นีลเส็น ประเทศไทย เผยข้อมูลการใช้งบ “โฆษณา” ครึ่งปีแรก 2023 พร้อม 10 บริษัทที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุด

นีลเส็น ประเทศไทย เผยข้อมูลการใช้งบ “โฆษณา” ครึ่งปีแรก 2023 พร้อม 10 บริษัทที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุด

18 ก.ค. 2023
เม็ดเงินโฆษณาครึ่งปีแรกของปี 2023 มีมูลค่าอยู่ที่ 55,530 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย -0.16% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
แม้ว่าปี 2023 จะเป็นปีที่เรียกได้ว่าเศรษฐกิจถดถอย (Economic Recession) แต่นักการตลาดไทย ยังคงมีการใช้จ่ายโฆษณาอย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงและรักษาฐานลูกค้าไว้ และสื่อทีวี ยังคงเป็นสื่อที่มีสัดส่วนของการใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดอยู่ที่ 57%
เมื่อแยกตามช่องทางของเม็ดเงินโฆษณา (ม.ค. - มิ.ย. 2023) จะแบ่งได้เป็น
TV มูลค่า 29,368 ล้านบาท ลดลง 7%
Internet (DAAT) มูลค่า 13,741 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6%
Outdoor & Transit มูลค่า 7,705 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26%
Radio มูลค่า 1,743 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10%
Print มูลค่า 1,371 ล้านบาท ลดลง 6%
Cinema มูลค่า 1,224 ล้านบาท ลดลง 4%
In-Store มูลค่า 378 ล้านบาท ลดลง 11%
สำหรับภาพรวมใช้เม็ดเงินโฆษณาครึ่งปีแรกของปี 2023 อุตสาหกรรมที่มีการใช้เงินมากที่สุดคือ
1) อาหารและเครื่องดื่ม มูลค่า 8,555 ล้านบาท
2) กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย มูลค่า 7,603 ล้านบาท 
3) ร้านค้าปลีก/ร้านอาหาร มูลค่า 5,364 ล้านบาท
4) มีเดียและการตลาด มูลค่า 2,622 ล้านบาท
5) ยา มูลค่า 2,440 ล้านบาท
6) การเงิน มูลค่า 1,989 ล้านบาท
7) ยานยนต์ มูลค่า 1,879 ล้านบาท
8) ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน มูลค่า 1,594 ล้านบาท
9) ภาครัฐ มูลค่า 1,209 ล้านบาท
10) โทรคมนาคม มูลค่า 1,175 ล้านบาท
ทั้งนี้ อุตสาหกรรมที่มีการเพิ่มเม็ดเงินโฆษณา ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2023 เรียงลำดับตามมูลค่าเม็ดเงินโฆษณา พบกว่ากลุ่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย มีการเพิ่มเม็ดค่าใช้จ่ายในการโฆษณา 246 ล้านบาท หรือ +3%
ขณะที่อุตสาหกรรมที่มีการลดการใช้จ่ายในการโฆษณามากที่สุดได้แก่ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม มีการใช้เงินลดลง 1,320 ล้านบาท หรือคิดเป็น -13%
ในส่วนของบริษัท ที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในครึ่งปีแรกของปี 2023 ได้แก่
1) บริษัท UNILEVER THAI TRADING CO.,LTD. มูลค่า 2,281 ล้านบาท 
2) บริษัท NESTLE (THAI) LTD. มูลค่า 1,032 ล้านบาท
3) บริษัท PROCTER & GAMBLE (THAILAND) มูลค่า 904 ล้านบาท
4) บริษัท MASS MARKETING มูลค่า 879 ล้านบาท
5) บริษัท BEIERSDORT มูลค่า 827 ล้านบาท
6) บริษัท GMM CJ O SHOPPING มูลค่า 748 ล้านบาท
7) บริษัท MONO SHOPPING มูลค่า 714 ล้านบาท
8) บริษัท L'OREAL มูลค่า 635 ล้านบาท
9) บริษัท COLGATE-PALMOLIVE มูลค่า 574 ล้านบาท
10) บริษัท LAZADA มูลค่า 558 ล้านบาท
ทั้งนี้ สำหรับ Creative ที่มีการใช้เงินมากที่สุดในครึ่งปีแรกของปี 2023 พบว่า มาจากบริษัท BRAND’S SUNTORY (THAILAND) CO.,LTD. เพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์ซุปไก่สกัด โดยมีมูลค่าแคมเปญกว่า 190 ล้านบาท
และเมื่อแยกดูเฉพาะของเดือนมิถุนายน พบว่าแคมเปญ ที่มีการใช้เงินสูงสุดในเดือนนี้ มาจากบริษัท LAZADA แคมเปญ “ค้นหาสิ่งที่เติมเต็มทุกช่วงเวลาของชีวิต” ไปกับ Lazada 
โดยใช้ ไบร์ท วชิรวิชญ์ เป็นพรีเซ็นเตอร์หลักใน TVC ด้วยมูลค่าแคมเปญกว่า 56 ล้านบาท
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.