ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ผนึกกำลังพันธมิตรขับเคลื่อน “ระยอง” นำร่องจัดการบรรจุภัณฑ์แบบ Closed-Loop ผ่านโครงการ “ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ข.ขวด หมุนเวียน เป็นขวดใหม่”

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ผนึกกำลังพันธมิตรขับเคลื่อน “ระยอง” นำร่องจัดการบรรจุภัณฑ์แบบ Closed-Loop ผ่านโครงการ “ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ข.ขวด หมุนเวียน เป็นขวดใหม่”

7 พ.ย. 2023
บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย ตอกย้ำนโยบายการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน (Sustainable Packaging Management)
โดยล่าสุดจับมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ จังหวัดระยอง, บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC), บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด (ENVICCO) และ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ขับเคลื่อนจังหวัดระยองเพื่อนำร่องส่งเสริมการคัดแยกขวดพลาสติก PET ใช้แล้ว และเก็บกลับมารีไซเคิลเป็นขวดใหม่
ส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศไทย ผ่านโครงการ “ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ข.ขวด หมุนเวียน เป็นขวดใหม่” ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
โครงการ “ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ข.ขวด หมุนเวียน เป็นขวดใหม่” รณรงค์ให้คนระยองคัดแยกขวดพลาสติก PET ใช้แล้วโดยปูพรมตั้งถังแยกขวดพลาสติก PET เพื่อการรีไซเคิล ตามสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดระยอง อาทิ สถานที่ราชการ สถานศึกษา พื้นที่สาธารณะ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลรยอง รวมถึงร้านอาหารที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้นกว่า 220 ถัง
หลังจากนั้นจะดำเนินการเก็บกลับขวดพลาสติก PET ใช้แล้วโดยอาสาสมัครชุมชน และแพลตฟอร์มจัดการพลาสติกใช้แล้ว “GC YOUเทิร์น” ที่สำคัญ ขวดพลาสติก PET ที่คัดแยกอย่างดี จะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลที่โรงงานเอ็นวิคโค ซึ่งเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเกรดอาหารคุณภาพสูง
เพื่อหมุนเวียนกลับมาผลิตเป็นขวดพลาสติกรีไซเคิลหรือที่เรียกกันว่า ขวด rPET ซึ่งแน่นอนว่าสะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน อย. โครงการนี้จึงถือว่าเป็นต้นแบบ Closed-Loop ของการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดระยองอย่างแท้จริง
นางสาววิภาวรรณ ทัศนปรีชาชัย ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด เผยถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ว่า
“หลังจากที่บริษัทฯ ประกาศใช้ขวดจากพลาสติกรีไซเคิล 100% (ขวด rPET 100%) เป็นเจ้าแรกในตลาดเครื่องดื่มไทย บริษัทฯ จึงเดินหน้าส่งเสริมการคัดแยกขวดพลาสติก PET ใช้แล้วอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อรีไซเคิลหมุนเวียนกลับมาเป็นขวดใหม่ หรือที่เรียกว่า ‘Bottle-to-Bottle Recycling’
พร้อมกันนี้ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย เล็งเห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของจังหวัดระยองในการเป็นจังหวัดนำร่องจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน เพราะปัจจุบันจังหวัดระยองเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีทั้งผู้ผลิตสินค้า ผู้จัดจำหน่าย ผู้บริโภค ผู้คัดแยก และโรงงานรีไซเคิล ครบตามห่วงโซ่ของบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม สามารถนำขวดพลาสติก PET ใช้แล้วมารีไซเคิลหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างครบวงจร
ที่สำคัญโรงงานที่เป็นฐานการผลิตใหญ่ของบริษัทฯ ก็ตั้งอยู่ในจังหวัดระยองด้วย บริษัทฯ จึงร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนดำเนินโครงการ ‘ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ข.ขวด หมุนเวียน เป็นขวดใหม่’ ผนึกกำลังเพื่อเก็บกลับและรีไซเคิลขวดพลาสติก PET ใช้แล้วให้ได้มากยิ่งขึ้น เพื่อขับเคลื่อน ‘ระยอง’ เป็นจังหวัดนำร่องจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน”
