รพ.วิมุต สร้างสุขภาพในฝันหลังวัย 50+ พร้อมปล่อยแคมเปญใหญ่ “ViMUT Healthy 50 Plus” รุกตลาดสูงวัย

รพ.วิมุต สร้างสุขภาพในฝันหลังวัย 50+ พร้อมปล่อยแคมเปญใหญ่ “ViMUT Healthy 50 Plus” รุกตลาดสูงวัย

21 ก.ค. 2023
โรงพยาบาลวิมุต โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำใจกลางกรุงเทพฯ ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้าน Trusted Healthcare Platform ของไทย เดินหน้าเปิดตัวแคมเปญใหญ่ “ViMUT Healthy 50 Plus สุขภาพในฝันหลัง 50+” หลังปรับแผนธุรกิจให้พร้อมรองรับการดูแลสุขภาพในยุคสังคมผู้สูงวัย
สานต่อกลยุทธ์ Seamless and Comprehensive Care อย่างเข้มแข็งเพื่อเติมเต็มบริการสุขภาพในแบบองค์รวมตั้งแต่การป้องกันโรค การวินิจฉัยที่แม่นยำ การดูแลติดตามผล ตลอดจนการรักษาที่ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ
โดยคาดว่ายอดผู้เข้าใช้บริการของกลุ่มคนวัย 50+ จะสูงขึ้นเพิ่มอีก 30% หลังปล่อยแคมเปญภายใต้เป้าหมายในการช่วยเหลือสังคมไทยซึ่งเตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด (Super-AgedSociety) ในปี 2574 (ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข)
โรงพยาบาลวิมุต ประกาศพร้อมมอบบริการเฮลท์แคร์ที่เพียบพร้อมด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์และนวัตกรรมทางการแพทย์ภายใต้มาตรฐานสากล ทุกศูนย์เฉพาะทางของโรงพยาบาลวิมุต พร้อมรองรับสถานการณ์การเจ็บป่วยที่เพิ่มขึ้นจากโรคเรื้อรังและโรคยาก-ซับซ้อน
นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังเร่งสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้รู้เท่าทันโรคและรับการรักษาได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสีย ลดค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของทั้งผู้สูงวัยและสมาชิกในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด กล่าวว่า “โรงพยาบาลวิมุต เดินหน้าศึกษาแนวโน้มด้านสาธารณสุขของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาและเสริมแกร่งบริการเฮลท์แคร์แบบองค์รวมให้สอดรับกับบริบทและความต้องการของสังคมไทยและทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ดังที่เราทราบกันดีว่า ประเทศไทยได้ก้าวสู่การเป็นสังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ (Complete Aged Society)
ในปี 2565 ที่ผ่านมา ทั้งยังเตรียมก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด (Super Aged Society) ภายในปี 2574 ซึ่งหมายความว่าในอนาคตข้างหน้า ประชากรราว 1 ใน 3 ของประเทศจะมีอายุเกิน 60 ปี แน่นอนว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรครั้งใหญ่ย่อมก่อให้เกิดความจำเป็นเร่งด่วนในการสร้างอีโคซิสเต็มของบริการสาธารณสุขที่มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ข้อมูลศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี (TTB Analytics) ยังชี้ว่าธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในปี 2576 จะมีมูลค่าตลาดแตะ 2 หมื่นล้านบาท สอดรับกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของกลุ่ม Gen X นั่นเอง”
“ภายใต้แคมเปญ “ViMUT Healthy 50 Plus สุขภาพในฝันหลัง 50+” โรงพยาบาลวิมุต มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสุขภาพของคนทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ภายใต้สโลแกน ‘อีกระดับของการรักษา...ด้วยความใส่ใจ’ เราพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยได้อย่างมั่นคง
เราจึงเดินหน้าปรับแผนระยะยาวในการให้บริการเพื่อให้ครอบคลุมทุกความต้องการของตลาด เร่งดูแลผู้สูงวัยและสมาชิกทุกคนในครอบครัว ตลอดจนผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรมทางการแพทย์ชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชีย” นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของ รพ. วิมุต
นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิมุต กล่าวถึงการสร้างอีโคซิสเต็มด้านสุขภาพของโรงพยาบาลวิมุต เพื่อการดูแลสุขภาพว่า “การเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทยถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันรับมือและเตรียมความพร้อม ปัจจุบันการดูแลรักษาผู้ป่วยไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในโรงพยาบาล ในฐานะ Seamless and Comprehensive Care ชั้นนำของเมืองไทย
แผนระยะยาวของโรงพยาบาลวิมุต คือการสร้างอีโคซิสเต็มด้านสุขภาพที่แข็งแกร่งและเข้าถึงคนจำนวนมาก อาทิ คลินิกสุขภาพ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์ดูแลและบริบาลผู้สูงอายุ รวมทั้งการให้บริการดูแลสุขภาพถึงบ้าน (Home Health Care) ในโครงการพฤกษา เป็นต้น เพื่อสร้างชุมชนสุขภาพดีและตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้รับบริการ
