้งยังเป็นตลาดต้นแบบที่ปลอดถุงพลาสติก 100% โดยได้เริ่มสาขาแรกที่ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี เมื่อปี 2561 จนประสบความสำเร็จ และกลายเป็นโมเดลต้นแบบในอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย 
โดยในปี 2565 มีตลาดจริงใจ Farmers’ Market ทั้งหมด 33 สาขา ใน 28 จังหวัด รวม 9,696 ครัวเรือน สร้างยอดขายถึง 250 ล้านบาท 
อีกทั้งเซ็นทรัล รีเทล ได้ตั้งเป้าว่า ภายในสิ้นปี 2566 ตลาดจริงใจ Farmers’ Market จะมีทั้งสิ้น 39 สาขา ใน 34 จังหวัดทั่วไทย และครอบคลุม 10,360 ครัวเรือน
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.