CEA ฉายภาพอนาคตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยครั้งใหญ่ ในงาน CREATIVE BUSINESS CONNEXT

CEA ฉายภาพอนาคตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยครั้งใหญ่ ในงาน CREATIVE BUSINESS CONNEXT

28 ส.ค. 2023
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA สร้างปฐมบทใหม่ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กับงาน CREATIVE BUSINESS CONNEXT หมุดหมายแห่งงานสร้างสรรค์ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีที่จุดประกายไอเดียเชื่อมต่อโอกาสใหม่ทางธุรกิจให้นักสร้างสรรค์ไทย ตลอดจนสร้างเครือข่ายให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด และโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ ผ่านกิจกรรม 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ Creativities Unfold, Creative Business Space และ Creative Excellence Awards มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ และต่อยอดความสามารถให้เกิดการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
ดร. ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวว่า อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นทุกปี จะเห็นได้ว่าในปี 2564 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยมีมูลค่าประมาณ 1.1 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 6.81% ของ GDP ประเทศไทย โดยมีการเพิ่มขึ้นของแรงงานสร้างสรรค์ทั้งสิ้น 82,072 ราย ส่วนใหญ่เป็นกิจการขนาดเล็ก แต่สามารถสร้างรายได้สูงกว่า 1.5 ล้านล้านบาท และก่อให้เกิดการจ้างแรงงานสร้างสรรค์กว่า 889,275 ราย และในปี 2565 สามารถเพิ่มขึ้นเป็น 963,549 ราย โดยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีจำนวนนักสร้างสรรค์มากที่สุด ประกอบด้วย งานฝีมือและหัตถกรรม (Craft) มีมากกว่า 200,000 คน ตามมาด้วยอุตสาหกรรมการโฆษณา (Advertising) และการออกแบบ (Design) ขณะที่รายได้มัธยฐานของแรงงานสร้างสรรค์มากที่สุด ได้แก่ ซอฟต์แวร์ (เกมและแอนิเมชัน) รองลงมาคือ การโฆษณา และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
“เมื่อการเติบโตของอุตสาหกรรมและธุรกิจสร้างสรรค์สามารถส่งผลต่อการยกระดับเศรษฐกิจไทยในภาพรวมได้ CEA ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ จึงมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้วยการจัดงาน CREATIVE BUSINESS CONNEXT เพื่อเป็นหมุดหมายใหม่ที่จะยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย พร้อมสร้างแพลตฟอร์มเชื่อมต่อเวทีทางความคิดสร้างสรรค์ จุดประกายให้นักสร้างสรรค์ไทยเกิดความตื่นตัว     มีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด และโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ เพื่อเปิดโลกทัศน์ที่กว้างไกล และสามารถปรับตัวให้เท่าทันโลกต่อไป”
สำหรับงาน CREATIVE BUSINESS CONNEXT เป็นการจัดกิจกรรมประจำปีใน 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ Creativities Unfold, Creative Business Space และ Creative Excellence Awards โดยมีรายละเอียดที่น่าติดตามและน่าสนใจดังนี้
1. CREATIVITIES UNFOLD งานชุมนุมทางความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้ธีม “VISIONAIRE: Reminisce/The Way Forward - แปลงอดีต เปลี่ยนวิสัยทัศน์อนาคต” โดยพบกับ 5 ผู้นำความคิดระดับนานาชาติแห่งโลกธุรกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่พร้อมนำเสนอมุมมองสร้างสรรค์วิถีใหม่ ได้แก่
- Jaime Hayon (ไฮเม่ ฮายอน) จาก Jaime Hayon Studio ดีไซเนอร์ชาวสเปนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลก ในหัวข้อ “Design Follows Function, and Then What?”