นอกจากนี้ โรงพยาบาลวิมุต ยังร่วมมือกับโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลพันธมิตร บริษัทประกัน ตลอดจนสถาบันองค์ความรู้ เพื่อร่วมสร้างความตระหนักรู้เรื่องสุขภาพและขยายการให้บริการอย่างทั่วถึง ยิ่งไปกว่านั้น โรงพยาบาลวิมุต มีแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา รวมถึงแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ที่พร้อมดูแลรักษาโรคซับซ้อน
โดยบริการที่ครอบคลุมของโรงพยาบาลวิมุต ประกอบด้วย การตรวจสุขภาพทั่วไปและการตรวจเฉพาะทางต่าง ๆ การวินิจฉัยและรักษาโรค ตลอดจนการฟื้นฟูดูแลสุขภาพหลังการรักษา โดยโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ได้แก่ กลุ่มโรคในระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ เช่น กล้ามเนื้อฝ่อ กระดูกพรุน กลุ่มโรคภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง กลุ่มโรคที่เกิดจากความเสื่อมของระบบประสาท โรคพาร์กินสัน
ตลอดจนภาวะสมองเสื่อม ซึ่งเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากขึ้นพอ ๆ กับมะเร็งและโรคหัวใจ รวมถึงกลุ่มโรคอื่น ๆ เช่น ความผิดปกติของการมองเห็นและการได้ยิน ตลอดจนภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ด้วยความซับซ้อนและความท้าทายในการดูแลผู้สูงวัย การดูแลที่เหมาะสมปลอดภัย และได้ผลดี คือการดูแลรักษาแบบองค์รวมตั้งแต่การป้องกันจนถึงการฟื้นฟูนั่นเอง”
แพทย์หญิงมนฑรัตน์ เจนทวีพรกุล แพทย์ผู้ชำนาญการเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลวิมุต อธิบายถึงโรคที่พบได้บ่อยในคนวัย 50 ปีขึ้นไปและเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพง่าย ๆ ว่า “โรคที่พบ่อย คือ โรคไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ซึ่งเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ห่างไกลโรคเหล่านี้ประกอบด้วย 6 อ. ได้แก่
1. อาหาร ต้องรับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่
2. อากาศ ต้องอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศดี
3. ออกกำลังกาย ต้องหมั่นออกกำลังกายอยู่เสมอ
4. อารมณ์ ต้องดูแลอารมณ์ของตนเองให้แจ่มใส
5. อย่าอดนอน ต้องนอนหลับพักผ่อนให้ครบ 8 ชั่วโมง
และ 6. ออกไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพทุกปี
สำหรับแคมเปญ “ViMUT Healthy 50Plus” ถือเป็นส่วนหนึ่งในแผนการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนให้คนไทยอายุ 50 ปีขึ้นไป สามารถเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพได้อย่างคุ้มค่าและสะดวกสบายผ่านแพ็กเกจการตรวจรักษาโรคโดยบุคลากรทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ
ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการคัดกรองการเจ็บป่วยตั้งแต่เนิ่น ๆ ของคนวัยเก๋า เราเชื่อมั่นว่าแคมเปญนี้จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนวัย 50+ ได้อย่างแน่นอน”
ด้าน มอส-ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ ดารา-นักร้องชื่อดังผู้เข้าสู่วัยเลข 5 เมื่อเร็ว ๆ นี้ เล่าถึงการดูแลสุขภาพว่า“พอเข้าสู่คนวัยเลข 5 ก็สังเกตเห็นเลยว่า ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย  ทั้งทางร่างกายและสภาพจิตใจ เช่น ผมไม่เคยคิดเลยว่ากระดูกเราจะเปราะได้ง่ายมากเมื่ออายุมากขึ้น
หลาย ๆ คนในวัยเดียวกันกับผมก็มีความกังวลเรื่องสุขภาพ อยากสร้างรากฐานสุขภาพที่ดีและป้องกันโรคตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อลดความรุนแรงของโรคและใช้ชีวิตได้อย่างอุ่นใจ คิดว่า ViMUT Healthy 50 Plus เป็นแคมเปญที่ดีมากสำหรับคนวัยเก๋า นอกจากจะมีการให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคในคนวัย 50+ แล้ว ยังมีแพ็กเกจสุขภาพที่คุ้มค่ามานำเสนออีกด้วย เหมาะสำหรับทั้งคนวัยเดียวกับผม และคนที่อายุมากกว่า หรือทุกคนในครอบครัว”
โรงพยาบาลวิมุต จัดงาน Healthy 50Plus Health Fair ขึ้นในวันที่ 21-23 ก.ค. 2566 ภายใต้แคมเปญ ViMUT Healthy 50Plus เพื่อนำเสนอกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ทั้งการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงวัย การจัดบูธบริการให้คำปรึกษาและตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ ตรวจวัดความดัน เจาะน้ำตาลปลายนิ้ว, ตรวจวัดลานสายตา, ตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก, ตรวจสแกนเท้า และตรวจวัดมวลไขมันในร่างกายด้วยเครื่อง Inbody (จำกัด 100 สิทธิ์/วัน)
สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://register.vimut.com/healthy-50-plus
นอกจากนี้ยังมีการบรรยายสุขภาพในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัยโดยแพทย์เฉพาะทางจากหลากหลายสาขาพร้อมกิจกรรมแจกของรางวัล และบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมากมาย พบโปรโมชันแพ็กเกจ Healthy 50Plus Health Fair ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. – 31 ส.ค. 2566 โดยสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ 21 ก.ค. – 30 ก.ย. 2566
ติดตามข่าวสารจากโรงพยาบาลวิมุตได้ที่เว็บไซต์ www.vimut.com; เฟซบุ๊ก: facebook.com/vimuthospital
หรือโทร. 02-079-0000
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.