กลุ่มมิตรผล - อรุณ พลัส นำร่องทดสอบ "รถบรรทุกไฟฟ้า" มุ่งยกระดับภาคการขนส่งสู่ความยั่งยืน

กลุ่มมิตรผล - อรุณ พลัส นำร่องทดสอบ "รถบรรทุกไฟฟ้า" มุ่งยกระดับภาคการขนส่งสู่ความยั่งยืน

4 ธ.ค. 2023
เมื่อเร็วๆ นี้ – นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล (กลาง) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อศึกษาและพัฒนาธุรกิจรถบรรทุกไฟฟ้าเพื่อใช้ในระบบขนส่งภาคธุรกิจการเกษตร ณ ห้องแถลงข่าว บริษัท อรุณ พลัส จำกัด ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
โดยมี นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย พลังงาน และธุรกิจใหม่ กลุ่มมิตรผล (ขวา) และ นายเอกชัย ยิ้มสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด ร่วมลงนาม การศึกษาและพัฒนารถบรรทุกไฟฟ้าสำหรับใช้ในระบบขนส่งภาคธุรกิจการเกษตรของกลุ่มมิตรผลนี้ เพื่อทดแทนรถหัวลากจากเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลเดิม ตลอดจนเพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจอื่น ๆ ร่วมกัน
โดยความร่วมมือดังกล่าวจะสามารถช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ให้กับผู้ประกอบการในภาคเกษตร และยังเป็นการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคการขนส่งได้เป็นจำนวนมาก ช่วยยกระดับการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทย
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.