อยากให้ลูกค้า กลับมาซื้อบ่อย ๆ ควรใช้ Loyalty Program ไหน มาดึงดูด ?

อยากให้ลูกค้า กลับมาซื้อบ่อย ๆ ควรใช้ Loyalty Program ไหน มาดึงดูด ?

23 ก.ค. 2023
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.