สรุปแนวคิดของผู้นำธุรกิจ และประเด็นที่น่าสนใจ ในงาน “THE PEOPLE TALK : GAME CHANGER FORUM 2023”

สรุปแนวคิดของผู้นำธุรกิจ และประเด็นที่น่าสนใจ ในงาน “THE PEOPLE TALK : GAME CHANGER FORUM 2023”

10 พ.ย. 2023
The People ได้เปิดเวทีเสวนา “THE PEOPLE TALK : GAME CHANGER FORUM 2023 ถอดบทเรียน "คน" เปลี่ยนเกม เพื่อทะยาน สู่เส้นทางแห่งอนาคต”
เวทีแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ จากผู้นำทางความคิด ผู้นำองค์กร ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยี ภูมิปัญญา และการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อปลุกพลังความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ครั้งนี้มีผู้บริหารหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ มาถ่ายทอดแนวคิดและมุมมองที่แตกต่าง
พร้อมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สู่การถอดบทเรียนจาก “คน” ที่เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อให้ก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ ไปสู่โอกาสใหม่ ๆ
—-----------------------------
หัวข้อ “การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง บนโลกที่เปลี่ยนเร็ว”
โดยนายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ
—-----------------------------
การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงบนโลกที่เปลี่ยนเร็ว ผู้นำจะต้องมีความฝันและลงมือทำให้เป็นจริง ต้องมีความเชื่อ ความตั้งใจจริง มีความอดทน มีสติ และรับฟังข้อมูลแบบเปิดกว้าง
ขณะเดียวกัน ก็ต้องหมั่นทบทวนอยู่เสมอว่า ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลง เช่น คำว่า “ซอฟต์พาวเวอร์” ภายใต้นิยามเมื่อ 20 ปีที่แล้ว หากมาทำในวันนี้ ภายใต้บริบทที่เปลี่ยนไป จะต้องทำอย่างไร
ผู้นำที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้จริงนั้น ไม่สามารถทำได้ด้วยตัวคนเดียว การมีทีมที่ดีเพื่อช่วยซัปพอร์ต จึงเป็นเรื่องสำคัญ
—-----------------------------
หัวข้อ “Change สตาร์ตอัปไทย ให้ขึ้นทำเนียบยูนิคอร์น”
โดยนายแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด
—-----------------------------
ความท้าทายสำหรับสตาร์ตอัปในไทย คือ กองทุน Venture Capital (VC) ที่ส่วนใหญ่ไม่ลงทุนในสตาร์ตอัปที่อยู่ในช่วงเริ่มต้น (Early-stage) ทำให้มีสตาร์ตอัปไทยที่จะเติบโตต่อเป็นยูนิคอร์นน้อย
นอกจากนี้ประเทศไทย มีโปรแกรมเมอร์เพียง 50,000 คน ในขณะที่เวียดนามมี 500,000 คน
ทำให้สตาร์ตอัปไทย แม้จะคิดอะไรใหม่ ๆ ได้ แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง
ซึ่งตอนนี้ กรุงศรีฟินโนเวต มีการลงทุนใน 23 สตาร์ตอัปรวม 3 ยูนิคอร์น อย่าง Grab, Flash Express และ Klook
และในปีหน้า กรุงศรีฟินโนเวต มีแผนจะลงทุนอีกกว่า 20 สตาร์ตอัป รวมถึงจัดตั้งกองทุนใหม่ เพื่อสตาร์ทอัปในช่วง Early-stage ที่มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมให้สตาร์ตอัปไทยเติบโตอย่างยั่งยืน
ผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ยุค 4.0 หรือ 5.0 อย่างเต็มตัวในอนาคต
และเศรษฐกิจถูกขับเคลื่อนด้วยสตาร์ตอัปและเทคโนโลยี ได้อย่างสหรัฐอเมริกา
—-----------------------------
หัวข้อ “Greener and Smarter Tomorrow”
โดยนายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด
—-----------------------------
กลุ่มบ้านปู ตั้งเป้าหมายที่จะมุ่งสู่การผลิตพลังงานสะอาด ลดการปล่อยคาร์บอน (Decarbonize) ให้ได้มากที่สุด และเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล (Digitize)
