คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) และ CREATIVE TALK ร่วมกันสร้างโครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนไทยสู่เวทีสากล The ASEAN-China-India (ACI) Youth Leadership Summit 2023 กับโครงการนำเสนอแผนงานแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และสร้างนวัตกรรมด้านความยั่งยืน

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) และ CREATIVE TALK ร่วมกันสร้างโครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนไทยสู่เวทีสากล The ASEAN-China-India (ACI) Youth Leadership Summit 2023 กับโครงการนำเสนอแผนงานแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และสร้างนวัตกรรมด้านความยั่งยืน

21 ส.ค. 2023
CBS และ CREATIVE TALK ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในประเทศไทย จัดประกวดแข่งขันโครงการ The ACI Youth Leadership Summit 2023 เวทีใหญ่ครั้งแรกในอาเซียนทั้ง จีน อินเดีย ชวนนิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป ร่วมแข่งประกวดแผนงาน ไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม แนวคิดใหม่แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้านความยั่งยืนที่พร้อมนำมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้โครงการ The ACI Youth Leadership Summit 2023 ในธีม ‘Sustainability - Urban Living’
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-21 สิงหาคม 2566 นี้ (การแข่งขันเป็นภาษาอังกฤษ)
ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) กล่าวว่า คณะฯให้ความสำคัญกับ ESG กรอบแนวคิดของความเติบโตยั่งยืนทางธุรกิจด้วย 3 หลัก คือ ธุรกิจที่สร้างความยั่งยืนในสิ่งแวดล้อม ธุรกิจที่สร้างความยั่งยืนใส่ใจรับผิดชอบสังคม และ ธุรกิจที่สร้างความยั่งยืนในการด้านธรรมาภิบาลและ SDGs หรือ Sustainable Development Goals จาก UN ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก
ซึ่งในครั้งนี้ เน้น SDG ในข้อ 11 มีจุดมุ่งหมายทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน (Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable)  และ ข้อ 12  สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Ensure sustainable consumption and production patterns)
โดยการสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับ นิสิต นักศึกษา ได้เปิดประสบการณ์ การเรียนรู้อย่างรอบด้านทั้งในเวทีในประเทศและระดับสากล โดยเฉพาะเวทีระดับสากลที่มีการต่อยอดไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้ร่วมกับ CREATIVE TALK ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของโครงการประจำประเทศไทย จัดการแข่งขันระดับภูมิภาค โครงการ The ACI Youth Leadership Summit 2023  ครั้งนี้ขึ้นภายใต้ความเชื่อที่ว่า อนาคตของธุรกิจต่างๆ จะอยู่ได้ยั่งยืนต้องมาจากแนวทางสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับการแก้ไขสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ไปด้วยกัน
“โครงการ The ACI Youth Leadership Summit 2023”จะจุดประกายให้นิสิต นักศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของความยั่งยืน และเกิดความตื่นตัวท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ตลอดจนได้อัพเดทองค์ความรู้ใหม่ ๆ ประสบการณ์ มุมมองจากทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน 12 ประเทศในอาเซียน จีน อินเดีย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการแข่งขันในรูปแบบนี้”
เป้าหมายของการจัดแข่งรอบ Sustainability Startathon ระดับภูมิภาค คือต้องการเชิญชวนให้ นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ สาธิตแนวคิดนวัตกรรมที่จะแก้ไขอุปสรรคทางด้านความยั่งยืน โดยจะมีผู้ตัดสิน คอยให้คำแนะนำเพิ่มเติม อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในโอกาสที่นิสิต นักศึกษา จะได้รับการสนับสนุนจากบริษัทหรือมหาวิทยาลัย ในการพัฒนา ยกระดับแนวคิดเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้น
นายสิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร บริษัท ครีเอทีฟทอล์ค จำกัด กล่าวว่า เหตุผลที่เราสร้างการแข่งขันนี้ขึ้นร่วมกับ OSG Youth Alliance ประเทศสิงคโปร์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นสร้างโลกที่ยั่งยืนมากขึ้น รวม 12 ประเทศทั่วโลก เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งที่ประเทศสิงคโปร์ ผู้เข้าสมัครจะแบ่งเป็นทีม และคิดค้นต้นแบบงานสำหรับการนำเสนอนวัตกรรม หรือแนวคิดใหม่ๆ ภายใต้โจทย์ที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อค้นหาทีมที่เหมาะสม ตรงตามเกณฑ์การตัดสินมากที่สุด
นอกจากนี้ยังจะมีคลาสเรียนพิเศษออนไลน์ เพื่อสอนนักเรียน-นักศึกษา เกี่ยวกับแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) สอนการวางแผน ออกแบบ การทำวิจัยทางสังคม และทักษะในการนำเสนอและอื่น ๆ อีกด้วย โครงการนี้กำลังมองหา เยาวชนผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และ ไอเดียเหล่านั้นจะส่งผล ให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่มีหลากหลายอุปสรรคให้ได้อย่างแท้จริง เริ่มตั้งแต่การหาพลังงานทดแทน หรือการปรับวิธีทำธุรกิจของผู้ประกอบการทั่วไปให้กระทบสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด จนไปถึงด้านการเกษตรยั่งยืน รวมถึงการขับเคลื่อนโครงการยั่งยืนนี้ให้เกิดขึ้นในเมืองต่างๆ
ทีมที่เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมการนำเสนอ Project โดยการบันทึกการนำเสนอให้อยู่ในรูปแบบ Digital file ให้กับคณะกรรมการตัดสิน การนำเสนอนี้ ควรจะครอบคลุมตั้งแต่ปัญหาที่พบ ไปจนถึงแนวคิดหรือคำตอบที่ใช้แก้ปัญหา ผลกระทบเหล่านั้นได้
นักเรียน นักศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่ https://bit.ly/3Doy4iv หรือติดต่อได้ที่เพจ CREATIVE TALK (https://www.facebook.com/creativetalklive) และ LINE OA @CreativeTalk ตั้งแต่วันนี้ - 21 สิงหาคม 2566 (จำกัด 300คนเท่านั้น!) โดยสมัครเข้าร่วมเป็นทีม ทีมละ 5 คน ทีมที่ได้รับการคัดเลือกจากประเทศไทย จะได้เป็นตัวแทนเดินทางไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศสิงคโปร์ (โครงการจะออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้)  (วีซ่า, เที่ยวบิน, ที่พักและอาหาร) ฟรี! ซึ่งจะมีการจัดงาน  ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2566
ทั้งนี้การแข่งขันโครงการ The ACI Youth Leadership Summit 2023 แบ่งออกเป็น 2 รอบ และ 1 กิจกรรม เริ่มต้นด้วยการได้เรียน Masterclass จากทางสิงคโปร์ผ่านระบบออนไลน์ ผู้สอบผ่าน Masterclass จะเข้าสู่การแข่งขันรอบที่ 1 เป็นการส่งผลงานพรีเซนเทชั่นตามโจทย์ที่กรรมการมอบให้ เพื่อคัดเหลือ 5 ทีม และ 5 ทีมจะเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้าย Final Round Thailand จัดขึ้นที่โรงละครการจัดการเภตราลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ กรุงเทพฯ
ผู้แข่งขันจะต้องเข้ามาแข่งขันด้วยตัวเอง เพื่อคัดเลือกเหลือ 3 ทีมที่จะไปแข่งขันกับอีก 11 ประเทศ ที่ประเทศสิงคโปร์เป็นเวลา 6 วัน ทั้งนี้ผู้ชนะในโครงการจะได้รับการให้คำปรึกษา 3-6 เดือน เพื่อพัฒนาแนวคิด รวมถึงผลงานของทีมที่ชนะจะได้นำมาแสดงในการแข่งขันและการประชุมสุดยอด ในครั้งต่อไป และผู้เข้าร่วมการแข่งขันรอบระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศทั้งหมด จะได้สิทธิ์เข้าร่วมเป็น Member ศิษย์เก่าของโครงการ ACIYLS
ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ กล่าวในตอนท้ายว่า  แนวโน้มการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันและอนาคตอันใกล้นี้ ทั่วโลกต่างตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนแต่ในรั่วมหาวิทยาลัยจึงมีการสรรสร้างให้เกิด Young ESG (Environment, Social, Governance) และ Sustainable Development Goals ตั้งแต่ในรั้วมหาวิทยาลัยซึ่งสถาบันการศึกษาจำเป็นต้องมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรคุณภาพให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมที่จะเข้าไปขับเคลื่อนธุรกิจยุคใหม่ เป็นการสร้าง ‘Future Leaders to create global sustainability’  ผู้นำแห่งอนาคตสู่ความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.