แม็คโคร ร่วมประณามการนำเข้าหมูเถื่อน ทำลายเกษตรกร

แม็คโคร ร่วมประณามการนำเข้าหมูเถื่อน ทำลายเกษตรกร

14 พ.ย. 2023
สืบเนื่องจากกรณีที่มีข่าวเกี่ยวกับ บริษัท เว้ลท์ซี่ แอนด์ เฮ็ลธ์ซี ฟู้ดส์ ซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าเนื้อสุกรแช่แข็ง ที่ถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ จับกุมเมื่อเร็ว ๆ นี้
แม็คโคร ชี้แจงว่า ในปัจจุบันทางบริษัทฯ มิได้ซื้อเนื้อหมูจากบริษัทนำเข้าดังกล่าว ตั้งแต่กลางปี 2022 เนื่องจากตรวจพบสินค้าไม่ได้คุณภาพ เป็นเหตุให้บริษัทฯ ยุติการสั่งซื้อสินค้า รวมถึงในเวลาต่อมา ได้เลิกรับซื้อตับหมูเช่นเดียวกัน
ทั้งนี้ ใบสั่งซื้อที่ปรากฏตามข่าวนั้น เป็นการสั่งซื้อในอดีต และผู้ขายมีเอกสารประกอบการน้ำเข้าที่ถูกต้องทั้งหมด ณ ขณะที่บริษัทฯ ทำการสั่งซื้อสินค้าดังกล่าว
ซึ่งแม็คโคร ได้ตอกย้ำและตรวจสอบกับคู่ค้าทุกราย เพื่อรักษาไว้ซึ่งความอยู่รอดของเกษตรกรไทย จากปัญหาหมูเถื่อน ที่ทำลายเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก
แม็คโคร ย้ำจุดยืนดำเนินธุรกิจเคียงคู่ไปกับการส่งเสริมเกษตรกรมาโดยตลอด และไม่สนับสนุนการกระทำผิดกฏหมาย และขอประณามการนำเข้าหมูเถื่อนที่ผิดกฏหมาย อันส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในประเทศ
แม็คโคร ขอยืนยันว่า สินค้าที่จำหน่ายในแม็คโครทุกสาขา มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรวจสอบย้อนกลับได้ และยืนยันว่าบริษัทไม่สนับสนุนการนำเข้าสินค้าที่ผิดกฏหมายในทุกรูปแบบ
และยินดีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ และป้องกันการกระทำที่ผิดกฏหมายทุกประการ
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.