GO Wholesale ชูยุทธศาสตร์ The New Choice for All ปักธงศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร ทางเลือกใหม่ของทุกภาคส่วนในสังคม

GO Wholesale ชูยุทธศาสตร์ The New Choice for All ปักธงศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร ทางเลือกใหม่ของทุกภาคส่วนในสังคม

28 พ.ย. 2023
GO Wholesale (โก โฮลเซลล์) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารสำหรับผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ไม่เพียงเป็นการปักหมุดจุดหมายใหม่แหล่งจำหน่ายสินค้าในราคาขายส่งให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านค้าปลีก โชห่วย มีทางเลือกที่มากขึ้นในการเข้าถึงสินค้าเพื่อนำมาต่อยอดธุรกิจให้เติบโตเท่านั้น
หากแต่ก้าวแรกของการวางโครงสร้างธุรกิจ GO Wholesale ยังให้ความสำคัญกับการวางยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า “The New Choice for All” หรือทางเลือกใหม่สำหรับทุกธุรกิจ และทุกภาคส่วนในสังคม
นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจในประเทศไทยและต่างประเทศ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์  จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า
“แม้ว่า GO Wholesale จะเป็นแบรนด์ล่าสุดในธุรกิจค้าส่ง แต่เราก็ไม่ได้มองการเติบโตในมิติทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว เราตั้งใจวางยุทธศาสตร์ ‘The New Choice for All ทางเลือกใหม่สำหรับทุกคน’ เอาไว้ตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
เริ่มตั้งแต่ ลูกค้าสมาชิกที่มีแหล่งซื้อสินค้าและได้รับบริการที่แตกต่างกว่าเดิม ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตสินค้า เอสเอ็มอี เกษตรกร ที่มีช่องทางใหม่ในการนำเสนอขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้น
โดยเรามีนโยบายรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรง การสนับสนุนอาชีพให้แก่กลุ่มเปราะบาง รวมถึง การจ้างงานในท้องถิ่น ตลอดจนคำนึงถึงการดูแลสังคมชุมชนในทุกสาขาที่เราไปตั้งอยู่ ทั้งนี้รวมถึงการเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับนักลงทุนที่สนใจในธุรกิจนี้”
นางสุชาดา กล่าวอีกว่า “ปัญหาสำคัญของซัพพลายเออร์ เกษตรกร และกลุ่มเปราะบาง คือ ขาดโอกาสในการจำหน่าย ทั้งไม่มีช่องทางจำหน่ายใหม่ ๆ  และถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ GO Wholesale จึงเป็น ‘ทางเลือกใหม่’ ที่เข้ามาสร้างโอกาสที่มากขึ้นให้กับกลุ่มคนเหล่านี้”  
อาทิ  ปลากะพงสองน้ำ จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคลองนิยมยาตรา ผู้เลี้ยงปลากะพงจังหวัดสมุทรปราการ ที่ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด และโดนสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านเขามาตีตลาด ซึ่ง GO Wholesale ได้บูรณาการความช่วยเหลือกับหน่วยงานในจังหวัด จนมีทางออกในการนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายที่สาขาศรีนครินทร์ สามารถระบายผลผลิตได้ทันท่วงที พร้อมทั้งวางแผนขยายการส่งปลากะพงสองน้ำไปสร้างชื่อในสาขาเชียงใหม่ และสาขาอื่นในอนาคต
หรือ ผักสลัด จากฝีมือผู้บกพร่องทางสติปัญญา ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพราชานุกูล (บางพูน) จ.ปทุมธานี ภายใต้โครงการ ‘บางพูนโมเดล’ ที่ใช้กิจกรรมปลูกผักเป็นสื่อสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ และทักษะการเรียนรู้  และสามารถสรร้างรายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี
รวมถึง ปลานิลแดง ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้ ‘โครงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตปลานิลแดงสู่ตลาดขายส่ง’ ที่ GO Wholesale รับซื้อปลานิลแดงจากห้องเรียนสมาร์ทฟาร์มมาจำหน่ายที่สาขาเชียงใหม่สัปดาห์ละ 1,000 กิโลกรัม นอกจากนี้ ยังส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชีสสัญชาติไทยแบรนด์ Jartisann ซึ่งมีแหล่งผลิตที่หางดงและมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์
ในทุกการขยายสาขาของ GO Wholesale ยังให้ความสำคัญกับการจ้างงานในท้องถิ่น โดย 95% ของพนักงานประจำสาขาจะเป็นคนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้คนมีงานทำอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องด้วย อีกทั้งยังมีโครงการนำร่องรับนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน
โดย GO Wholesale สาขาเชียงใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับนักศึกษาจากคณะที่เกี่ยวข้องมาฝึกปฏิบัติงานจริง ในแผนกอาหารสด (ปลาและเนื้อสัตว์) และแคชเชียร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ภาคสนามในธุรกิจค้าส่งและสร้างรายได้ให้เยาวชน นอกจากนี้ยังได้จัดพื้นที่เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP ในท้องถิ่นและชุมชนใกล้เคียง สามารถนำสินค้ามาจำหน่าย อย่างต่อเนื่องโดยไม่คิดค่าเช่า เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนด้วยอีกทางหนึ่ง
“ทุกสาขาของ GO Wholesale จึงไม่ได้เป็นแค่แหล่งซื้อสินค้าสำหรับผู้ประกอบการเท่านั้น  แต่เราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ของจังหวัด ที่พร้อมเติบโตไปด้วยกัน ด้วยความเชื่อมั่น เชื่อใจ และไว้วางใจ จากทุก ๆ ภาคส่วนที่เราไปเปิดสาขา”
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.