เจาะลึก เทรนด์สุขภาพมาแรง พร้อมไฮไลต์สำคัญ ที่จะเกิดขึ้นในงาน เมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์ 2023

เจาะลึก เทรนด์สุขภาพมาแรง พร้อมไฮไลต์สำคัญ ที่จะเกิดขึ้นในงาน เมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์ 2023

11 ก.ย. 2023
ในปัจจุบัน การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ล้วนส่งผลต่อการใช้ชีวิตของคน ในแทบทุกด้าน 
ไม่เว้นแม้แต่ “ภูมิทัศน์” ด้านสุขภาพ และการแพทย์ ที่ในวันนี้ ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกัน
ซึ่งหากพูดถึง ความเปลี่ยนแปลง ของภูมิทัศน์ด้านสุขภาพ และการแพทย์ ที่เปลี่ยนแปลงไป ก็คงต้องยกตัวอย่าง เรื่องใกล้ตัว ที่หลาย ๆ คน อาจสังเกตได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เริ่มตั้งแต่ พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คน ที่ให้ความสนใจกับการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง และให้ความสำคัญกับการป้องกัน ไม่ให้เจ็บป่วย
รวมถึงการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สร้างนวัตกรรม และความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้กับการดูแลสุขภาพและการแพทย์ อย่างมหาศาล
หรือหากจะพูดถึงมุมมองที่กว้างขึ้น ก็ต้องพูดถึงเทรนด์ ด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) ที่กำลังเติบโต และสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย ได้อย่างมหาศาล อันเป็นผลมาจากศักยภาพ ทั้งด้านการท่องเที่ยว และการแพทย์ ของประเทศไทย
ทำให้สถานประกอบการทางการแพทย์ และสุขภาพ ในประเทศไทย รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องปรับตัว เพื่อรับกับความเปลี่ยนแปลง ของภูมิทัศน์ด้านสุขภาพ และการแพทย์ ดังกล่าว
ทั้งในด้านการอัปเดตความรู้เชิงวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทางการแพทย์ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา 
รวมถึงการใช้แนวคิดการรักษา ที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง การแพทย์เชิงป้องกัน ที่ทำงานเชิงรุก ไม่ใช่เพียงการแพทย์เพื่อรักษา แต่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการเจ็บป่วย
สิ่งที่น่าสนใจคือ เร็ว ๆ นี้ จะมีการจัดงาน “เมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์ 2023” 
ซึ่งเป็นงานมหกรรม ด้านการแพทย์ และสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia
เป็นงานที่รวบรวม นวัตกรรม และโซลูชัน ด้านการแพทย์ และการดูแลสุขภาพ ที่ครอบคลุมทุกด้าน 
ตัวอย่างเช่น
- นวัตกรรมด้านเครื่องมือวินิจฉัย ระบบอัจฉริยะ และเครื่องมือในการดูแลรักษาโรค เวชศาสตร์ผู้สูงวัย และการฟื้นฟูสมรรถภาพ
- ระบบกำจัดเชื้อ และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์
- นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านวัสดุ ผลิตภัณฑ์ แพ็กเกจจิง และบริการขั้นสูง
- เทคโนโลยีไมโครโพรเซสเซอร์ และนาโนเทคโนโลยี
จากพันธมิตร ด้านการแพทย์ และสุขภาพ มากกว่า 800 ราย จาก 40 ประเทศทั่วโลก ที่มารวมตัวกันภายในงานนี้งานเดียว
นอกจากนี้ ภายในงาน เมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์ 2023 ยังมีการจัดแสดงสินค้าอุตสาหกรรม ด้านการแพทย์ และการดูแลสุขภาพ จากหน่วยงานชั้นนำทั่วโลก
พร้อมด้วยหัวข้องานประชุมและสัมมนาทางการแพทย์ระดับโลก จากผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ และสุขภาพ อาทิ
- ฟอรัม Wearable Technologies Conference 2023 ASIA 
เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง ของเครือข่ายการแพทย์ และการดูแลสุขภาพ 
โดยเฉพาะอุปกรณ์ ที่สวมใส่ในการออกกำลังกาย หรือตรวจวิเคราะห์สุขภาพ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของไลฟ์สไตล์ในยุคปัจจุบัน
- เวที Rehabilitation for Non-rehab : Make Better Ambulatory and Community Care 
โดยสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟู มีหัวข้อที่เป็นที่สนใจของประชาชนจำนวนมาก เช่น อาการบาดเจ็บจากการวิ่งมาราธอน หรือออฟฟิศซินโดรม
- เวที Innovation in Healthcare Devices for Elderly Care 
โดยสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้สูงอายุ 
ซึ่งจะมาเน้นย้ำ ให้ผู้ประกอบการด้านสุขภาพเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เห็นความสำคัญของการปรับตัวทางธุรกิจ เพื่อพร้อมรับการเติบโตของสังคมผู้สูงวัย 
ซึ่งจากตัวอย่างไฮไลต์ และสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริง ภายในงาน เมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์ 2023 
แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่อยู่ในแวดวงการแพทย์ และสุขภาพ โดยเฉพาะบุคลากร ผู้ประกอบการ รวมถึงบุคคลทั่วไป ไม่ควรพลาดงาน เมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์ 2023 อย่างแน่นอน
สำหรับใครที่สนใจ งาน “เมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์ 2023” จะจัดขึ้นในวันที่ 13-15 กันยายน พ.ศ. 2566
ที่ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางนา และในวันที่ 16-22 กันยายน พ.ศ. 2566 ในรูปแบบออนไลน์ 
โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ www.medicalfair-thailand.com
© 2023 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.