ไทยพาณิชย์ หนุนภาคธุรกิจ มุ่งสู่ Net Zero

ไทยพาณิชย์ หนุนภาคธุรกิจ มุ่งสู่ Net Zero

9 พ.ย. 2023
Net Zero หนึ่งในเมกะเทรนด์ของโลกที่กำลังมาแรง
ซึ่งหมายถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศให้น้อยที่สุด รวมถึงมีแนวทางในการจัดการก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมา
ธนาคารไทยพาณิชย์ มองเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ และมองว่า ความยั่งยืนไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางรอด ที่ทุกคนต้องก้าวไปด้วยกัน
ด้วยเหตุนี้ จึงมีเป้าหมายในการมุ่งสู่ Net Zero ภายในปี 2050
แล้วแนวทางในการมุ่งสู่ Net Zero ของธนาคารไทยพาณิชย์ มีอะไรบ้าง ? ติดตามได้จาก Infographic นี้เลย..
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.