กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ต่อยอดโครงการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ไปยังโรงพยาบาล สถานศึกษาทั่วประเทศ และพื้นที่ห่างไกล

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ต่อยอดโครงการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ไปยังโรงพยาบาล สถานศึกษาทั่วประเทศ และพื้นที่ห่างไกล

8 พ.ย. 2023
นายธรณพงศ์ เล็กสกุลดิลก ผู้อำนวยการฝ่ายกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยถึง “โครงการไฟจากฟ้า” ที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าได้สนับสนุนงบประมาณตามมาตรา 97(5) ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเพื่อ 77 โรงพยาบาลทั่วไทย (Clean Energy for Life) ว่า ปัจจุบันสามารถดำเนินการติดตั้งไปแล้ว 9 แห่ง ยังคงเหลืออีก 68 แห่ง และเพื่อเป็นการต่อยอดโครงการ จึงได้นำงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(4) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน มาดำเนินการให้เกิดความต่อเนื่อง โดยเน้นไปที่สถาบันการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลระบบส่งไฟฟ้า อาทิ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สำนักงาน กศน. เดิม) และโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว
นอกจากนี้ จะขยายผลต่อยอดไปยังหน่วยงานภาครัฐสังกัดอื่น ๆ ด้วย อาทิ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ่งเบื้องต้นมีโรงพยาบาลในสังกัด กทม. เข้าร่วมโครงการแล้ว 9 แห่ง จากทั้งหมด 11 แห่ง โดยจะดำเนินการส่วนที่เหลือในระยะเวลาถัดไป รวมทั้งยังมีโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) หรือโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อาทิ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศิริราช สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งใช้งบประมาณปี 2565 มีทั้งหมด 14 โรงพยาบาล และปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตั้ง 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะแพทย์ศาสตร์วชิระพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อยู่ระหว่างการติดตั้งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2566 ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2566 ส่วนมหาวิทยาลัยอื่น ๆ อยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างของทางมหาวิทยาลัย
“สาเหตุที่เลือกโรงพยาบาลตามสถานศึกษา เพราะเป็นทั้งหน่วยงานด้านสาธารณสุขและด้านการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน ตอบโจทย์ทั้งด้านสาธารณสุขที่ใช้พลังงานเยอะ สามารถนำงบประมาณที่ลดลงจากการใช้พลังงานหมุนเวียนไปใช้ประโยชน์ในส่วนอื่น ยกตัวอย่างเช่น อุปกรณ์และการบริการทางการแพทย์ต่าง ๆ การติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคา สามารถลดค่าไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ 400,000 บาท/ปี หรือประมาณ 30,000 บาท/เดือน สำหรับการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่เกิน 100 กิโลวัตต์ และยังช่วยเชื่อมโยงการใช้พลังงานสะอาดเข้าไปในชีวิตประจำวันอีกด้วย” นายธรณพงศ์ กล่าว
นายธรณพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า “เมื่อเร็ว ๆ นี้ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน กกพ. ยังได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับ กรมการแพทย์ กองทัพบก เพื่อดำเนินการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในโรงพยาบาลในสังกัดที่มีประมาณ 36 แห่ง (โดยจะมี 16 แห่ง เข้าร่วมโครงการในระยะแรก) และยังมีหน่วยงานภายใต้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แบ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัดของโรงพยาบาลตำรวจ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่ห่างไกลระบบส่งไฟฟ้า รวมไปถึงโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน กศน. ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้อีกด้วย โดยจะทำเป็นระบบ Off Grid หรือการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งเป็นแผนการดำเนินงานที่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า เตรียมที่จะดำเนินการต่อไป โดยจะเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นอย่างมาก”
ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานสะอาด และความรู้เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์เพิ่มเติม จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน กกพ. ได้ที่ช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.