- พีพี-พัทน์ ภัทรนุธาพร จาก MIT Media Lab นักเทคโนโลยี นักวิจัย ที่ลุ่มหลงการผนึกกำลังของมนุษย์และ AI อย่างสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “Human + AI for the Future of Entertainment & Storytelling”
- Kentaro Kimura (เคนทาโร คิมูระ) จาก Hakuhodo ผู้นำทางความคิดสร้างสรรค์ชาวญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาแนวหน้าของโลก ในหัวข้อ “Unimagined Cultural Solutions: A Global Journey into the Future Creativity”
- Stephen Jenner (สตีเฟน เจนเนอร์) จาก Motion Picture Association นักสื่อสารมวลชนและที่ปรึกษาในอุตสาหกรรมภาพยนตร์คนสำคัญคนหนึ่งของโลก ในหัวข้อ “Mission Possible: The Rise & Rise of the Asia Pacific Screen Industry”
- Lyndon Neri (ลินดอน เนรี่) จาก Neri & Hu สถาปนิกแห่งเอเชียผู้สร้างวิสัยทัศน์ให้โลกผ่านผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ ในหัวข้อ “Liminality: การก้าวข้ามพรมแดนทางการคิดเชิงสถาปัตยกรรม”
2. Creative Business Space พื้นที่ธุรกิจสร้างสรรค์ เชื่อมโยงโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ แพลตฟอร์มพื้นที่ธุรกิจใหม่ที่จะเชื่อมโยงโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจสำหรับสตูดิโอนักสร้างสรรค์และกลุ่มธุรกิจบริการประเภทอาหารสร้างสรรค์ (Creative Gastronomy) กว่า 80 แห่ง เพื่อตอบสนองการเติบโตของธุรกิจบริการและอาหารเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มร้านอาหาร คาเฟ่ โรงแรม และร้านค้าปลีก ที่ต่างต้องมีจุดขายและสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อเป็นแต้มต่อในการดำเนินธุรกิจ สำหรับสตูดิโอนักสร้างสรรค์และกลุ่มธุรกิจบริการ ที่จะมานำเสนอบูธสินค้าและบริการใน Creative Business Space นั้น ประกอบด้วยกลุ่มออกแบบพื้นที่และประสบการณ์, กลุ่มที่พัฒนาแบรนด์และคอนเทนต์, กลุ่มดนตรี, กลุ่มการออกแบบอาหาร และสไตลิสต์ และกลุ่มเทคโนโลยีสร้างประสบการณ์
3. Creative Excellence Awards เวทีประกาศรางวัลความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ ครั้งแรกกับการประกาศรางวัลความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ Creative Excellence Awards หรือ CE Awards ที่ CEA จัดขึ้นเพื่อเชิดชูและส่งเสริมบุคคล ชุมชน ผู้ประกอบการ หน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันต่าง ๆ ที่ริเริ่ม คิดค้น ผลักดัน หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ เครื่องมือ หรือกระบวนการ โดยนำความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) มาประยุกต์ใช้ในการสร้างให้เกิดคุณค่า (Value Creation) ที่ก่อให้เกิดผลกระทบ (Impact) ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม เพื่อต่อยอดไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศ  โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ทั้งหมด 15 รางวัล ประกอบด้วย
1) Creative City Awards รางวัลการพัฒนาย่าน สถานที่ชุมชน หรือเมือง รวมทั้งกิจกรรมที่ดึงเอกลักษณ์เฉพาะตัว
2) Creative Business Awards แบ่งเป็น 2 สาขา ได้แก่ 1.) Sustainability Awards รางวัลสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือโครงการที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน และ 2.) Value Creation Awards รางวัลของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างคุณค่าเพิ่มในเชิงธุรกิจ
3) Creative Social Impact Awards รางวัลสำหรับการนำความคิดสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ไขหรือคลี่คลายประเด็นต่าง ๆ ทางสังคม
“ทาง CEA หวังเป็นอย่างยิ่งว่า งาน CREATIVE BUSINESS CONNEXT จะสามารถช่วยส่งเสริม ต่อยอด และยกระดับความสามารถของบุคลากรสร้างสรรค์ ผ่านเวทีแห่งการให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจโดยผู้นำความคิดระดับโลกเกี่ยวกับเทรนด์และทิศทางของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในอนาคต อีกทั้ง ยังมีพื้นที่สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงนักสร้างสรรค์เข้ากับภาคธุรกิจ ตลอดจนการให้รางวัลสำหรับผู้ที่สร้างผลงานได้ดีเยี่ยมในปีที่ผ่าน ๆ มา เพื่อเป็นแบบอย่าง และแนวทางให้กับนักสร้างสรรค์คนอื่นที่จะได้สร้างผลงานที่สร้างความยั่งยืนอย่างสร้างสรรค์ให้กับประเทศต่อไป”
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.