“พฤกษา” เผยโฉมทีมผู้ชนะโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ซีซัน 2

“พฤกษา” เผยโฉมทีมผู้ชนะโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ซีซัน 2

1 ธ.ค. 2023
พฤกษา เปิดตัวผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ซีซัน 2 ซึ่งผู้เข้ารอบจะได้รับเงินทุนสนับสนุนการขยายธุรกิจจากพฤกษา
และยังได้เข้าร่วมกิจกรรม Accelerate Impact เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะต่อยอดธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาพร้อมรับคำปรึกษาจากผู้บริหารและพนักงานพฤกษาอย่างใกล้ชิด
อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารอบทุกทีม ได้นำเสนอแผนธุรกิจอีกครั้งเพื่อโอกาสรับเงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติมจากทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เงินลงทุนจากพฤกษาภายใต้ Corporate Venture Capital และโอกาสครั้งสำคัญที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับพฤกษา
นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ความสำเร็จของโครงการAccelerate Impact with PRUKSA ซีซันแรก ได้สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คนทั้งเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ และการมีโซลูชันเชิงรุกเพื่อดูแลผู้สูงวัย ซึ่งผลตอบรับที่ดีจากซีซันแรก เป็นแรงผลักดันให้พฤกษาสานต่อและต้องการขยายผลไปสู่สังคมวงกว้างมากขึ้นจึงเกิดโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ซีซัน 2
ซึ่งมีเป้าหมายเฟ้นหาผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่จะมาร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นภายใต้แนวคิด “อยู่ดี มีสุข” ซึ่งโจทย์การแข่งขันปีนี้ยังคงเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพกายและใจที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อโอกาสทางการงาน และได้เพิ่มความท้าทายใหม่ด้วยโจทย์การแข่งขันที่สร้างผลกระทบเชิงบวกด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ซีซัน 2 ที่จัดขึ้นในปีนี้ได้การตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมจากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 70 ทีมโดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจอื่น ๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก ได้แก่
นายกระทิง พูนผล ประธาน กสิกรบิสซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป นางสาวสกุลทิพย์กีรติพันธวงศ์ เลขาธิการสมาคมส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และนางสาวอรผกา วุฒิโฆสิต  Industry Manager Google ประเทศไทย และผู้บริหารภายในบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง และบริษัทในเครือ ที่ได้คัดเลือกกันอย่างเข้มข้นจนล่าสุดได้ผู้ผ่านเข้ารอบที่มีคุณสมบัติ และมีเป้าหมายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ ได้แก่
1) ทีมแอ็กนอสเฮลท์ (Agnos Health) จากบริษัท แอ็กนอสเฮลท์ จำกัด ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันที่ช่วยวิเคราะห์อาการของโรคและประเมินความเสี่ยง พร้อมบอกวิธีการรับมือ เพื่อช่วยลดภาระของแพทย์ในกรณีที่มีอาการป่วยเพียงเล็กน้อยและลดต้นทุนในการรักษาพยาบาล
2) ทีมฟาร์มแคร์ (PHARMCARE) จากบริษัทฟาร์มแคร์ กรุ๊ป จำกัด ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม“PHARMCARE” ตัวช่วยอัจฉริยะที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่ดี สามารถค้นหาและเข้าถึงร้านขายยาที่มีคุณภาพโดยมีเภสัชกรที่มีความรู้ พร้อมให้คำแนะนำ และมีบริการด้านสุขภาพที่สามารถเช็กสุขภาพและวิเคราะห์โรคได้เบื้องต้นโดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม
3) ทีมแล็บมูฟ (Labmove) จากบริษัท แล็บมูฟจำกัด ผู้ให้บริการเจาะเลือดถึงที่พักอาศัยโดยนักเทคนิคการแพทย์ เพื่อช่วยลดความหนาแน่นในโรงพยาบาล ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องรอคิวเป็นเวลานาน  เพิ่มความสะดวกสบายในการเจาะเลือด
4) ทีมวงศ์ไผ่ (WONGPHAI) จากบริษัท วงศ์ไผ่ จำกัด ธุรกิจที่ช่วยเหลือชุมชนที่ต้องการจัดการกับเศษไผ่เหลือทิ้ง และช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องดินเปรี้ยวในแปลงเกษตรโดยการผลิต KN Biochar จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างเศรษฐกิจในชุมชน
นายอุเทน กล่าวเพิ่มเติมว่า “ผู้ผ่านเข้ารอบทุกทีม ไม่เพียงจะได้รับเงินทุน 600,000 บาท แต่จะได้รับการบ่มเพาะด้วยหลักสูตรเข้มข้นในกิจกรรม Accelerate Impact เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา
รวมถึงได้รับคำปรึกษาจากผู้บริหารและพนักงานพฤกษาที่คอยให้คำแนะนำ สนับสนุนการทำงานของแต่ละทีมอย่างใกล้ชิด และยังสามารถเข้าถึงเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นจากพฤกษา สำหรับการพัฒนาธุรกิจตลอดระยะเวลาโครงการ
นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ทุกทีมได้นำเสนอแผนธุรกิจให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งเพื่อรับเงินสนับสนุนเพิ่มจากทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์และอาจได้การพิจารณาคัดเลือกรับเงินลงทุนจากพฤกษาภายใต้ Corporate Venture Capital ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีในการต่อยอดพัฒนาหรือขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง
“Accelerate Impact with PRUKSA ไม่ได้สนับสนุนเพียงแค่เงินทุน แต่เรามีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างองค์กรที่มีเป้าหมายเดียวกัน สิ่งเหล่านี้จะช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการเพื่อสังคมเติบโตได้อย่างยั่งยืนและแข็งแกร่งขึ้น มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้คนสังคม สิ่งแวดล้อม มีความ อยู่ดี มีสุข ตามเป้าหมายของพฤกษา”
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.