ปัจจุบันบ้านปูเน็กซ์ ดำเนินธุรกิจใน 7 ประเทศ และกำลังจะเพิ่มสหรัฐอเมริกาเข้ามา และตั้งเป้าจะเป็นผู้นำด้าน Total smart energy player เป็นฟันเฟืองสำคัญในการผลักดันเรื่อง Net Zero ให้กับทุกคนในภูมิภาคนี้
โดยพันธกิจนี้จะสำเร็จได้ ต้องปลูกฝัง Mindset ให้กับคนในองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ
คนบ้านปู จะต้องรู้จักยืดหยุ่นในการทำงาน (Resilience) คิดแบบกลยุทธ์เป็น มีการตัดสินใจที่แม่นยำ และส่งผ่านรุ่นต่อรุ่นได้
—-----------------------------
หัวข้อ “How AI is a game changer for user, business and society”
โดยนายอดิทิพ ภาณุพงศ์ Industry Head, Strategic Partnerships, Google ประเทศไทย
—-----------------------------
เมื่ออ้างอิงจากรายงานของ McKinsey & Co พบว่า AI สร้างผลกระทบต่อรายได้ จากการตลาดและการขายมากที่สุด ดังนั้นเราต้องมาดูว่า AI ช่วยเรื่องการตลาดและการขายได้อย่างไร
ข้อแรก AI ช่วยให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างถูกวิธีและถูกเวลา
ถัดมา AI สามารถช่วยในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นต้นทุนที่สูง ใช้เวลานาน และยาก
และสุดท้าย AI ช่วยสร้างความแม่นยำในการเข้าถึงผู้บริโภค
นอกจากนี้ องค์กรต้องเข้าใจว่า ไม่ได้แข่งกับ AI แต่เราแข่งกับธุรกิจและนักการตลาดที่ใช้ AI
ดังนั้น หากเราต้องการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เราต้องใช้ AI กับ Data ของเราเอง เพราะเป็นสิ่งที่คู่แข่งไม่มี
และต้องคำนึงถึง Touch point ที่สำคัญที่สุดที่อยากปรับเปลี่ยน (Transform) รวมถึงการปรับเปลี่ยนหน้าที่ (Task) และกระบวนการ (Process) ในองค์กรที่สามารถใช้ AI เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทำให้การทำงานง่ายขึ้น และลดการใช้ทรัพยากรแบบสิ้นเปลืองลง
—-----------------------------
หัวข้อ “CHANGE อย่างไรให้ก้าวนำโลก”
โดย นายธนา เธียรอัจฉริยะ ประธานกรรมการ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
—-----------------------------
วันนี้โลกไม่ใช่ยุคของปลาใหญ่กินปลาเล็ก หรือปลาเร็วกินปลาช้า
แต่เปรียบเสมือนยุค “ปลาโอลิมปิก กินปลาซีเกมส์”
การแข่งขันบนโลกไร้พรมแดนมากขึ้น ไม่ว่าต้องการแข่งขันอะไรก็ต้องมีมาตรฐานระดับโลก เพื่อแข่งกับคู่แข่งที่บุกมาถึงบ้านเรา ภาคธุรกิจต้องเข้าใจว่า มาตรฐานระดับโอลิมปิกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตัวเองอยู่ตรงไหน แล้วไปฝึกแบบมาตรฐานนั้น
เช่น การฝึกนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของไทย ที่โค้ชไปดูมาตรฐานการซ้อมระดับโลก จากประเทศชั้นนำ แล้วปรับมาฝึกกับทีม
ความยิ่งใหญ่ในระดับประเทศอาจไม่เพียงพอ เพราะท้ายที่สุด จะมีกลุ่มมาตรฐานโอลิมปิกมาแข่งอยู่ดี จึงต้องใหญ่และมีมาตรฐานระดับภูมิภาคหรือระดับโลก
ขณะเดียวกัน Game Changer ที่สำคัญสำหรับองค์กร คือการหา “A Player” หรือบุคคลที่มีทักษะความสามารถที่ยอดเยี่ยม สำหรับงานและธุรกิจของบริษัท เข้ามาร่วมงานให้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมองบริษัทของตัวเองในฐานะทีมกีฬา
และนายรวิศ หาญอุตสาหะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด ได้ทิ้งท้ายว่า
ทุกวันนี้ไม่ว่าปลาใหญ่หรือปลาเล็ก ก็ต้องเหนื่อยทั้งนั้น เพราะวิธีการมองโลกของคนเปลี่ยนไป อะไรก็ตามที่หายไปมักมีสิ่งใหม่เข้ามาแทนที่เสมอ องค์กรจึงต้องพร้อมปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ยิ่งกว่านั้น การทำธุรกิจในปัจจุบัน ไม่สามารถมองเป้าหมายแค่ผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่ต้องวางเป้าหมายระยะยาว มองไปถึงลูกค้า พนักงาน และสังคมด้วย
ซึ่งหากคิดในมุมนี้ จะสามารถเปลี่ยนวิธีการทำงานของทั้งองค์กรได้
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.