บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด บริจาค 50 ล้านบาท หนึ่งพลังดีๆ ในช่วงวิกฤติ COVID-19

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด บริจาค 50 ล้านบาท หนึ่งพลังดีๆ ในช่วงวิกฤติ COVID-19

30 มี.ค. 2020
รู้หรือไม่ว่าผู้ก่อตั้งบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ที่ชื่อว่า “พระยาภิรมย์ภักดี”
มีวิสัยทัศน์ที่จะช่วยเหลือสังคมมายาวนานเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2453
จะเห็นว่าเป็นเวลานานแล้วที่บริษัทนี้ ไม่เคยทอดทิ้งเวลาที่ประเทศไทยเจอวิกฤติและความท้าทาย
ล่าสุดกับเหตุการณ์COVID-19
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัดก็ได้บริจาคเงิน 50 ล้านบาท
ให้โรงพยาบาลช่วยบุคลากรทางการแพทย์สู้ COVID-19
ซึ่งเงินจำนวนนี้จะถูกนำไปช่วยเหลือทั้งในด้านของการจัดหาอุปกรณ์ โดยเฉพาะเครื่องช่วยหายใจที่มีราคาแพง
แต่เป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในการช่วยชีวิตผู้ป่วย
รวมไปถึงเครื่องป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์
โดยในเบื้องต้น สิงห์ ได้มอบเงินบริจาคให้กับ 6 โรงพยาบาลหลักของรัฐที่ทำหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วย COVID-19
โรงพยาบาลละ 5 ล้านบาท
ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ สถาบันบำราศนราดูร
รวมทั้งได้มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดสำคัญทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวมแล้วทั้งหมดเป็นเงิน 50 ล้านบาท
ขณะเดียวกัน สิงห์ ยังสนับสนุน อาหารและน้ำดื่มสิงห์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆทั้งในส่วนของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์มาโดยตลอด
และยืนยันที่จะมอบต่อไปเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคน
นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างดีๆ ของบริษัทเอกชน
ที่ออกมาช่วยเหลือประเทศในยามวิกฤติ
© 2017-2020 Marketthink. All rights reserved.