นายธีรพันธ์ ศิริปักมานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ตัวแทนจังหวัดระยอง กล่าวว่า
“โครงการ‘ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ข.ขวด หมุนเวียน เป็นขวดใหม่’ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดระยอง เพราะไม่เพียงแต่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับจังหวัดระยองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ แต่ยังช่วยส่งเสริมให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดระยองมีประสิทธิภาพ เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตามนโยบายของทางรัฐบาลอีกด้วย
ผมจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่โครงการดี ๆ เช่นนี้ปักหมุดที่จังหวัดระยองเป็นแห่งแรก และขอเชิญชวนพี่น้องชาวระยอง คัดแยกขวดพลาสติก PET ใช้แล้ว รวบรวมนำไปใส่ในถังแยกขวดพลาสติก PET เพื่อการรีไซเคิล ของทางโครงการฯ ที่ตั้งกระจายไปทั่วจังหวัด”
ด้าน ดร.ชญาน์ จันทวสุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความยั่งยืนองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) กล่าวว่า
“GC มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยหลัก ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) และเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ด้วยความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero GC ลงทุนในเทคโนโลยีการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลล้ำสมัย ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
สำหรับการผนึกกำลังกับซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ในครั้งนี้ เราได้นำอาสาสมัครชุมชนที่เข้าอบรมเรื่องการคัดแยกขยะ และนำแพลตฟอร์ม ‘GC YOUเทิร์น’ เข้ามาช่วยบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างครบวงจร ตั้งแต่การคัดแยก จัดเก็บ ขนส่ง ไปจนถึงการนำพลาสติกใช้แล้วกลับมารีไซเคิลผ่านโรงงานเอ็นวิคโค
สร้างความมั่นใจให้กับขวดพลาสติก PET ใช้แล้วทุกขวดที่ชาวระยองตั้งใจคัดแยก จะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม เพื่อนำไปผลิตเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ภายใต้แบรนด์อินโนอีโค (InnoEco) ที่สะอาด ปลอดภัย ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลทั้งจากอเมริกา (USFDA) ยุโรป (EFSA) และมาตรฐาน อย. ไทย
นายกิตติพงษ์ สิปิยารักษ์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง เผยว่า
“บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนา ‘เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม’ ให้ดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน ซึ่งแต่ละโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เราเข้าร่วมเป็นพันธมิตร ดำเนินงานบนหลักการที่สามารถสร้างคุณค่าที่แท้จริงและตอบโจทย์ความต้องการของสังคมได้
ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมโครงการ ‘ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ข.ขวด หมุนเวียน เป็นขวดใหม่’ โดยสนับสนุนพื้นที่ตั้งถังแยกขวดพลาสติก PET ใช้แล้วในศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยองของเรา เพื่อรณรงค์ให้ลูกค้าคัดแยกขวดพลาสติก PET ใช้แล้ว และเราจะส่งมอบขวดให้แก่กลุ่มอาสาสมัครชุมชน เพื่อส่งต่อให้กับบริษัท เอ็นวิคโค จำกัด (ENVICCO) เพื่อรีไซเคิลเป็นขวดใหม่ต่อไป”
“โครงการฯ ในจังหวัดระยองนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ที่ใส่ใจตั้งแต่ต้นทางคือ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี รวมถึงการดำเนินโครงการเก็บกลับขวดพลาสติก PET ใช้แล้วให้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลให้ได้มากยิ่งขึ้น
ถือได้ว่าเป็นการดำเนินงานตามหลักการ ‘Extended Producer Responsibility’ (EPR) โดยขยายความรับผิดชอบของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตของบรรจุภัณฑ์ และบริษัทฯ พร้อมเดินหน้าจับมือกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้จริงในประเทศไทย” นางสาววิภาวรรณ กล่าวทิ้งท้าย
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.