ททท. ยังคงเป้านักท่องเที่ยวปี 66 ไว้ที่ 25-30 ล้านคน

ททท. ยังคงเป้านักท่องเที่ยวปี 66 ไว้ที่ 25-30 ล้านคน

23 ส.ค. 2023
ซึ่งตัวเลข 7 เดือนแรก มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวไทยแล้วถึง 15,391,104 คน เติบโตขึ้นกว่า 400% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (2565)
สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวถึง 663,862 ล้านบาท โดยเป็นค่าที่พัก 29% และค่าใช้จ่ายด้านอาหาร 20%
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.