ไทยพาณิชย์ ส่งแคมเปญ “SCB Smart Flea Market” ชูโซลูชันช่วยบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร เสริมแกร่งผู้ประกอบการตลาดทั่วประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ไทยพาณิชย์ ส่งแคมเปญ “SCB Smart Flea Market” ชูโซลูชันช่วยบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร เสริมแกร่งผู้ประกอบการตลาดทั่วประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

18 ก.ย. 2023
ธนาคารไทยพาณิชย์ มุ่งมั่นเคียงข้างผู้ประกอบการ พร้อมเดินหน้าพัฒนาตลาดทั่วไทย ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันทางการเงินเพื่อช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าเติบโตอย่างยั่งยืน จากข้อมูลพบว่า ผลกระทบจากการระบาดครั้งใหญ่ของโควิด-19 ส่งผลให้ตลาดหลายแห่งในประเทศไทยต้องเผชิญกับการปิดตัวลงในช่วงล็อคดาวน์และมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม
ประกอบกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อตลาดหลายแห่งก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันจากการปิดประเทศ ทำให้การฟื้นตัวของผู้ประกอบการตลาดหลังวิกฤตโควิด-19 ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย
ด้วยเหตุนี้ ธนาคารจึงได้ทำการลงพื้นที่เพื่อสำรวจความคิดเห็นและพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับร้านค้าในตลาดหลายแห่งทั่วประเทศ เพื่อคิดค้นและพัฒนาต่อยอดออกมาเป็นแคมเปญ “SCB Smart Flea Market”
ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเสริมแกร่งผู้ประกอบการตลาดทั่วประเทศไทย ชูโซลูชันช่วยบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (SCB Total Business Solutions) สำหรับเจ้าของตลาดและผู้เช่า อาทิ โซลูชันการชำระเงินทั้งขารับและขาจ่าย, แอปพลิเคชันแม่มณี ผู้ช่วยร้านค้าตัวจริง, มณี โซเชียลคอมเมิร์ซ ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์มืออาชีพ และอื่นๆ อีกมากมาย
พร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึง นำร่องที่ตลาดเซฟวัน ตลาดเปิดท้ายกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานที่มีร้านค้ามากกว่า 2,500 ร้าน เป็นแห่งแรก ก่อนขยายสู่ตลาดหัวเมืองหลักอื่นๆ ทั่วประเทศ
ธนาคารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแคมเปญ “SCB Smart Flea Market” จะช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการทำธุรกิจตลาดทั่วไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันเพื่อช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าเติบโตอย่างยั่งยืน
โดยมี นางสาวปิยมาศ ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่าย Business Banking Non Lending Products นางสาวนันทวรรณ สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการภาค Direct Sales ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ธนาคารไทยพาณิชย์
พร้อมด้วย นายรัตนไชย สราธิวัฒน์ประไพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ตลาดเซฟวัน จำกัด และ นายประวรรตน์ ปั้นศิริชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายบริหารและบัญชี ตลาดเซฟวัน ร่วมงานเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ตลาดเซฟวัน โคราช
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.